Presentatie zorghuis 25-11-2014

Report
Zorghuis Kedichem, welkom
Namens de initiatiefnemers
• Gretha Oosterom
• Cor van Dijk
• Saskia Smeenk
Doelstellingen vanavond
• Informeren t.a.v. het zorghuis
• Mening horen
• Meedenken over vragen
 Zodat het ‘ons’ zorghuis wordt
Programma vanavond
•
•
•
•
Uitleg en gelegenheid vragen
Vragen beantwoorden in groepen
Plenaire terugkoppeling
Hoe verder
Visie gemeente Leerdam
Door de heer A. Keppel, wethouder
o.a. WMO, Jeugdzorg en Gezondheidszorg
Hoe is het idee ontstaan?
Door Gretha Oosterom, palliatief oncologie
verpleegkundige en lid diaconie
Bouwkundige opties pastorie
Door Cor van Dijk, bouwkundige en lid
diaconie
Toelichting concept zorghuis
Door Saskia Smeenk, zorginnovator
Voor wie doen we het?
• Zorgvragers uit Kedichem e.o.
• Hun overbelaste mantelzorgers
Wat doen we het?
•
•
•
•
Wij nemen hun taken tijdelijk over
Door het bieden van respijtzorg
En het versterken van hun eigen netwerk
Zodat zorg thuis haalbaar blijft
Hoe doen we dat?
• 24/7 Groepsopvang (4 plaatsen) en
logeren (4 kamers)
• Door vrijwilligers
• Samen met de eigen zorgverleners zoals
de huisarts en thuiszorg
• Onder begeleiding van een coördinator
Visie zorghuis
•
•
•
•
Welkom, gezellig & thuis voelen
Zingeving en kwaliteit van leven
Versterken eigen kracht en netwerk
Ondersteuning bij zorg in alle fasen
Visie zorghuis (vervolg)
•
•
•
•
Focus op wat iemand kan en leuk vindt
Denken in mogelijkheden
Verbinding zoeken
Netwerk benadering
Visie zorghuis (vervolg)
• Met, voor en door inwoners,
ondernemers en instellingen uit
Kedichem e.o.
• Kleinschalig en dorpskarakter
• Impuls dorps- en kerkleven
Brede maatschappelijke functie
• Inloophuis dorp & plek voor (kerkelijke)
activiteiten
• Stages opleidingen zorg & welzijn
• Werkplek mensen met een
(verstandelijke) beperking
• Voorschoolse opvang
.
Stappen
• Oriëntatie zoals onderzoeken haalbaarheid financiën en
huisvesting, draagvlak dorp en opstellen businessplan
• Voorbereiding zoals oprichten st. zorghuis, st. vrienden
van en commissie van aanbevelingen, aan de slag met
aanbesteding, fondswerving, huisvesting en uitwerking concept
• Realisatie zoals verbouwing, vrijwilligers, inrichting
organisatie, processen, systemen en PR
Gelegenheid voor vragen
Vragen aan u
• Wat kan de meerwaarde zijn voor u
persoonlijk?
• Wat kan de meerwaarde zijn voor het
dorp?
• Hoe maken we er ‘ons’ zorghuis van?
Tot slot
•
•
•
•
Plenaire terugkoppeling
Samenvatting en conclusie
Hoe verder
Info, meedenken, meedoen en prijsvraag

similar documents