botas - Radsan

Report
Botas Saha Keşifleri
© 2012 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016
Lightning and Surge Protection
1
BOTAS
• LPG Terminal: Tekridag
• Crude Oil Terminal: Ceyhan
• Gas compressor station: Sungurlu
© 2012 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016
Lightning and Surge Protection
2
BOTAS
Ne gördük?
• LPG Terminal
• Son yıllarda yıldırımdan kaynaklı hasar olmamış.
• Lojmanlarda, anahtarlama etkisinden kaynaklanan
darbeler bazı hasarlara yol açmış.
• Tüm tesisin topraklama sistemi iyi durumdadır.
• Güç ve data sistemlerini korumak için hiçbir önlem
alınmamış. A.G. Parafadur sistemleri uygulanmamış.
• Bazı binalarda dış yıldırımlık sistemi yok. (Örn: Ambar
binası)
• Genel topraklama sistemi içinde çok az miktarda
topraklama iletkenleri ve klemensleri boyanmış/
korozyona uğramış.
• Tanker dolum istasyonundaki paratoner tesisatlarında test
klemensinden sonra 2 iletken yerine tek iletken
kullanılmış. Sınır değerin altında ancak sınıra çok yakın
topraklama direnci ölçülmüş.
© 2012 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016
Lightning and Surge Protection
3
BOTAS
What have we seen
•
Ceyhan
• Telekominikasyon kulesinde yıldırımdan dolayı hasar
oluşuyor. Mevcut darbe koruma üniteleri yanıyor. Kullanılan
darbe koruma üniteleri uygun değil ve montajı hatalı.
• Topraklama ve katodik sistemlerini birbirinden ayıracak ancak
potansiyel yükselmesinde eşpotansiyel hale getirecek spark
gap ürünleri, yapılacak olan ihalede belirtilmemiş.
• Halen radyoaktif paratonerler kullanılmaktadır. Stokta
bulunan aktif paratonerler TSE standardına veya NFC
standartlarına uymayan, merdiven altı ürünlerdir.
• Data hatları için darbe koruma kullanılmamış. Sadece telefon
hatları için standartlara uygun olmayan darbe koruma
cihazları kullanılmış.
• B+C sınıfı darbe koruma ünitesi olarak Meksika üretimi
ürünler kullanılmış. UL standartlarına göre üretilen bu ürünler
IEC, TSE standartlarına göre üretilen ürünlerle uygun olarak
çalışmamaktadır.
© 2012 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016
Lightning and Surge Protection
4
BOTAS
What have we seen
• Kompresör İstasyonu
• İyi uygulanmış yıldırımdan korunma ve topraklama
sistemi.
• Projelendirilmesine rağmen güç hatlarında darbe koruma
ürünleri kullanılmamış. Data sistemleri için darbe koruma
sistemi uygulanmamış.
• Ana boru hattından sonra, topraklama ve katodik koruma
sistemleri arasında izolasyon sağlanamamış. Katodik
koruma yüksek amper çekiyor.
• Spark gapler montajında çok uzun kablo kullanılmış.
Ürünlerin fonksiyonu ortadan kalkmış.
© 2012 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016
Lightning and Surge Protection
5
BOTAS
Önerilerimiz
LPG Terminal
• Lojmanlar için B sınıfı darbe koruma kullanılmalıdır.
• Tanker dolum istasyonundaki paratoner tesisatlarında test
klemensinden sonra eksik olan iletken tamamlanmalıdır ve
topraklama iyileştirilmelidir.
• Boyanan, korozyona uğrayan topraklama iletkenleri ve
klemensleri yenilenmelidir.
• Ceyhan
• Telekomünikasyon kulesine ait panoda yeni teknoloji darbe
koruma cihazları kullanılması, uygun bağlantı yapılması
gerekmektedir.
• Radyoaktif paratonerler değiştirilmelidir.
• Depoda bulunan Parot marka aktif paratonerler standartlara
uymadığı için kullanılmamalıdır.
• Irak-Türkiye ve Ceyhan-Kırıkkale HPBH İle Terminal
Tesislerindeki Katodik Koruma, Paratoner ve Topraklama
Sistemlerinin Yenilenmesi ihalesinde spark gap ürünleri
kullanılmalıdır.
•
© 2012 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016
Lightning and Surge Protection
6
BOTAS
Önerilerimiz
• Kompresör istasyonu
• İzole flanşlardaki spark Gapler flanşa olabilecek en kısa
kablo ile bağlanmalıdır.
• Katodik koruma sistemi ve topraklama arasında etkileşim
giderilmelidir.
• Genel olarak:
• TS EN 62305 standardına uygun olarak güç,
data ve IT hatları A.G. Darbe koruma
sistemleri ile korunmalıdır.
• İzole flanşlarda spark gapler kullanılmalıdır.
• Elektrik ve elektronik ekipmanlar hasar
tehlikesi altındadır. Ekipmanların hasara
uğraması kontrol sistemlerini de etikisiz hale
getirecektir.
© 2012 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016
Lightning and Surge Protection
7

similar documents