YERLİ MALI HAFTASI

Report
YERLİ MALI HAFTASI(TUTUM,YATIRIM VE
TÜRK MALLARI HAFTASI 12-18 ARALIK )
YERLİ MALI HAFTASI(TUTUM,YATIRIM VE
TÜRK MALLARI HAFTASI 12-18 ARALIK )
Bu hafta süresince
tutumlu olmanın, yatırım
yapmanın ve yerli malı
kullanmanın önemi
vurgulanır. İnsanların
parasını, malını,
eşyalarını, zamanını ve
sağlığını gerektiği gibi
kullanmasına tutumlu
olmak denir.
• II. Dünya Savaşı sonrası oluşan
ekonomik darboğazın ardından
yabancı ülkelere para akışının
önünün kesilmesi ve toplumsal
tutum bilincinin oluşması
amaçlanmıştır. Bu amaçla
zamanın başbakanı İsmet İnönü
12 Aralık 1929'da yaptığı
konuşmayla yerli malı
kullanmanın ve tutumlu olmanın
öneminden bahsetti. 1946
yılından itibaren Yerli Malı Haftası
olarak kutlanmaktadır.
• Kurtuluş Savaşı’nda
düşmanlar kentlerimizi,
kasabalarımızı, köylerimizi
yaktılar, yıktılar. Evlerimiz,
harmanlarımız ateşe verildi.
El tezgahlarımız ustasız kaldı.
Atatürk, düşmandan kurtulan
ülkemizi yokluktan,
yoksulluktan da kurtarmak
istiyordu. Bu amaçla 1923
yılında İzmir’de İktisat
Kongresi toplanmasını istedi.
İzmir İktisat Kongresi’nde
yurdun bağımsızlığını
korumak, başka ülkelere el
açmamak için yerli mallar
üretmemiz ve kullanmamız
gereği kararlaştırıldı.
TUTUMLU ÇOCUK(HİKAYE)
Tuğba, bugün ne yaptı
biliyor musunuz çocuklar?
Tuvaletteki musluklardan
biri açık kalmış. Su şarıl
şarıl akıyormuş. Tuğba
koşup musluğu kapamış.
Tuğba'yı öğretmeni
görmüş, ona demiş ki:
- Aferin Tuğba. Bu
davranışın çok hoşuma
gitti, ben tutumlu
çocukları çok severim,
demiş.
Tuğba,bugün ne yaptı
biliyor musunuz
çocuklar?
Aferin
Tuğba
Teşekkür ederim
öğretmenim
• Tuğba eve gidince olanları annesine ve
babasına anlatmış. Onların da çok hoşuna
gitmiş. " Aferin kızımıza" demişler.
• Demişler, ama iş burada bitmemiş. Tuğba , daha çok
tutumlu olmak istiyormuş. Tutumlu olmak için başka
neler yapmalıymış, bilmiyormuş. Annesine, babasına
sormuş.
- Boşa yanan lambaları söndürebilirsin, demiş annesi.
Ampulü
kapatabilirsin
Daha çok para biriktirebilirsin,
demiş babası. Çünkü
kumbarası varmış
Tuğba’nın.Tutumlu olmak için
bunlar da yetmezmiş tabii.
Oyuncaklarına zarar vermeden
oynamalıymış. Eşyalarını güzel
kullanmalıymış. Tabaktaki
yemeğini bitirmeliymiş...
Bunları yaparsa "en tutumlu"
çocuklardan biri olacakmış.
• - Bunları yapmak çok
kolay, demiş Tuğba.
O günden sonra açık
gördüğü muslukları,
boşa yanan lambaları
kapatmış. Kumbarasına
daha çok para atmış.
Oyuncaklarını,
eşyalarını iyi kullanmış.
Tuğba' yı gören herkes:
" Aferin bu kıza ! Böyle
tutumlu çocuk
görmedik ", demişler.
TÜRK MALI
• Ülkemiz sınırları içinde
yetiştirilen ürünlere,
fabrikalarımızda yapılan
mallara Türk Malı denir.
Türk malına yerli malı da
denir. Gereksinmelerimizi
yerli mallarla
karşılamalıyız. Bugün
yurdumuzda her tür araç
ve gereç yapılmakta,
topraklarımızda her tür
ürün yetiştirilmektedir.
MEYVELERİMİZ
YEMİŞLERİMİZ
PORTAKAL
Portakal tatlı serin
Başıdır yemişlerin.
Onda güneşin rengi,
Parlar gibidir sanki.
ELMA
Elmayı bilmeyen kim?
Odur, en çok sevdiğim.
Rengi alev kırmızı,
Açar iştahımızı.
ARMUT & ÜZÜM
• Armudu unutmayın,
Onu da baştan sayın.
Ne güzeldir kokusu,
İçi dolu ballı su.
İzmir’in üzümleri,
Sevilmez mi arkadaş?
İnsanlara pek yarar,
Kurusu var yaşı var.
NAR
•
•
•
•
Çiçek olur açılırım,
Mercan gibi saçılırım.
Hastaya nar sorulmaz,
Şurubuna doyulmaz.
İNCİR
•
•
•
•
Üzümle incir ikiz,
Onlardan vazgeçemeyiz,
Yaz güneşinde olmuş,
İçine şeker dolmuş.
BADEM
•
•
•
•
Fındıkla badem, ceviz,
Severek yediğimiz.
Üç arkadaş yemiştir,
Her tadan özlemiştir
FINDIK & CEVİZ
• Fındıkla badem, ceviz,
Severek yediğimiz.
Üç arkadaş yemiştir,
Her tadan özlemiştir.
BÜTÜN
MEYVELER
– Bu güzelim meyveler,
Bu güzelim yemişler,
Yurdumuzun malıdır,
Her yiyen kuvvet alır.
Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası
Konulu Güzel Sözler Ve Atasözleri
* Ayağını yorganına göre
uzat.
* Damlaya damlaya göl olur.
* Har vurup, harman
savurma.
* İşten artmaz, dişten artar.
* Bugünün işini yarına
bırakma.
* Güvenme varlığa, düşersin
darlığa.
* Sakla samanı, gelir zamanı.

similar documents