teknolojinin günlük hayatımızdaki yeri

Report
TEKNOLOJİNİN GÜNLÜK
HAYATIMIZDAKİ YERİ
İsmail DEMİR 263
Tayfur AK 138
10-I
• Düşünün acaba teknoloji olmasa hayatımız nasıl
olurdu ?
• Teknoloji olmasaydı ocak ve fırınlar sayesinde
yemek pişiremez, buzdolabı sayesinde besinleri
soğuk tutamazdık.
• Bunlar günlük hayatımızdan çok basit örnekler.
• Günümüzde teknoloji hayatımızın her saniyesinde
bizimle beraber. Kullandığımız saatler, cep
telefonları, bilgisayarlar, bindiğimiz toplu taşıma
araçları… Kısacası her anımızda teknolojiyle iç
içeyiz.
Günlük Hayatımızda En Çok
Kullandığımız Teknolojik Ürünler
• Günlük hayatımızda teknolojik ürünleri
farklı alanlara göre sınıflandırabiliriz
• İletişim Alanı
• Eğitim Alanı
• Sağlık Alanı
• Ulaşım Alanı
İletişim Alanı
• İletişim ve haberleşme alanında günümüzde en
çok kullanılan teknolojik aletler telefon,
bilgisayar, faks ve televizyonlardır.
Geçmişten günümüze
iletişim alanındaki
teknolojik aletler hızla
gelişip
değişmektedir.
Örneğin; İlk üretilen
bilgisayar bir oda
büyüklüğündeyken
günümüzde bilgisayar,
telefon ve televizyon
tek bir alette
çantamıza sığacak
boyuttadır.
Eğitim Alanı
• Eğitim alanında günümüzde en çok kullanılan
teknolojik aletler akıllı tahtalar, projeksiyon
aleti, bilgisayar, tablet vb. aletlerdir.
Günümüz artık
eğitimde birçok yeni
teknolojik aletler
kullanılmaktadır .
Kullanılan teknolojik
aletler eğitim
seviyesini ve
rahatlığını
yükselterek daha
verimli bir eğitime
imkan sağlamaktadır.
Sağlık Alanı
• Sağlık alanında günümüzde en çok kullanılan
teknolojik aletler stetoskop, röntgen cihazı, MR
cihazı, işitme cihazı, diyaliz cihazı vb. aletlerdir.
Sağlık alanında kullanılan aletler yardımıyla
teşhis ve tedavi daha kolay sonuca ulaşmaktadır.
Günümüzde bir çok hastalığın tedavisi teknolojik
aletler yardımıyla bulunmaktadır.
Sağlık alanı tamamen
teknolojiye dayalıdır bu
alandaki teknolojik
ilerleme ülkelerin
gelişmişlik düzeyini de
yansıtmaktadır. Sağlık
alanındaki teknoloji her
geçen gün hızla
gelişmektedir.
Ulaşım Alanı
• Ulaşım alanında en çok kullanılan
teknolojik araçlar otomobil, tren, gemi,
uçak, motosiklet vb. araçlardır.
Ulaşım alanındaki
teknoloji hayatımızı
kolaylaştırmaktadır.
Teknolojik araçlar
sayesinde işimize,
okulumuza veya ulaşmak
istediğimiz yere güvenli
ve ekonomik bir şekilde
ulaşabiliyoruz. Dünyanın
bir yerinden başka bir
yerine ulaşmamız
günümüzde çok kolay
bir hal almıştır.
Herkesçe bilinen bir gerçek şudur ki çağ
ilerlediği sürece teknolojinin yaşamımızdaki yeri
büyüyor ve teknoloji bizle daha fazla birlikte
oluyor. Bu da hem bizim hayatımızı
kolaylaştırıyor hem de bizi bu teknolojik
aletlerle pratik zekaya sahip birer birey yapıyor.
Yalnız unutmamak gerekir ki teknoloji bir
araçtır. Kendi başına bir mantığı yoktur, onu
kullanan kişilerin amaçlarına hizmet eder. Bir
buldozerle maden de aranabilir, bir evde
yıkılabilir.
Teknoloji güzeldir kullanmasını bilene…

similar documents