Prezentare Proiect MaST gimnaziu 2012 Gh Titeica - gmcngt

Report
COLEGIUL NATIONAL “GHEORGHE TITEICA”
DROBETA TURNU SEVERIN
SCOALA MaST-TOP GIMNAZIU 2012
Echipa DE
PROIECT
Elevi
..................................................
.........
ALEXANDRU METEREZ
ROBERT BLENDEA
ANDREI FLEANCU
NARCIS OFITERU
CORINA PERIANU
DENISA LAZAR
ELIZA ARBANASI
IULIA NICOLICIOIU
RAFAEL BOCEANU
BEATRICE GRECU
Profesori
CARMEN
BARBULESCU-Director
Adjunct
MARIANA DRAGA
TATUCU-Matematica
OTILIA SERBANTehnologia informatiei
Si comunicarii
DUMITRU GINGUBiologie
ACTIVITATI IN CADRUL PROIECTULUI
Activitatea
Documentare si
initierea
activitatii
Activitatea în detaliu
Data/ locul desfăşurării
Responsabili
Rezultate aşteptate
Organizarea atelierului de
creativitate şi inovaţie MaST
- propuneri pentru alegerea
unui titlu pentru proiect
15.02. 2012
laborator biologie
Toti elevii si profesorii
participanti la proiect
..............................................
...................
-stabilirea titlului proiectului
-organizarea echipelor de
lucru
..............................................
......
..........................................
...................................
- identificarea materialelor
necesare pentru
desfăşurarea activităţilor
propuse
- studierea bibliografiei
-modele matematice cu
inmultirea bacteriilor si
game
"Omoara bacteriile,
calculand corect"
-discutii in legatura cu
organizarea site MaST
29.02.2012
sala 22, laborator de
informatica
Toti elevii membri
participanti la proiect si
prof:
Carmen Barbulescu,
Otilia Serban,
Mariana Draga Tatucu
..............................................
-initierea activitatilor
-rezolvarea unor probleme
de
matematica cu bacterii
-realizarea unui model
matematic
al inmultirii bacteriilor
-vizualizarea unor
videoclipuri cu morfologia
si miscarea bacteriilor
-deconectarea cu jocul
"Omoara bacteriile,
calculand corect"
Cercetarea vieții
unor bacterii 1
- efectuarea unor frotiuri 07.03.2012
cu Bacillus subtilis
laborator de
trecând prin toate etapele: biologie
etalarea, uscarea,
fixarea, colorarea
- observarea morfologiei
bacteriilor la microscop
folosind obiectivul cu
imersie
- fotografierea bacteriilor
la microscop
Iulia Nicolicioiu
Beatrice Grecu
Rafael Boceanu
Eliza Arbanasi
Corina Perianu
Denisa Lazar si prof.
Otilia Serban,
Dumitru Gingu
-infiintarea unei culturi cu
Bacillus subtilis
-observarea modificarii
aspectului mediului de
cultura dupa inmultirea
rapida a bacteriilor
-efectuarea de frotiuri
colorate cu bacterii
-obsrvarea formei si
marimii bacteriilor la
microscop
cu obiective uscate si cu
obiectivul cu imersie
-efectuare de fotografii la
microscop
Cercetarea
viețiiunor bacterii
2
- prepararea unui mediu 07.03.2012
nutritiv lichid pentru
laborator de
cultura bacteriei Bacillus biologie
subtilis
-observarea mişcărilor
bacteriilor pe preparat
proaspăt între lamă şi
lamelă
Iulia Nicolicioiu
Beatrice Grecu
Rafael Boceanu
Eliza Arbanasi
Corina Perianu
Denisa Lazar si prof.
Carmen Barbulescu,
Dumitru Gingu
-efectuarea de preparate
proaspete intre lama si
lamela
-efectuarea de preparate
proaspete, cu coloratie
vitala, intre
lama si lamela
-observarea miscariilor
bacteriilor
-filmarea bacteriilor dupa
microscop
Cercetarea vieții - Realizarea unei culturi
drojdiei de bere de drojdie in mediu
lichid
1
- Studierea respiraţiei si
identificarea produșilor
respirației: CO2, alcool
03.04.2012
laborator de
chimie
laborator de
biologie
Narcis Ofiteru
Alexandru Meterez
Robert Blendea
Andrei Fleancu si prof.
Otilia Serban,
Dumitru Gingu
-prepararea unui mediu nutritiv cu glucoza in
concentratie cunoascuta si insamantarea mediului
cu drojdie de bere
-construirea unei instalatii pentru evidentierea
fermentatiei
-reprezentarea fenomenului biochimic sub forma unei
ecuatii chimice
-masurarea volumului de dioxid de carbon rezultata
-compararea cantitatii de dioxid de carbon rezultata cu
valoarea acesteia rezultata din calcule matematice
-explicarea stiintifica a posibilelor neconcordante
-filmarea si fotografierea activitatilor
Cercetarea vieții -Numărarea celulelor 03.04.2012
laborator de
drojdiei de bere de drojdie moarte,
dintr-un volum de
biologie
2
cultură definit, cu
camera Thoma
- Calcularea volumului
drojdiilor moarte si a
procentului lor dintr-un
volum cunoscut de
drojdie comprimată
- Fotografierea şi
filmarea etapelor
investigaţiei
Iulia Nicolicioiu
Beatrice Grecu
Rafael Boceanu
Eliza Arbanasi
Corina Perianu
Denisa Lazar si prof.
