презентация - General Brokers

Report
КОМПАНИЯТА Е ОСНОВАНА ПРЕЗ 1995 ГОДИНА
ПРЕЗ 2003 ГОДИНА ПОЛУЧАВА ЛИЦЕНЗ ЗА РАБОТА КАТО
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР
 НАСТОЯЩ ЛИЦЕНЗ 135-3Б / 07.01.2009 ГОДИНА
УЧРЕДИТЕЛ И ЧЛЕН НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ БРОКЕРИ (БАЗБ) И ЧЛЕН НА
ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ БИПАР
СЕРТИФИКАТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
TUV RHEINAUD СЪГЛАСНО EN ISO 9001:2000
 ЕДИН ОТ ВОДЕЩИТЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ БРОКЕРИ
 ОБСЛУЖВА ПОРТФЕЙЛ ОТ ВСИЧКИ ВИДОВЕ ЗАСТРАХОВКИ
ПРЕДЛАГАНИ НА ПАЗАРА У НАС
 БЪРЗО РАЗВИВАЩ СЕ ИНОВАНИВЕН БРОКЕР, ПОЛЗВАЩ
СВЕТОВНОТО ЗАСТРАХОВАТЕЛНО НОУ-ХАУ
 ВИСОКИ СТАНДАРТИ НА РАБОТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА
СВОЙТЕ ПАРТНЬОРИ И КЛИЕНТИ
 ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ ПРИ ПРЕДЛАГАНЕТО НА
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ И ПРОДУКТИ
ОБСЛУЖВАНЕ ПОВЕЧЕ ОТ 100 000 КЛИЕНТИ -
ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
УПРАВЛЯЕМИ ПРЕМИИ - НАД 25 000 000 ЛЕВА
СУМИ ПО ДОБРОВОЛНИ ЗАСТРАХОВКИ СКЛЮЧЕНИ
ПОД КОНТРОЛА НА БРОКЕРА - НАД 1 МЛРД. ЛЕВА
 БРОКЕРЪТ ПРЕДСТАВЛЯВА СВОИТЕ КЛИЕНТИ В ОТНОШЕНИЯТА ИМ СЪС
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ И ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА
 БРОКЕРЪТ ЗАЩИТАВА ИНТЕРЕСИТЕ НА СВОИТЕ КЛИЕНТИ, ТОЙ Е
АДВОКАТЪТ ИМ ПРЕД ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ КОМПАНИИ
 БРОКЕРЪТ ПРЕДЛАГА КОМПЕТЕНТНИ И ИНДИВИДУАЛНИ РЕШЕНИЯ,
ПРАВНА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ ПО ВЪЗНИКНАЛИ КАЗУСИ
 БРОКЕРЪТ СПАЗВА ПЪЛНА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ СПРЯМО КЛИЕНТИТЕ,
ОТНОСНО ИНФОРМАЦИЯ ПОЛУЧЕНА ПРИ СЪВМЕСТНАТА ИМ РАБОТА
 БРОКЕРЪТ СЪДЕЙСТВА В ПРОЦЕСА НА ОБРАБОТКАТА И КОНТРОЛИРА
ЛИКВИДАЦИЯТА НА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ЩЕТИ
 БРОКЕРЪТ ПРЕДЛАГА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОСТЪП ДО МЕЖДУНАРОДНИЯ
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПАЗАР
 БРОКЕРЪТ ДЕФИНИРА ПРОФИЛА НА РИСКА НА ВСЕКИ ЕДИН КЛИЕНТ И
НАМИРА НАЙ-ДОБРИТЕ РЕШЕНИЯ, ПРЕДЛАГАНИ НА ПАЗАРА
 ИЗРАБОТВАТ СЕ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЗАСТРХОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ ЗА
РАЗЛИЧНИТЕ ИНДУСТРИАЛНИ СЕГМЕНТИ НА БИЗНЕСА
 ДОГОВАРЯТ СЕ ИНДИВИДУАЛНИ СХЕМИ ЗА УЧАСТИЕ В ПОЛОЖИТЕЛЕН
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ
 ПРЕДЛАГАТ СЕ СПЕЦИФИЧНИ И ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ ЗА ТИПИЧНИ
ПРОБЛЕМИ В КОНКРЕТНИТЕ ОБЛАСТИ
 СЪЗДАВА СЕ ЦЕЛЕНАСОЧЕНА СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС
РИСКОВЕ ОТ ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ДО РЕШЕНИЕ ЗА
АЛТЕРНАТИВЕН ТРАНСФЕР
 ОТПАДА НУЖДАТА ОТ ОБОСОБЕНА СТРУКТУРА, СПЕЦИАЛНО
ЗАНИМАВАЩА СЕ С КОНТРОЛА И УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКОВЕТЕ
СЪПЪТСТВАЩИ БИЗНЕСА ВИ
АВТОМОБИЛНО ЗАСТРАХОВАНЕ
КАСКО НА МПС
ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ НА МПС
СЕРТИФИКАТ ЗЕЛЕНА КАРТА
ЗЛОПОЛУКА НА МЕСТАТА В МПС
КАСКО НА МПС
ТРАНСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ
ЗАСТРАХОВКИ НА ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ
 ЗАСТРАХОВКИ НА ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ
ЗАСТРАХОВАНЕ НА РЕЛСОВИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
КАРГО ЗАСТРАХОВАНЕ
ИМУЩЕСТВЕНО ЗАСТРАХОВАНЕ
 ЗАСТРАХОВКИ НА СГРАДИ И ИМУЩЕСТВО
ДОМАШНО ИМУЩЕСТВО
 ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ И ОФИСИ
 ИНДУСТРИАЛЕН ПОЖАР

 ЗАСТРАХОВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ РИСКОВЕ
СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ
 МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ ОТ ПОВРЕЖДАНЕ
 ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ

 МАЛКИ ВИДОВЕ ИМУЩЕСТВЕНИ ЗАСТРАХОВКИ
 ЗАСТРАХОВКИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
ЗАСТРАХОВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТИ
 ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗАСТРАХОВАНЕ ГО







ГО МПС
ГО НА МПС ЗА ЧУЖБИНА
ЗЕЛЕНА КАРТА
ГО НА ПЪТНИЦИ В ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ
ГО НА СОБСТВЕНИЦИ НА ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ
ГО НА АВИОПРЕВОЗВАЧА
ГО НА ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ
 ЗАСТРАХОВКИ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ
 ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕВОЗВАЧА (СПЕДИТОРА)- CMR
ФИНАНСОВО ЗАСТРАХОВАНЕ
 ЗАСТРАХОВКА НА ФИНАНСОВИ РИСКОВЕ
 ЗАСТРАХОВКА НА БАНКОВИ РИСКОВЕ
 ЗАСТРАХОВКА НА ЛИЗИНГОВИ РИСКОВЕ
 ЗАСТРАХОВКА НА ПАРИ И ЦЕННОСТИ
 ЗАСТРАХОВКА НА ДЕПОЗИТИ И БАНКОВИ СЕЙФОВЕ
 ЗАСТРАХОВКА НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ РИСКОВЕ
 ЗАСТРАХОВКА СРЕЩУ ЗАГУБА НА ЛИЦЕНЗ
 ЗАСТРАХОВКИ НА РАЗНИ ФИНАНСОВИ ЗАГУБИ
ЛИЧНО ЗАСТРАХОВАНЕ

ЖИВОТОЗАСРАХОВАНЕ
ЗАСТРАХОВКИ ЖИВОТ
 ЗАСТРАХОВКИ ЗА РЕНТА
 ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТ С ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД
 ПЕНСИОННО ЗАСТРАХОВАНЕ
 ДЕТСКИ ЗАСТРАХОВКИ ЖИВОТ
 МЕДИЦИНСКИ РАЗНОСКИ


