Sunum 7 ECTS - Bologna Süreci

Report
Prof. Dr. Miraç AKÇAY, Bologna Uzmanı
Atatürk Üniversitesi, 05.11.2010
Bologna Süreci – kısa özet
AKTS etiketi
Nedir ve ne değildir?
Avrupa’da güncel durum
Türkiye’de güncel durum
ECTS etiket başvurusu
Başvuru formunun doldurulması
Dikkat edilmesi gereken noktalar
Süreç
Sorular
19 Haziran 1999 : Bologna Deklerasyonu
AMAÇ: Avrupa ülkelerindeki yükseköğretim sistemlerinin
yeniden yapılanması
AKTS – Kredilerin
1) Avrupa Yüksek Öğretim (EHEA)
alanlarını
tanınması
ve
2) Avrupa Araştırma (ERA)
sayıştırılması
oluşturmak
NİHÂİ HEDEF (2010, 2020 !):
öğrenci, öğretim elemanı ve idari kadro hareketliliği yüksek,
ulusal eğitim sistemleri birbiri ile karşılaştırılabilir,
ulus ötesi eğitim boyutlarını dikkate alan,
Süreç;
öğretim ve araştırma etkinliklerini birbiri ile çok iyi ilişkilendirmiş
uzun ve
zahmetli
tüm süreci iç ve dış paydaş katılımı ile sürekli denetleyen
ve
bir
izleyen bir yükseköğretim sistemi oluşturmak
yolculuk
BERGEN-2005
LONDRA-2007
LEUVEN-2009
MÜKEMMEL (4.67)
ÇOK İYİ (4.33)
ÇOK İYİ (4.33)
MÜKEMMEL (5)
MÜKEMMEL (5)
MÜKEMMEL (5)
ÇOK İYİ (4)
MÜKEMMEL (5)
MÜKEMMEL (5)
MÜKEMMEL (5)
-
-
-
İYİ (3)
İYİ (3)
ORTA (2.00)
ÇOK İYİ (4.00)
ÇOK İYİ (4.00)
• AYA ile Uyumlu Ulusal Kalite Sis. Uyg. Düzeyi
ORTA (2)
MÜKEMMEL (5)
-
• Dış Kalite Güvence Sistemi Gelişme Düzeyi
ORTA (2)
ÇOK İYİ (4)
İYİ (3)
• Öğrencilerin Katılım Düzeyi
ORTA (2)
ÇOK İYİ (4)
MÜKEMMEL (5)
• Uluslararası Katılım Düzeyi
ORTA (2)
İYİ (3)
ÇOK İYİ (4)
ÇOK İYİ (3.67)
ÇOK İYİ (4.33)
ÇOK İYİ (4.00)
• Diploma Eki Uygulama Düzeyi
ÇOK İYİ (4)
ÇOK İYİ (4)
İYİ (4)
• Lizbon Tanınma Konvansiyonu
İYİ (3)
ÇOK İYİ (4)
MÜKEMMEL (5)
ÇOK İYİ (4)
MÜKEMMEL (5)
İYİ (3)
İYİ (3)
ZAYIF (1)
İYİ (3)
ZAYIF (1)
MÜKEMMEL (5.00)
-
-
MÜKEMMEL (5)
-
İYİ (3,45)
ÇOK İYİ (4.13)
İYİ (3,34)
DERECE SİSTEMİ
• İkili Sistemin Uygulama Düzeyi
• 1’den 2’ ye Geçiş
• İkili Sistemdeki Öğrenci Oranı
• Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Uygulama Düzeyi
KALİTE GÜVENCESİ
DİPLOMA VE ÖĞRENİM SÜRELERİNİN DENKLİĞİ
• ECTS Uygulama Düzeyi
YAŞAM BOYU ÖĞRENİM
• Önceki Öğrenimin Tanınması
-
ORTAK DERECELER
• Ortak Derecelerin Oluşturulması ve Tanınması
GENEL SONUÇ (GENEL PUAN)
 ECTS 1999’dan beri Bologna Süreci’nin bir elemanı
olmasına rağmen sürece katılan ülkelerde tam olarak
kullanıma girebilmiş değildir.