Mariana Draga Tatucu,
Dumitru Gingu
-obtinerea unei solutie de drojdie de bere cu coeficient
de dilutie cunoscut
-colorarea unei cantitati din solutie cu albastru de
metilen (coloratie vitala)
-efectuarea unui preparat cu suspensie de celule de
drojdie
pe camera de numarare Thoma
-numararea celulelor de drojdie moarte(colorate in
albastru)
-calcularea numarului de celule de drojdie moarte din
volumul de solutie analizat
-calcularea procentului de celule de drojdie moarte
dintr-un pachet de drojdie cumparat din comert
-filmarea si fotografierea activitatii
-fotografierea dupa microscop a distributiei celulelor de
drojdie vii si moarte
Studierea
mişcărilor
citoplasmatice
în celulele
unor plante
acvatice 1
- Întocmirea unui preparat
06.04.2012
microscopic
laborator de
cu frunze de Elodea densa,
biologie
Valisneria spiralis
- Observarea structurii frunzei şi a
mişcărilor
cloroplastelor şi citoplasmei în funcţie
de intensitatea şi direcţia luminii
- Măsurarea vitezei cu care se
deplasează cloroplastele la începutul
iluminării şi după o perioadă de
iluminare cu lumină la o intensitate de
circa 30000 lux
- Calcularea mediei numărului de
cloroplaste vizibile în celulele studiate
- Observarea cloroplastelor în soluţie 06.04.2012
Studierea
iodată
laborator de
mişcărilor
înainte
de
expunere
la
lumină,
după
o
biologie
citoplasmatice
noapte petrecută la întuneric
în
celulele unor - Observarea cloroplastelor în soluţie
plante acvatice iodată
după mai multe ore de expunere la
2
lumină
- Efectuarea de fotografii la microscop
cu celulele observate
- Efectuarea unei filmări a mişcării
cloroplastelor
Iulia Nicolicioiu
Beatrice Grecu
Rafael Boceanu
Eliza Arbanasi
Corina Perianu
Denisa Lazar si prof.
Carmen Barbulescu,
Mariana Draga Tatucu,
Otilia Serban,
Dumitru Gingu
- efectuarea de preparate
microscopice cu celule de
Elodea densa, vii
-calcularea marimii aproximative a
cloroplastelor
-filmarea celulelor si cloroplastelor
-studierea pe film si calcularea vitezei
de miscare a
cloroplastelor la lumina slaba si la
lumina puternica
-filmarea si fotografierea activitatilor
-filmarea si fotografierea
preparatelor microscopice
Iulia Nicolicioiu
Beatrice Grecu
Rafael Boceanu
Eliza Arbanasi
Corina Perianu
Denisa Lazar si
prof.Dumitru Gingu,
Otilia Serban
-efectuarea de preparate cu celule de
Elodea densa
tratate cu solutie Lugol (coloratie
vitala)
-examinarea unor cloroplaste tinute
la intuneric
comparativ cu altele care au stat la
lumina, in ambele
cazuri , tratate cu iod
-filmarea si fotografierea activitatilor
-filmarea si fotografierea
preparatelor microscopice
Observaţii
asupra unor protist
erecoltate din
Dunăre şi din bălţi
riverane
-recoltarea unor probe
27.04.2012
de apă din Dunăre şi
laborator de biologie
bălţi din Lunca Dunării
- studierea diversităţii
speciilor prezente în
probele recoltate pe
preparate microscopice
- efectuarea de fotografii
la microscop şi filmarea
la microscop a
organismelor prezente în
probele studiate
- calcularea vitezei de
deplasare a unora dintre
protistele observate
Iulia Nicolicioiu
Beatrice Grecu
Rafael Boceanu
Eliza Arbanas
Corina Perianu
Denisa Lazar
Alexandru Meterez
Narcis Ofiteru
Robert Blendea
Andrei Fleancu si
prof.Mariana Draga Tatucu,
Otilia Serban,
Dumitru Gingu
-recoltarea unor probe de
apa din balti si din Dunare
-imbogatirea probelor prin
modificarea conditiilor
de pastrare in laborator si
compararea cu proba
initiala
-inventarierea speciilor
observate in preparate
microscopice
din probele originale
-estimarea dimensiunilor
unor protiste prin calcule
matematice
-calcularea vitezei de
deplasare a unor protiste
observate
-filmarea si fotografierea
activitatilor
-filmarea si fotografierea
dupa microscop a
preparatelor
Realizarea
unui portofoliu al
proiectului
- descrierea activităţilor
-pe toata perioada
desfășurate
desfasurarii proiectului
- fotografii din timpul
16.05.2012
activităţilor
- filmul activităţilor
- fotografii documentare şi
filme documentare care
ilustrează conţinutul
investigaţiilor
- alte modalităţi de
prezentare a rezultatelor
-pe toata perioada
Realizarea site-ului elaborarea structurii şi
aspectului
desfasurarii proiectului
proiectului
- selectarea informaţiilor şi
redactarea textului
- prelucrarea fotografiilor
şi selectarea lor
- editarea şi titrarea
filmelor
- elaborarea unui film care
să cuprindă
sintetic toate activităţile
desfăşurate
Toti membrii cuprinsi in
proiect si prof.
