Cor Lamers - Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Report
Schiedam & Europa
‘What’s in it for us?’
25 november 2013
Cor Lamers – burgemeester Schiedam
Schiedam:
76.000 inwoners
35.000 woningen
32.000 arbeidsplaatsen
oppervlak 20 km²
Schiedam: stad van havens,
molens, jenever
Door EU beschermd jeneverproductiegebied
Beleidsnota “Kansrijk in Europa”
Vergroten Europabewustzijn
Informatie
Imagoversterking
Netwerken
Samenwerken
Beleidsbeïnvloeding
Lobbywerk en
belangenbehartiging
Subsidies
Projecten
Europa & alle gemeenten–
gedeeld belangen
Luchtkwaliteit is een probleem
In Schiedam
Maar ook in Europa
Noodzaak van een gemeenschappelijke
Nederlandse aanpak in Europa –
Interbestuurlijke Dossierteams
Werkwijze interbestuurlijke dossierteams - standpuntbepaling
Samenwerking +
alle bestuurslagen
VNG, IPO en Rijk
+
Expertise
delen
+
Informatie
delen
= Gezamenlijke standpunten
Werkwijze interbestuurlijke dossierteams - netwerken
Den Haag
VNG
Raad
IPO
Gezamenlijke
standpunten
Rijk
Europese
Commissie
Brussel
Comité van de Regio’s
CEMR
EP
Betere wisselwerking EU regels en uitvoering in de praktijk
Europa kan niet zonder gemeenten
Gemeenten kunnen niet zonder Europa

similar documents