ЗАСТРАХОВКА ЗЛОПОЛУКА
ИНДИВИДУАЛНИ
 ГРУПОВИ


ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ
ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕРС РАБОТИ С ВСИЧКИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ КОМПАНИИ ПРИТЕЖАВАЩИ
ЛИЦЕНЗ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ
АНЕ
ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ
ЗАД АРМЕЕЦ АД
ЗАД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД
ЗАД БУЛСТРАД АД
ЗД БУЛ ИНС АД
ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД
БАЕЗ ЕАД
ОЛИМПИК БЪЛГАРИЯ АД
ЗК УНИКА АД
ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ АД
ЗД ЕВРО ИНС АД
ЗК ЛЕВ ИНС АД
ЗАД ВИКТОРИЯ
ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД
ЗАЕД ДАЛЛ БОГГ: ЖИВОТ И
ЗДРАВЕ
ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД
ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ АД
ОЛИМПИК БЪЛГАРИЯ АД
ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ
ЗАД ДЗИ ЗАД
АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТ
ДЖЕНЕРАЛИ
ЖИВОТОЗАСТРХОВАНЕ АД
ЗАД БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИГ АД
ЗК УНИКА ЖИВОТ АД
ЗЕД ЦКБ ЖИВОТ
ЗДРАВНООСИГУРЯВАНЕ
ДЖЕНЕРАЛИ ЗАКРИЛА
ЗДРАВНООСИГУРЯВАНЕ
ЗОД БУЛСТРАД ЗДРАВЕ АД
ЕВРОИНС
ДСК ЛИЗИНГ
АГЕНЦИЯ ПЪТНА
ИНФРАСТРУКТУРА
СОФАРМА
ДРИЙМ БИЛД
СКАНИЯ
ОС НА ТПК
СТАДА ФАРМА
ВИДЕКС
СОМЕДИНА
КАРО ТРЕЙДИНГ
АББ БЪЛГАРИЯ
КРИПС
ФАЙНЕШЪНЪЛ ТЕРЕМ
ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП
ФИНАНС ЛИЗИНГ
ОСКАР ЕЛ
МЕБЕЛИ АРОН
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ЕС ФОКС
ИНТЕРТЕХ
ПОСОЛСТВО НА КИПЪР
ПОСОЛСТВО НА КОСОВО ПРОТЕУС КОМПЮТЪРС
ГРАНИТ СЕКЮРИТИ
ПОСОЛСТВО НА СИРИЯ
ГЕО МАР
ГЛОБАЛ ВИЖЪН
ФАТОКЕМ
ГЛОБАЛ ФИЛМС
МАНДРА
ГЛОБАЛ ФРЕЙМ
МАРКАЛ
ГЛОБАЛ КОНСУЛТИНГ
Д И Д ИНЖЕНЕРИНГ
ИНТЕРПРОМ
МАРК КРАФТ
ТРАНСПОРТСТОЙ
БЕЙТС
ИНГРЕДИА
ХЕМУС ХОТЕЛС
УНСС
ВАСКОНИ
МИНОКС БЪЛГАРИЯ
ДИНАМИКС РЕСУРС
ЕЛИТ КНС
АДМ КОНСУЛТ
ИНТЕЗА
ЕВЕРЕТ
ЕР ЕС ЕМ БИ ЕКС
ЕВРООДИТ БИЕКС
ФИКС
УНИРЕЙ
ЛЕГЕ КОНСУЛТИНГ
СТРОЙ МАРКЕТ
СТАДИ
ЛУКОМ-А
ХОТЕЛ СЕНС
ОБЩИНА ДРАГОМАН
БИЖИВАЛ
О-КОНЕКТ
О-КАФЕ
СТАТУС Н
ТЕХНО ТРАНС
СТОУН КОМПЮТЪРС
МНЕМОНИКА
ЕВРОФОНД БУТИК
АВТОТРАНС ПЪТНИЧЕСКИ
ПРЕВОЗИ
ШАЛОМ
ИНТЕР МОНТАЖ
БЪЛГАРСКА ВИНЕНА
КОМПАНИЯ
ИВЕНА КОМЕРС
МЕЗДРАТЕКС
ЕЪР ТРЕЙД
ПИ ЕС ДИ КО
ТОПАЗ МЕЛ
СИС ИНДЪСТРИС
ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕРС НИКОГА НЕ ЗАБРАВЯ
ОСНОВНИТЕ СИ ПРИНЦИПИ





ЛОЯЛНОСТ
ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ
УПОРИТОСТ
НОВАТОРСТВО
КАЧЕСТВО

similar documents