Otilia Serban
-decrierea sintetica a
fiecarei activitati si
evidentierea
interdisciplinaritatii
-realizarea unor montaje
foto (diaporame, ppt) cu
activitatile desfasurate
-realizarea unor montaje
foto cu documentele
rezultate
in cadrul activitatilor
(imagini microscopice, filme
dupa preparate
microscopice, imagini ale
unor instalatii utilizate etc.)
-realizarea unui afis al
proiectului
Rafael Boceanu
Alexandru Meterez
Eliza Arbanasi
Andrei Fleancu si prof.
Otilia Serban
-elaborarea structurii şi
aspectului
- selectarea informaţiilor şi
redactarea textului
- prelucrarea fotografiilor
şi selectarea lor
- editarea şi titrarea
filmelor
- elaborarea unui film care
să cuprindă
sintetic toate activităţile
desfăşurate
1. INITIEREA ACTIVITATII-ACTIVITATE MATEMATICA SI TEHNOLOGIE INFORMATICA
IMPRESIA VOASTRA
(Corina)
Bacteriile sunt microorganisme monocelulare, foarte
raspandite in aer, sol si apa.Forma bacteriilor este
un criteriu foarte important de clasificare și
identificare, acesta variind în funcție de vârstă,
factori ereditari specifici și mediul de cultură.
Principalele forme de observație a bacteriilor sunt:
forma sferica (cocili) sau forma cilindrica (bacili).
Inmultirea se face direct prin bipartitie, de aici si
denumirea stiintifica de Schizomycetes a acestei
clase. Bipartitia consta in aparitia unui perete
transversal despartitor, formandu-se astfel 2 celule.
Aparitia peretelui incepe prin formarea unui inel care
inainteaza spre mijlocul celulei. Viteza de diviziune
este in functie de insusirile specifice bacteriei si de
conditiile de mediu, ea variind intre 20 de minute si 2
ore.
Este primul nostru contact real cu acest proiect. Am
rezolvat probleme de matematică în care erau
prezentate aspecte privitoare la înmulțirea bacteriilor.
Am observat că nu este simplu să calculeze cineva
numărul de bacterii care rezulta prin diviziune
celulară intr-un timp dat. Creșterea numărului de
bacterii are loc în progresie geometrică atunci când
au condiții optime de viață (hrană, temperatură, lipsa
razelor ultraviolete, lipsa unor virusuri parazite).
După ce am rezolvat probleme cu înmulțirea
bacteriilor în condiții normale pentru ele și în cazul în
care ar fi parazitate de un virus, ne-am relaxat cu
jocul pe calculator "Omoară bacteriile,calculând
corect".
DIAPORAMA ACTIVITATE-realizata de Eliza Arbanas,
Denisa Lazar si Corina Perianu
IMPRESIA VOASTRA
........................................................................
..........
(Rafael)
Bacteriile sunt organisme unicelulare sau
coloniale, raspândite pretutindeni în
natura, în sol, în apa, în aer, în corpul
plantelor, animalelor si al omului. O
celula bacteriana este formata din:
perete celular, membrana, citoplasma si
substanta nucleara difuza, numita
nucleoid. La exteriorul peretelui celular,
unele bacterii pot fi înconjurate de o
capsula gelatinoasa .Bacteriile pot
prezenta unul sau mai multi cili dispusi
de jur împrejurul celulei sau la unul din
capetele ei. Forma bacteriilor poate fi:
sferica (coci), de bastonas (bacili), de
virgula (vibrioni), de spirala (spirili).
Majoritatea bacteriilor au nutritie
heterotrofa.
Reproducerea se realizeaza prin amitoza.
IMPRESIA VOASTRA
(Eliza)
Există bacterii cu forme
fundamentale şi bacterii cu forme
derivate din formele fundamentale.
Forme fundamentale, prin
asemănarea bacteriilor cu un corp
geometric: sferă (coci), cilindru
(bacili), cilindru helicoidal (forma
spiralată).
Deşi dezvoltarea biologiei nu a fost
influenţatǎ în mod esenţial de
dezvoltarea matematicii, în
ultimele decenii este recunoscută
importanţa completării studiului
descriptiv al unor fenomene sau
mecanisme biologice cu aspecte
legate de prelucrearea şi
interpretarea datelor obţinute.
