Játékos nyelvművelő verseny - Ihász Gábor Általános Iskola

Report
Ihász Gábor Általános
Iskola
Játékos nyelvművelő verseny
Az EDUCATIO –ra
feltöltött Jó gyakorlat
A nyelvművelő versennyel
iskolánk névadójának
állítunk emléket
Az alkalmazási terület:
pedagógiai
módszertani
korosztály:
10-14 évesek
Ezt kell tenned, mert….
• remek helyzeteteket teremthetsz vele
• gyermekek lelkesen nyelvelhetnek veled
• megszerettetheted vele kedves
nyelvedet
• lelked, nyelvezeted, szellemed
nemesedhet
A bemutatott jó
gyakorlat céljai
- anyanyelvünk
megszokottól eltérő megismerése
- az anyanyelvi nevelés fejlesztése játékos formában, játékos
eszközökkel
- tanulás-módszertani ismeretek bővítése
- a magyar nyelv sokszínűségének bemutatása
- a képességek, készségek fejlesztése
- a közös munka örömének felfedezése
- az egymástól való tanulás elsajátítása
- sikerélmény
- játékos technikák elsajátítása
- a csoportmunka sikerének megélése
- egymásra utaltság, tolerancia
- tanórán kívüli ismeretszerzés
- szókincsbővítés
Gyermekközpontú
pedagógiai eljárások :
• tanórán kívüli ismeretszerzés
lehetősége
• a versenyszellem fejlesztése
• a gyermekek problémamegoldó,
megfigyelő, emlékezetfejlesztő
képességeinek fejlesztése
A kompetencia területek:
•
•
•
•
•
anyanyelvi kommunikáció
természettudományos
vizuális
szociális
kezdeményező képesség,
és vállalkozói
• esztétikai
• digitális
Fejlesztendő területek
• együtt gondolkodás
• közösségteremtés
• egészséges
versenyszellem
• esetleges kudarc
feldolgozása
• sikerélmény
• folyamatos motiváció
• koncentráció
• csapatszellem
• kifejezőkészség
Szervezési feladatok:
•
•
•
•
•
meghívólevél küldése
témakör meghatározása
előzetes feladatok kiosztása
időpont, csapatok összetétele
jelentkezés határideje
Humán-erőforrás igény:
• a versenyt
szervező tanító
vagy
magyar szakos
tanár
• 3 tagú zsűri
• versenyzők
Eszközigény:
• infokommunikációs
eszközök
• papír
• fénymásoló
• tasakok
• borítékok
• székek, asztalok
• íróeszközök
Referenciák:
• 20 éves hagyomány
• visszatérő kollégák másik iskolákból
• szóbeli, írásbeli és telefonos
dicsérő elismerések
• jó emlékek a versenyekről
„Szerettem, mert…
•
•
•
•
•
•
•
kedves emberek vezettek”
megszerettem nyelvemet”
nem leshettem semerre, nekem kellett cselekednem”
kezemmel, fejemmel, eszemmel cselekedhettem”
megfejtettem egy sereg rejtelmet”
eleget nevethettem”
cselesen szerepeltem”
Témáink
Fekete István
Állati
Növények-állatok
Rákóczi és kurucai
Madarak
„Csak játék..”
1848-49
Oskola
A játék, az gyönyörű
Közmondások
és szólások
Kossuth Lajos
nyomában
Képek az elmúlt évek
nyelvművelő versenyeiről
Ihász Gábor Általános
Iskola
8542 Vaszar Fő utca 9.
06-89-355-010
www.sulivaszar.hu
Kapcsolattartó:
Dr. Varga Istvánné igazgató
[email protected]
Köszönöm a figyelmet!

similar documents