 ECTS kredileri kredi yığıştırma ve kredi transferinde
kullanılmaktadır
 Tam uygulamada iki problem:
 Kredilerin gerçek iş yükü cinsinden hesabı
 Kredilerin öğrenme çıktıları ile ilişkilendirilmesi
2009 Başvuru Dönemi:
ULUSAL AJANSLAR
EXECUTIVE AGENCY
Alınan
Toplam
Başvuru
Sayısı
Ön
Değerlendi
rmeyi
geçen
başvurular
Ulusal
Düzeyde
Başarı
Oranı
Başarılı
63
36
57%
23
Red
Nihâi
Başarı
Oranı
Toplamda
Başarı
Oranı
13
64%
37%
2009 Başvuru Dönemi: Türkiye’de Durum
Toplam Başvuru Sayısı: 9
Değerlendirmede başarılı bulunan başvurular: Yok
ÜLKE
ÜNİVERSİTE
ETİKET NUMARASI
Bulgaristan
VARNA FREE UNIVERSITY
"CHERNORIZETS HRABAR"
177248-IC-1-2010-1-BGERASMUS-ECTSL
Çek Cumhuriyeti MASARYK UNIVERSITY
177274-IC-1-2010-1-CZERASMUS-ECTSL
Slovakya
Slovak University of
Agriculture in Nitra
177258-IC-1-2010-1-SKERASMUS-ECTSL
Türkiye
SAKARYA UNIVERSITY
177254-IC-1-2010-1-TRERASMUS-ECTSL
Türkiye
KARADENIZ TECHNICAL
UNIVERSITY
177259-IC-1-2010-1-TRERASMUS-ECTSL
http://eacea.ec.europa.eu/llp/results_projects/ects_ds/selection_ects_ds_2010_en.php
Başvuru yapmak isteyenler ECTS
kullanım klavuzunu incelemelidir.
http://ec.europa.eu/education/lifelonglearningpolicy/doc/ects/guide_en.pdf
Başvuru formu önceki yıllara
göre çok daha bilgilendirici ve
takip edilmesi kolay
Başvuruda öne çıkan noktalar:
1) Bilgi paketi
2) ECTS kullanımının doğru
yapıldığının gösterilmesi
3) Gelen ve giden öğrenci
dosyalarının eksiksiz
tutulduğunun gösterilmesi
4) Ders sayıştırma ve tanımada
problem yaşanmadığının
gösterilmesi
Bilgi paketi kurumun internet
sayfasında
yeriçin
almalı
herkesin
Her akademik
birim
herve
dönem
30
kolaylıkla
erişebileceği
şekilde
ECTS çok
ve her
yıl 60 ECTS
olacak şekilde
Kurumda
mevcut
olan yer
her almalıdır.
lisans ve
düzenlenmelidir
müfredat
bilgi
paketinde
yüksek
lisans
programı ile
one-tier göre
(5 / 6
Paket
ECTS
değerlerinin
iş yüküne
yıllık)
programlar
için istenen
bilgiler
doğru
olarak
hesaplandığını
da
göstermek
Bilgi
paketi
İngilizce
olarak hazırlanmak
yeterli
düzeyde
hazırlanmalı
ve onlara
zorundadır
zorundadır.
Paketin
yerel2-3
dilde
ait linkler
verilmelidir.
Linkler
tıklama
hazırlanması
ise isteğe
bağlıdır.
ile ulaşılabilir
olmalı
Bilgi paketinde
paketin yeterlilik
düzeyini
etkilemeyecek tarzda eksikliklerin
olması, başvurunun reddini gerektirmez.
Örnek: Bir adresin yazılmaması
2011 ECTS başvuru formunun avantajı
• Kurum hakkında bilgiler
• Derece programları hakkında bilgiler
• Öğrenciler için genel bilgiler
içeren bilgi paketi üç farklı adresi
geçmeyecek şekilde düzenlenmelidir ve
iki-üç tıklamada ulaşılabilmelidir.
Öğrencinin Erasmus programında kazandığı
ECTS kredi sayısı ile kendi kurumunda
tanınan kredi sayısı aynı olmak zorundadır.
Bir farklılığın olması durumunda, bunun
gerekçelendirilmesi gerekir.