Imagine joc matematic info
IMPRESIA VOASTRA
(Alexandru)
Privite în ansamblul lor, putem
observa o foarte largă varietate
dimensională, dimensiuni care
variază între cateva zecimi de
micron și până la 10-15 microni
(0.01 - 0.015 mm) După
dimensiunea lor, bacteriile se împart
în:mici - sub 1 μ - streptococcus,
stafilococcusmijlocii - între 1 μ și 3 μ
- salmonele, -coli bacillus mari peste 3 μ - clostrydium.
Celulele bacteriene cresc datorită
noilor constituenți celulari rezultați
din procesele de biosinteză.
Această creștere se oprește la un
anumit moment dat când începe
diviziunea celulară. La bacterii au
fost identificate mai multe modalitați
de multiplicare:
•prin diviziune
•prin înmugurire
•prin fragmentare
•prin corpi elementari
IMPRESIA VOASTRA
(Narcis)
De fapt, ce sunt bacteriile?
Sunt
microorganisme procariote monocelulare,
care formează un domeniul Bacteria.Acestea
sunt incluse dupa cum bine stim în regnul
Monera. Sunt foarte
răspândite în aer, apa si sol dar si in obiecte,
alimente și organisme.
Acestea cunosc diferite forme precum
sferica, cilindrica, filament etc..., insa toate
intrunesc abilitatea extraordinara de a se
inmulti foarte repede intr-un timp foarte scurt.
Microorganismele, având o mare diversitate
metabolică, reușesc să își asigure materialul
nutritiv necesar aproape din orice; începând
de la utilizarea celor mai simple substanțe
chimice, chiar anorganice și până la
utilizarea celor mai complexe substanțe
organice, acestea dovedesc o diversitate
sporită și o adaptabilitate fără precedent.
Consider uimitor faptul ca putem surprinde
aceste amanunte in contextul unei probleme
matematice sau al unui joc pe calculator.
.
In casuta Impresia voastra,completati,avand
ca reper
activitatea precedenta si sugestiile
urmatoare:
-o comparatie intre inmultirea bacteriilor si
inmultirea la elefanti
(viteza de inmultire, numarul de indivizi pe
un interval de timp, biomasa
teoretica a celor doua tipuri de fiinte intr-un
interval de timp, sansa de
supravietuire a urmasilor)
-daca alegem un model geometric pentru
cresterea numerica a bacteriilor
prin diviziunea lor celulara, care ar fi figura
geometrica potrivita?
-o parere despre importanta matematicii in
studiul fenomenelor biologice
IMPRESIA VOASTRA
(Beatrice)
Reprezintă totalitatea proceselor prin care
bacteriile preiau și utilizează anumite
substanțe din mediu, pentru acoperirea
nevoilor energetice și plastice. Aceste
substanțe nutritive trebuie să conțină:
1.macrobioelemente
C,H,O,N,S,P,K,Mg,Ca,Fe
2.microbioelemente
Zn,Mn,Na,Cl,Mo,Se,Co,Cu,W
Nutritia bacteriană corespunde fazei de
anabolism a metabolismuluiCunoașterea
modului de nutriție a bacteriilor are
importanță practică pentru cultivarea lor și
prepararea vaccinurilor. Creșterea,
dezvoltarea și multiplicarea bacteriilor sunt
condiționate de pătrundearea nutrienților
esențiali prin învelișurile celulare și
eliminarea unor substanțe uzate rezultate din
catabolism. Nutriția se realizează prin
mecanisme de tip absorbtiv.
•IMPRESIA VOASTRA
(Iulia)
Bacteriile sunt unele dintre cele mai mici
organisme microscopice.Sunt raspandite in
mii de specii si in numar colosal de indivizi
pe tot pamantul,in apa,in aerul atmosferic,in
sol,pe organisme moarte sau vii(1 gram de
sol contine circa 50-100 milioane de
bacterii).
Aceste fiinte miniaturale joaca un rol foarte
important in circuitul elementelor in natura
provocand in principal descompunerea
substantelor organice pana la mineralizarea
acestora.
Gruparea bacteriana:
gruparea diplo- este întâlnită atat la coci cât
și la bacili, în care grupa este formată din
două elemente;
•grupare strepto- este o formațiune
rezultată din gruparea în lanț a cocilor și
bacililor;
•gruparea stafilo- este caracteristică cocilor,
în care bacteriile sunt grămezi neregulate
sub forma unui ciorchine de strugure;
•grupările tetrada- și sarcina caracteristice
cocilor, sunt constituite din 4, respectiv 8
bacterii, cu înmultire într-un singur plan, dar
două direcții la tetrade și în două planuri
distincte la gruparea sarcina;
•gruparea în palisadă proprie bacililor, în
care aceștia sunt dispuși în paralel.
FILM ACTIVITATE
IMPRESIA VOASTRA
(Andrei)
Termen generic prin care este desemnat
ansamblul microorganismelor unicelulare,
care nu apartin nici regnului vegetal, nici
regnului animal, ci grupei protistelor
procariote.
Fiinta apartinand unui grup caracterizat
printr-o structura unicelulara foarte simpla,
cu nucleu difuz si care se reproduce prin
sciziparitate (divizarea in doua).
