Bezinning - Viso Cor Mariae

Report
Ouderavond
Viso Cor Mariae
1
 Identiteit van onze school






5 waarden – 5 kleuren
Warmmenselijkheid = geel
Zorgzaam = groen
Respect = rood
Dialoog en openheid = helderblauw
Kwaliteit = donkerblauw
2
3
Bezinning
Echte warmmenselijkheid
is er altijd omwille van mensen,
om mensen tot leven te brengen.
Waar mensen voor elkaar kiezen,
komt energie vrij die onvermoede
dingen mogelijk maakt.
4
Bezinning
Warmmenselijkheid begint
met mensen op te zoeken
en uit te nodigen
om mee op weg te gaan,
om samen aan iets te werken.
5
Bezinning
Dit vraagt veel luisterbereidheid,
warme aandacht en volle inzet,
en vooral dat mensen elkaar
aanvaarden zoals ze zijn.
6
Bezinning
Zo kan warmmenselijkheid groeien
waar men bij elkaar een klankbord
vindt om uit te spreken
wat beroert en bezighoudt,
waar men van leeft
en waar men mee zit.
7
Bezinning
Warmmenselijkheid groeit
waar we samen
vanuit dezelfde droom
elkaar mogen bevragen,
uitdagen en oproepen
om haalbare stappen te zetten
naar een gemeenschappelijk doel.
8
Bezinning
Warmmenselijkheid groeit
waar elk mag thuiskomen,
met de diepste inspiratie die hem
stuwt,
met de Bron waar hij van leeft,
en dit kan uitspreken en delen met
anderen.
9
10
Welkomstlied
At the beginning (uit de film "Anastasia")
We were strangers starting out on a journey
Never dreaming what we'd have to go through
Now here we are and I'm suddenly standing
At the beginning with you
We waren vreemden die begonnen aan een nieuw
avontuur
Nooit gedroomd waar we door zouden moeten gaan
Nu zijn we hier en opeens sta ik aan het begin met jou
11
Welkomstlied
 No one told me I was going to find you
Unexpected what you did to my heart
When I lost hope you were there to remind me
This is the start
 Niemand vertelde me dat ik jou zou vinden
Onverwacht wat je met mijn hart deed
toen ik de hoop verloor, was jij daar om me eraan te
herinneren,
Dit is de start
12
Welkomstlied
 And life is a road and I want to keep going
Love is a river I want to keep flowing
Life is a road now and forever
A wonderful journey
 Het leven is een weg en ik wil verder gaan
Liefde is een rivier ik wil blijven vloeien
Het leven is een weg nu en voor altijd
Geweldig avontuur
13
Welkomstlied
 I'll be there when the world stops turning
I'll be there when the storm is through
In the end I wanna be standing
At the beginning with you
 Ik zal daar zijn als de wereld stopt met draaien
Ik zal daar zijn als de storm voorbij is
Uiteindelijk wil ik met jou aan het begin staan
14
Welkomstlied
 We were strangers on a crazy adventure
Never dreaming how our dreams would come true
Now here we stand unafraid of the future
At the beginning with you
 We waren vreemden op een vreemd avontuur
Nooit gedroomd hoe onze dromen konden uitkomen
Nu staan we hier niet bang voor de toekomst
Aan het begin met jou
15
16
Programma
 Wie is wie?
 Algemene info
 Contact met de leerkrachten
17
Wie is wie?
 Leerkrachten
 Ondersteunend personeel
18
Mevrouw Marleen Vandergeynst en mevrouw Martine Detand
19
Mevrouw Els Van Damme en mevrouw Peggy Van Schoorisse
20
Mijnheer Nico De Mulder
21
Algemene info
Viso Cor Mariae is …
 een school van de Broeders van Liefde
 een kleine, familiale school met een veilig en positief
leefklimaat
 een school met kwaliteitsvol onderwijs en degelijke
pedagogische aanpak
 een school met een uitgesproken leerlingengerichte en
menselijke aanpak en begeleiding
 een open school met grote bereikbaarheid van directie
en personeel
22
23
Kwaliteit
 Kwaliteit: intellectuele + volledige ontplooiing
 Kwaliteitsvol onderwijs (cfr. verslag
doorlichting)
 Pedagogische aanpak (up to date)
 Personeel (gemotiveerd, geschoold,
enthousiast)
 Infrastructuur (ict, vaklokalen, meubilair…)
 Kleine klassengroepen
 Oud-leerlingen
24
Inspraak
 Ouderraad