• Öğrenci dosyalarının kopyaları verilmeli,
orjinallerBir
kesinlikle
verilmemeli
ya da daha
fazla öğrenci
dosyasının
eksikgibidir
olması= Certified”
Her öğrenci
dosyası “Aslı
dosyasını
geçersizimzalanmalı
yapılmalı,başvuru
yetkili yönetici
tarafından
ve üzerinekılacaktır
onanma tarihi yazılmalıdır
2008/2009, 2009/2010 ve 2010/2011 (Mayıs
2011’e kadar) dönemlerinde üç farklı akademik
birimden, üç farklı ülkeye giden üç öğrenci için:
• TOR (Değişime gitmeden önceki): İngilizce
• LA (varsa değişikliklerle birlikte)
• Karşı kurumdan alınan TOR
• Akademik
tanınma
belgesi birim
ve ona
ait kanıtlar
Kurumda
üç akademik
olmaması
(İngilizce
çevirileriyle
birlikte)
durumunda,
öğrenci
dosyaları mevcut olan
birimlerden
seçilebilir
Tüm
bu belgeler
“Aslı Gibidir” yapılmalı
2008/2009, 2009/2010 ve 2010/2011 (Mayıs
2011’e kadar) üç farklı ülkeden başvuran
Kurumda
üç akademik
olmaması
kurumdaki
üç farklı
akademikbirim
birimde
eğitim
durumunda,
öğrenci dosyaları mevcut olan
alan üç
öğrenci için:
birimlerden seçilebilir
• TOR (başvuran kurumca değişim dönemi
sonunda hazırlanan)
• LA (varsa değişikliklerle birlikte)
Tüm bu belgeler “Aslı Gibidir” yapılmalı
Başvurunun Değerlendirmeye alınmaya uygun olmadığına karar
verilmesini sağlayacak:
• Öğrenci dosyalarının tam olmaması
• Öğrenci dosyalarının imzalanmamış ve onaylanmamış olması
• Başvuru dosyasının imzasız olması
• Başvuru evrakının eksik doldurulmuş olması
Değerlendirme aşamasında sık karşılaşılan ve red gerekçesi olan
hatalar
• Bilgi paketinde zorunlu olan bilgilerin eksik olması
• Bu bilgilerden bazılarının sadece “dolu” görülsün diye
doldurulmuş olması
• Her akademik birim için her dönemi 30 ECTS ve her yılı 60
ECTS olacak şekilde müfredatın düzenlenmiş olmaması,
• Öğrenci dosyalarıyla ilişkili hatalar
 TOR ve LA’ da karşılaşılan uyumsuzluklar
 Karşı kurumda alınan derslerin ve geçilen kredilerin
sayılmaması (tanınma problemleri) ve bunun
gerekçelendirilmemesi
 Karşı kurumda geçilmiş olan bir dersin “kaldı” olarak
kabul edilmesi
 LA’da ECTS verilmeyen bir dersin olması ve buna karşı
tanınmada ECTS verilmesi
 Tanınma evraklarının hazırlanmaması
 Üç farklı bölümden üç farklı ülkeye giden öğrenci
evraklarının sunulmaması
Yapılması Zorunlu Olanlar
• Bilgi Paketinin Hazırlanması: İngilizce hazırlanması zorunlu, ulusal
dil tercihe bağlı. Çok hızlı ulaşılabilir olmalı ve iki-üç tıklamada
ulaşılabilmeli
 Kurum hakkında istenen bilgiler
 Derece programları hakkında istenen bilgiler
 Akademik birimler hakkında istenen bilgiler : Program
öğrenme çıktıları, birimin profili, vs
 Akademik birimlere ait yıllara göre dağıtılmış ders listesi
 Öğrenci iş yüküne göre hesaplanmış ECTS kredileri
 Her bir derse ait istenen bilgiler
Yapılması Zorunlu Olanlar
• Giden öğrenci dosyaları :
 Değişimden önceki TOR
 LA (eğer varsa değişimlerle)
 Karşı kurumdan alınan TOR
 Sayıştırma ve tanınma belgesi
• Gelen öğrenci dosyaları :
 LA (eğer varsa değişimlerle)
 TOR
Orijinal olmamalı
Aslı gibidir yapılmış olmalı,
tarih yazılmış ve kurum
temsilcisi tarafından
imzalanmış olmalı
AKTS Etiketi Başvuruları Değerlendirme Süreci
Üç aşamalı bir değerlendirme
• Hazırlanan Dosyanın Ulusal Ajansa gönderilmesi :
Son Tarih: 15 Mayıs 2011
• Ulusal Ajans Değerlendirmesi
 Uygunluk (eligibility) değerlendirmesi
(Mayıs,2011)
 Uygun başvuruların Bologna uzmanları
tarafından değerlendirilmesi
(Mayıs,2011)
• Başarılı bulunan başvuruların Avrupa
Komisyonu’nda değerlendirilmesi
• Sonuçların ilanı

(HaziranTemmuz,2011)
(Aralık,2011)
Süreç;
uzun ve
zahmetli
bir
yolculuk
Etiket bir mükemmeliyetlik ödülüdür.
İlginize
teşekkürler

similar documents