Unele bacterii au un efect benefic asupra
organismului: cele care traiesc in intestin si
contribuie la digestie si cele care, prezente in
permanenta pe piele, impiedica bacteriile
patogene sa o colonizeze (flora saprofita).
MPRESIA VOASTRA
Fiind printre cele mai mici organisme
microscopice, bacteriile sunt raspandite in
mii de specii si in numar colosal de
indivizi.Aceasta raspandire extraordinara,
spre deosebire de cea a anumitor
mamifere,se datoreaza capacitatii lor de a
se inmulti intr-un timp foarte scurt dar si
dimensiunilor mici.
Luand ca exemplu o dreapta putem
compara punctele infinite din care este
formata cu diviziunea inevitabila a
bacteriilor. In opinia mea matematica isi
are rolul esential in studiul fenomenelor
biologice,desi natura este pe deplin
coordonatoarea tuturor proceselor.
Datorita celor studiate,consider ca,aceste
organisme au un rol foarte important in
circuitul elementelor din natura,in
deosebi descompunerea substantelor
organice.
(Robert)
Imagine activitate matematica
IMPRESIA VOASTRA
(Denisa)
Bacteriile sunt microorganisme
monocelulare, care se
gasesc in aer, apa, sol, pe obiecte
si organisme.
Forma este un criteriu foarte
important de clasificare si
identificare a bacteriilor, acesta
variind in functie de varsta, mediul
de cultura si factorii ereditari
specifici.
Privite în ansamblul lor, putem
observa o foarte
larga varietate de dimensiuni care
variază între cateva
zecimi de micron si pana la 10-15
microni.
2. CERCETAREA VIETII UNOR BACTERII
DESCRIEREA
ACTIVITATII
OBIECTIV USCAT 40X
1
Am pregătit, cu doua zile
mai devreme, un amestec
format din boabe de fasole
și apa de la robinet. La
început, apa era limpede,
dar, după doua zile am
observat ca apa era
tulbure, iar la suprafață se
formase o pojghița subțire,
albicioasă. Am efectuat
preparate
cu
bacterii
vii,intre lamă și lamelă,
colorate ușor cu albastru
de metilen. Le-am observat
la microscoapele noastre,
apoi la microscopul cu
camera video. Am efectuat
fotografii și am filmat mai
multe minute mișcarea
bacteriilor la microscop.
Beatrice Grecu
IMAGINI MICROSCOPICE BACTERII
EFECTUATE CU VIDEOCAMERA, DUPA
PREPARATE LA MICROSCOP (OBIECTIV CU
IMERSIE 100X
DESCRIEREA ACTIVITATII
2
Am efectuat și frotiuri cu
bacterii pe care le-am
omorât prin fixare la flacăra,
le-am colorat, le-am văzut la
microscoapele noastre, apoi
pe microscopul cu camera
video. Am folosit obiectivele
4x, 10x si obiectivul cu
imersie 100x. Pentru
imersie am folosit o picătură
de ulei de cedru. Am văzut
că prin uleiul de cedru sunt
focalizate mai bine razele
de lumină pe preparat, iar
imaginea este mai clară. Am
făcut fotografii cu camera
montată la microscop.
Denisa Lazăr
FILM MISCAREA LA BACTERII, DUPA
MICROSCOP
DIAPORAMA BACTERII-realizata de Andrei
fleancu, Narcis Ofiteru si Alexandru Meterez
Imagine activitate bacterii
Imagine activitate bacterii
CERCETAREA VIETII DROJDIEI DE BERE
Cercetarea
vieții drojdiei
de bere 1
........................................ ........................................
..........................
IMAGINEA INSTALATIEI
-prepararea unui mediu
nutritiv pentru drojdia de
bere, cu un continut
cunoscut de glucoza
-calcularea cantitatii de
produsi care ar rezulta la
consumarea completa a
glucozei
-construirea unei
instalatii cu care sa fie
captat bioxidul de
carbon produs
-compararea cantitatii de
carbon rezultata cu cea
determinata prin calcule
.......................................................................
FILMUL ACTIVITATII
Cercetarea vieții
drojdiei de bere
2
-prepararea unei solutii de
O IMAGINE A ACTIVITATII
drojdie de bere cu coeficient
de dilutie cunoscut
-colorarea unei cantitati de
10 ml solutie cu albastru de
metilen
-efectuarea unei masuratori
cu camera Thoma a
celulelor de drojdie moarte
din proba
-calcularea procentului de
celule de drojdie moarte din
totalul celulelor de drojdie
FILMUL ACTIVITATII
Observatii si concluzii
Am imaginat o instalație în care sa
aibă loc o fermentație sub acțiunea
enzimelor din drojdia de bere. Am
asigurat un substrat nutritiv format
din 25g glucoza dizolvată în apă în
care am adăugat o cantitate
oarecare de drojdie de bere. Vasul
pentru fermentație, prevăzut cu dop
perforat de cauciuc, a fost conectat
printr-un tub de culegere gaze la un
alt vas, pregătit pentru recuperarea
dioxidului de carbon produs prin
fermentație. După o ora, am
observat că în vasul de culegere au
început să fie introduse bule de
dioxid de carbon care vin prin tubul
de culegere din vasul de
fermentație. Am lăsat instalația
nesupravegheată, în laborator, până
în ziua următoare.