Ouders - vertegenwoordigen alle ouders
1 x per trimester
Adviesorgaan t.o.v. schoolbeleid
Uitnodiging vorige week
25
Inspraak
 Leerlingenraad
 Leerlingen K43 – K44
 1 x per maand
 Inspraak – positief opbouwend – reilen en
zeilen van de school
 Organisatie activiteiten
26
Kostenbeheersing
 Pedagogische en didactische
meerwaarde van schoolinitiatieven en
-activiteiten afwegen t.o.v. kostprijs
 Gratis door de school ter beschikking
gesteld
 Structurele maatregelen om
schoolkosten te drukken
27
28
Elektronisch leerplatform
 SchoolOnLine of kortweg SOL
 www.viso-cor-mariae.schoolonline.be
 of via onze schoolwebsite www.viso-cormariae.be
 Verstuurde berichten van leerkrachten
of directie lezen
 Binnenkort ook berichten versturen
32
 Berichten lezen die de leerkracht naar
jou verstuurd heeft
34
 Raadplegen van de agenda van jouw
klas
36
 Rode knop = afsluiten
 Blauwe knop = terugkeren naar
startpagina
38
39
Leerlingenbegeleiding
 Voor ‘alle’ leerlingen – maar speciaal voor diegene
die het ‘extra’ nodig hebben
 Benadering op twee domeinen:
 Als kind/mens - socio-emotioneel
 Als leerling - leren leren
 Klassenleraar – vertrouwensleerkracht
 Welbevinden leerlingen
 Studieresultaten
40
Leren leren






Schoolagenda = planningsagenda
Rapport (4-wekelijks) – zie kalender
Middagpauze: bijlessen , remediëring
Avondstudie
Inhaaltoetsen
Oudercontacten
 Voor iedereen en op uitnodiging: november, maart
 Op uitnodiging: december, juni
 Leerstoornissen – maatregelen
41
Leren leren







Voorbereiding examens
Toetsvrije week
Hulp bij voorbereiding en planning (leefsleutels)
1ste examenperiode: 12/12/2011 tot 19/12/2011
2de examenperiode: 20/03/2012 tot 27/03/2012
3de examenperiode: 15/06/2012 tot 22/06/2012
Voormiddag examens – namiddag studie
(thuis/school)
42
Leren leren
 Vakgebonden tips door alle leerkrachten
 Algemene tips tijdens leefsleutels:
 Leerling kent zijn eigen mogelijkheden
 De boekentas – ‘s avonds maken!!!
 Schoolagenda = belangrijk instrument
 Studeren – vaste plaats – benodigdheden –
rust – orde – niet te warm/koud
 Haalbare planning – hulp op school
43
Leren leren
 Studeren elke dag – even lang – vast begin- en
einduur = goede gewoonte
 Na 1 u.  10 min. pauze
 Examens voorbereiden – inhoud – planning
 Medewerking ouders
 Stevig ontbijt
 Voldoende slapen
44
45
Goede afspraken…




Houding, gedrag, beleefdheid, taalgebruik, …
Schoolreglement en leefregels…
Straftaken…
Strafstudie




Vrijdagavond
Woensdagnamiddag
Volgkaart/check-list
Contact ouders
46
Middagactiviteiten
 Voetbalcompetitie
 Sport en spel
 Ping-pong
 Acrodemogroep
 Basket
 Volleybal
 indiaka
 sport op woensdagnamiddag
47
Middagactiviteiten
 Typen/internet
 Dans/zang ter voorbereiding van de
mondiale dag
 Leerlingenraad: inspraak, wereldwinkel en
schoolkrant …
48
Activiteitendagen
 Onthaaldag: vrijdag 9 september 2011
 Gezondheidsdag: donderdag 6 oktober 2011
 Avonturenweekend Durbuy
30 - 31 maart + 1 april 2012
 Bezoek Helix (natuurreservaat) en stad
Geraardsbergen: maandag 30 april 2012
49
Durbuy-weekend 1ste jaar
 Wanneer:
van vrijdagochtend tot zondagavond
30 - 31 maart + 1 april 2012
 Programma:
vrijdag: wandeling en Franse zoektocht
zaterdag en zondag : avonturendagen !!!!
 Kostprijs:
€ 110 (voorschot oktober, rest februari)
(vervoer, logement, maaltijden, activiteiten)
50
Wandeltocht
Adventure
Klettersteig
51
Death-ride
Rappel
Kajak of rafting
52
Contact
 Telefoon: 055/42 23 20
 Website: www.viso-cor-mariae.be
 E-mail: [email protected]
53
54
Instrumentaal
 Diatonisch accordeon - Mevr. Heyse
 Viool - Laura De Groote
 Dwarsfluit - Fien Decabooter, Kyra
Eeman en Leen Boullard
55
Contact met de leerkrachten
56

similar documents