Atunci am observat că în vasul de
culegere se află o cantitate
însemnata de gaz, pe care am
determinat-o. Am constatat ca
exista o diferență mare între
cantitatea de dioxid de carbon
calculată matematic folosind ecuația
reacției chimice și masele
moleculare ale substanțelor
implicate în fermentație și cantitatea
reală măsurată de noi.
CALCULELE EFECTUATE
PENTRU DETERMINAREA
CANTITATII DE DIOXID DE
CARBON
Calcule
Am avut în vedere doua variante:
1. Cantitatea de dioxid de carbon ar putea fi mai mică decât
cea calculată daca în fermentație nu s-a consumat toata
glucoza din cauza toxicității alcoolului produs care ar putea
inhiba activitatea drojdiei de bere.
2. Un accident tehnic, care ar fi dus la pierderea unei cantități
importante din dioxidul de carbon rezultat.
Ce-a de-a doua varianta este cea mai apropiata de realitate.
A doua zi, când am verificat instalația, fermentația se
încheiase, dar tubul de culegere era situat lateral fata de gura
vasului de culegere.
Narcis Ofițeru
CALCULELE
EFECTUATE
PENTRU
DETERMINAREA
NUMĂRULUI DE
CELULE DE
DROJDIE CU
CAMERA THOMA
Foto drojdii in camera Thoma
Descrierea activității de numărare a celulelor de drojdie cu
camera Thoma
Am cântărit cu balanța analitică la chimie un gram de drojdie de
bere. L-am introdus într-un balon cotat de 25 cm cubi. Am
completat cu apă pană la semn. Am obținut 25 cm cubi de
amestec format din drojdie de bere si apă. Am măsurat cu rigla
dimensiunile pachețelului de drojdie și am calculat volumul
acestuia. Am cântărit pachețelul de drojdie, apoi am luat un gram
și l-am introdus în balonul cotat.
Am colorat amestecul cu albastru de metilen, apoi am efectuat un
preparat pe lama cu camera Thoma. Am constatat ca celulele de
drojdie erau prea dese si acopereau liniile pătrățelelor camerei.
Am diluat de 8 ori amestecul inițial, apoi am reușit să număram
celulele de drojdie. La ultima diluție, am efectuat și o măsurare a
densității amestecului cu un densimetru de la fizică.
Am găsit un număr de 14,7 * 106 celule de drojdie la un gram și
un număr de 602,7 *106 la 41 g cât cântărește pachețelul de
drojdie cu care am lucrat. Pentru calcule am aplicat mai multe
formule pe care le-am găsit in bibliografie.
Studierea mişcărilor citoplasmatice in celulele unor plante acvatice
Studierea mişcărilor
citoplasmatice în celulele unor plante acvatice 1
Descrierea activitatii
Am montat frunze de Elodea densa pe lama de sticla si
am acoperit cu o lamelă. Am observat la microscop cu
obiectivele 4x, 20x si 40x. In primul experiment am
folosit frunze expuse normal la lumină. Am observat
mișcările de rotație ale cloroplastelor în jurul vacuolelor.
Am măsurat cu rigla pe ecranul monitorului distanța pe
care s-au deplasat unele cloroplaste și am cronometrat
timpul. Am calculat după aceea viteza de deplasare a
acestor cloroplaste.
Exemplu:
Cloroplast 1: distanța (S)=7 cm=0,07 m ;
timpul (T) =17 s
Cloroplast 2: distanța (S)=7 cm=0,07 m ;
timpul (T) =15 s
vm = s /Δt
vm1 = s/Δt→vm1= 0,07m /17s= 0,0041m/s
vm2 = s/Δt→vm1= 0,07m /15s= 0,0046m/s
Corina Perianu
Imagine din timpul activitatii
Filmul activitatii
Studierea mişcărilor citoplasmatice
în celulele unor plante acvatice 2
Descrierea activitatii
Am colorat cu iod frunzele de Elodea densa
și am observat zone colorate în albastru în
interiorul cloroplastelor. Am aflat că acolo
se află amidon, care în prezenta iodului, se
colorează în albastru. Cloroplastele colorate
în albastru nu se mai mișcau. Am repetat
experimentul cu frunze care au stat la
întuneric două săptămâni. Cloroplastele nu
s-au mai colorat în albastru. În unele celule,
după colorarea cu iod, au devenit vizibili
nucleii. Cloroplastele au continuat să se
miște și după introducerea colorantului. Am
ajuns la concluzia că la lumină, în
cloroplaste se acumulează amidon.
Rafael Boceanu
Imagine din timpul activitatii
Film cu miscarea cloroplastelor dupa microscop
Imagine cloroplaste tinute la lumina, colorate cu iod
Imagini cloroplaste colorate cu iod, dupa ce au stat 14 zile la
intuneric
Observaţii asupra unor protiste recoltate din
Dunăre
şi din bălţi riverane
Descrierea activitatii
-recoltarea unor probe de apă din Dunăre şi
bălţi din Lunca Dunării
- studierea diversităţii speciilor prezente în
probele recoltate pe preparate microscopice
Am făcut preparate microscopice din apa
preluata din Dunăre și am constatat că apa
este limpede și conține puține
microorganisme. În preparatele efectuate cu
apă din bălți am identificat mai multe ființe
microscopice. Am observat fire de mătasea
broaștei și lâna broaștei, plăntuțe de lintiță și
unele ființe mobile pe care le-am identificat
cu ajutorul atlaselor zoologice și domnului
profesor. Am văzut purici de baltă, melci de
dimensiuni microscopice, viermi foarte mici,
parameci si vorticele. Ni s-a spus că numărul
protistelor în Dunăre și bălți este mult mai
mare în perioadele cu vreme caldă.
Alexandru Meterez
Imagine activitate
Film activitate protiste
Descrierea activitatii
-efectuarea de fotografii la microscop
şi filmarea la microscop
a organismelor prezente în probele
studiate
Imagine protiste-obiectiv 10 X- Vorticella convallaria
FILM PROTISTE DUPA MICROSCOP + CAMERA VIDEO
Imagine protiste-obiectiv 40 X- Vorticella convallaria
Cyclops sp (Copepode)- Crustacea, obiectiv 10 x
DISEMINARE
AFISUL PROIECTULUI
SITE SCOALA
http://titeica.wall.fm/
http://cngt.ro/
SITE PROIECT
- site exercitiu: http://gmcngt.wikispaces.com/
- site oficial: http://gm-cngt.webnode.com//
FILMUL PROIECTULUI
PREZENTARE Power
Point
PORTOFOLIU
Documente programatice:
• Decizia de funcționare a Atelierului de Inovare și Creativitate MaST
• Tipul proiectului: educație interdisciplinară, transdisciplinară și crosscurriculară
• Scopul Proiectului: descoperirea unor taine ale vieții celulare cu ajutorul unor metode specifice matematicii, științelor
si tehnologiei informatice
• Denumirea proiectului: Din tainele vieții invizibile
• Obiectivele proiectului:
• Tema: Cercetarea vieții unor bacterii
*elaborarea unor modele matematice pentru reproducerea bacteriilor si drojdiei,
calculul vitezei de deplasare a microorganismelor si plastidelor in frunzele de Elodea;
*efectuarea de preparate microscopice cu bacterii si observarea formei si a mișcărilor
acestora la microscop;
*observarea frotiului bacterian cu obiectivul cu imersie, efectuarea de fotografii si filmare după
microscop;
*prelucrarea datelor, a imaginilor si filmelor, introducerea lor pe site,cu ajutorul
tehnologiei informatice.
• Tema: Cercetarea vieții drojdiei de bere
*prepararea unui mediu nutritiv și obținerea unei culturi de drojdie de bere;
*imaginarea unei instalații chimice din sticlărie si alte ustensile de laborator, pentru
evidențierea produșilor fermentației si evaluarea cantității acestor produși prin metode fizice si prin calcule
matematice;
*folosirea unor metode chimice si matematice pentru obținerea unei soluții de drojdie cu un
coeficient de diluție cunoscut, numărarea celulelor de drojdie moarte cu camera Thoma, folosirea relațiilor
matematice pentru calcularea procentului de celule de drojdie moarte existente in eșantionul analizat.
*efectuarea de fotografii si film cu activitățile desfășurate, fotografii după microscop,prelucrarea
materialelor de imagine, introducerea lor pe site-ul proiectului.
•Tema: Studierea miscarilor citoplasmatice in celulele unor plante acvatice
*efectuarea de preparate microscopice cu frunze ale unor plante acvatice si
observarea mișcării cloroplastelor;
*stabilirea prin calcule matematice a dimensiunilor aproximative ale
cloroplastelor, a vitezei si distantelor pe care se deplasează folosind filmul, fotografia si
informații privind puterea de mărire a microscoapelor utilizate;
*’explicarea colorării diferite cu iod a cloroplastelor expuse la lumina si a celor
ținute la întuneric;
*fotografierea si filmarea activităților, fotografierea si filmarea la microscop,
prelucrarea materialelor in laboratorul de informatica si publicarea pe site.
• Tema: Observații asupra unor protiste recoltate din Dunăre si bălți riverane
*recoltarea unor probe de apa din bălti înflorite si din Dunăre;
*observarea la microscop si filmarea protistelor existente;
*compararea estimativa a abundenței protistelor din apele înflorite cu cele din
apa recoltata din Dunăre;
*efectuarea de fotografii, filme, ale activităților si la microscop. Prelucrarea si
postarea materialelor prelucrate pe site.
PRODUSELE PROIECTULUI
Diaporamele și filmele sunt publicate, din momentul creării lor, pe site:
http://gmcngt.wikispaces.com/home și sunt prezentate și pe suport DVD
-decrierea sintetica a fiecarei activitati si evidentierea interdisciplinaritatii: jurnal1.pdf
-procese-verbale ale activităților desfășurate
-realizarea unor montaje foto (diaporame, ppt) cu activitățile desfășurate
• DIAPORAMA activitate matematică-informatică-realizată de Eliza Arbănaș, Denisa Lazar și Corina Perianu
• DIAPORAMA Bacterii-realizată de Andrei Fleancu, Narcis Ofițeru și Alexandru Meterez
• DIAPORAMA Drojdia de bere- realizată de Rafael Boceanu și Beatrice Grecu
• DIAPORAMA Protiste- realizată de Robert Blendea, Andrei Fleancu și Alexandru Meterez
-realizarea unor montaje video cu activitățile desfășurate
• Film activitate mate-info cu aplicație la bacterii
• Film activitate Bacterii
• Film activitate Respirația drojdiei de bere
• Film activitate Numărarea celulelor de drojdie de bere cu camera Thoma
• Film activitate Observații asupra mișcării cloroplastelor
• Film activitate Protiste
• Film sinteză a activităților și rezultatelor proiectului
-realizarea unor montaje foto –video cu documentele rezultate în cadrul activitatilor (imagini microscopice, filme
după preparate microscopice, imagini ale unor instalații utilizate etc.)
• Film- Observații asupra mișcării bacteriilor în stare vie la microscop
• Fotografii ale unor bacterii după microscop cu obiective 4x, 10x și 100x cu imersie
• Fotografii la microscop ale celulelor de drojdie în camera Thoma
• Fotografii ale instalației utilizate pentru evidențierea fermentației la drojdia de bere
• Film după microscop- Mișcarea cloroplastelor în celulele frunzelor de Elodea densa (necolorate și colorate cu iod)
• Film după microscop- protiste din Dunăre și bălți riverane
Urme ale activității
•Jurnal de proiect
• procese verbale cu activitățile desfășurate
• Raport parțial de activitate
• revista de proiect
• afiș de proiect
• filme activități
Produse ale activității care pot fi expuse
• Revista MaST a proiectului “Din tainele vieții invizibile”
• Instalația folosită pentru evidențierea respirației la drojdia de bere
• Afișul proiectului
• Panou cu imagini din activități desfășurate și imagini care reprezintă unele rezultate
• Filmele activităților și filmele care prezintă rezultate ale activităților, pe DVD
• Filmul sintetic al activităților și rezultatelor
• website de lucru http://gmcngt.wikispaces.com pe care au fost postate toate
documentele: articole, comentarii, descrieri ale a fenomenelor observate, filmele
înregistrate și procesate de noi, prezentările de fotografii ale activităților
și rezultatelor acestora, în timp real.
• website cu design mai deosebit: http://gm-cngt.webnode.com// în care am postat
documente din proiectul nostru
Prezentarea și promovarea activității
• prezentare ppt
• revista proiect
• afișul proiectului
• publicarea de filme și prezentări foto pe website Colegiul Național Gheorghe
Titeica: http://titeica.wall.fm/ și
http://www.youtube.com/my_videos?feature=mhee
• publicarea tuturor documentelor-filme, fotografii, conținuturi ale activităților,
pe website: http://gmcngt.wikispaces.com
http://gm-cngt.webnode.com//
CONCLUZIE
Premisa abordării interdisciplinare a conţinuturilor este aceea de a
asigura unitatea cunoașterii si depășirea granițelor disciplinelor de
învăţământ. Este unanim acceptat ca în viața de zi cu zi nu folosim
cunoştinţe disparate acumulate la anumite discipline si nu
valorificăm capacitatea specifică unei materii de studiu. Încă de la
vechii greci era cunoscută importanţa cunoașterii ca un tot unitar,
astfel în proiectul pe care l-am realizat am împletit biologia,
matematica şi informatica. Este foarte importantă completarea
studiului descriptiv al unor fenomene sau mecanisme biologice cu
aspecte legate de prelucrarea şi interpretarea datelor obținute.
Deoarece e bazată pe o logică impecabilă, matematica furnizează
științelor naturale un grad înalt de securitate şi claritate care altfel
nu poate fi atins. Din acest motiv tratarea riguros matematică a
acestora este de dorit şi se realizează ori de cate ori e posibil.
Ca rezultat, dacă o anumită ramură a științei este prezentată în
forma riguros matematică, accesibilitatea şi audienţa ei
sporește.
Societatea informatică reprezintă o noua etapă a
civilizației umane, un nou mod de viață calitativ superior care
implică folosirea intensivă a informației în toate sferele activității
şi existenţei umane, cu un impact economic şi social major.
Societatea informatică permite accesul larg la informație
membrilor săi, un nou mod de lucru şi de cunoaștere, amplifică
posibilitatea globalizării economice şi a creșterii coeziunii
sociale.
În domeniul educaţiei, transdisciplinaritatea urmăreşte punerea
în funcţiune a unei inteligenţe lărgite, care reflectă triada:
inteligenţa analitică, inteligenţa emotivă, inteligenţa corpului.
FINAL PREZENTARE

similar documents