kesan perubahan penduduk terhadap alam sekitar

Report
KESAN PERUBAHAN PENDUDUK
TERHADAP ALAM SEKITAR
PENEROKAAN SUMBER
KESAN-KESAN PENEROKAAN
SUMBER
LANGKAH-LANGKAH
PENEROKAAN SUMBER
SECARA TERANCANG
GALERI / ALBUM
-
PENEROKAAN SUMBER TANIH
KEGIATAN MANUSIA TERHADAP SUMBER TANIH
SEPERTI :A. PERLOMBONGAN
B. PERTANIAN
C. PENGAMBILAN SUMBER AIR TANIH
D. PEMBINAAN JALAN RAYA DAN LEBUH RAYA
DI LERENG BUKIT
PERLOMBONGAN
PERLOMBONGAN DIJALANKAN
UNTUK MENDAPATKAN SUMBER
MINERAL SEPERTI :* BIJIH TIMAH
* ARANG BATU
* EMAS
* BATU PERMATA – BERLIAN,
NILAM, JED, KRISTAL
KAEDAH PERLOMBONGAN YANG
DIGUNAKAN :* PAM KELIKIR
* PAM HIDROL
* KAPAL KOREK
* LOMBONG DEDAH
PENEROKAAN SUMBER HUTAN
PENEROKAAN HUTAN
ATAU PEMBALAKAN
DIJALANKAN UNTUK :A. TAPAK MEMBINA
RUMAH KEDIAMAN
B. MENYEDIAKAN TAPAK
UNTUK PEMBINAAN
KILANG
C. MEMBINA JALAN RAYA
ATAU LEBUH RAYA
PENEROKAAN SUMBER AIR
PENEROKAAN ATAU
PENGGUNAAN SUMBER
AIR OLEH MANUSIA
UNTUK TUJUAN :A. BEKALAN AIR BERSIH
KE RUMAH
B. MENGGERAKKAN
JENTERA KILANG
C. PENGAIRAN UNTUK
PERTANIAN
D. JALAN PERHUBUNGAN
DAN PENGANGKUTAN
KESAN-KESAN PENEROKAAN SUMBER
1. TANAH RUNTUH ATAU GELONGSORAN TANAH:
- IA BOLEH BERLAKU AKIBAT PERMUKAAN TANAH
TERUTAMA DI CERUN BUKIT DITEROKA DAN
DIDEDAHKAN KEPADA LARIAN AIR DARI HUJAN
YANG LEBAT
2. HAKISAN TANAH DI CERUN-CERUN BUKIT
KEJADIAN INI AKAN
BERLAKU DI CERUN
CERUN BUKIT
TERUTAMANYA YANG
CURAM TERDEDAH
KEPADA ALIRAN AIR
YANG DERAS DAN IA
GAGAL MENAHANNYA
KERANA TERLALU TEPU
SERTA ADANYA
TARIKAN GRAVITI
3. BANJIR KILAT DAN BANJIR LUMPUR
KEJADIAN BANJIR KILAT DAN BANJIR LUMPUR BERLAKU KERANA :A. ALIRAN AIR YANG DERAS MENGHAKIS TANAH DAN
MENGANGKUTNYA TERUS KE LEMBAH SUNGAI
B. TANAH YANG RUNTUH JUGA DIANGKUT DAN TERUS
DIMENDAPKAN DI LEMBAH SUNGAI YANG BERDEKATAN
C. PERTAMBAHAN MENDAPAN DI LEMBAH SUNGAI
MENYEBABKANNYA SEMAKIN CETEK
D. PENINGKATAN ISIPADU AIR SUNGAI SECARA MENDADAK
AKAN MENYEBABKAN BERLAKUNYA LIMPAHAN AIR
SUNGAI KE SEPANJANG TEBING DAN KAWASAN TANAH
RENDAH YANG BERHAMPIRAN
4. KEMEROSOTAN KUALITI AIR SUNGAI
KUALITI AIR SUNGAI MEROSOT
AKIBAT :BAHAN LUMPUR DAN TANAH
YANG DIANGKUT SEMASA
HAKISAN DAN TANAH RUNTUH
MASUK KE DALAM ALIRAN AIR
SUNGAI DAN BOLEH
MENYEBABKAN WARNA AIR
SUNGAI BERUBAH
BAHAN AMPAIAN YANG
DIANGKUT BERSAMA-SAMA
SEMASA LARIAN AIR DI CERUNCERUN BUKIT BOLEH
MENYEBABKAN PERTUKARAN
BAU, RASA DAN WARNA AIR
SUNGAI
LANGKAH-LANGKAH PENEROKAAN
SUMBER SECARA TERKAWAL
A. PENEROKAAN SUMBER TANIH
DAN HUTAN SECARA BERHEMAH DAN
MENGIKUT KOUTA YANG DIBENARKAN
B. MENGURANGKAN PEMBINAAN
JALAN RAYA DAN LEBUH RAYA
BERDEKATAN CERUN ATAU
LERENG BUKIT
C. PENGAWALAN PEMBANGUNAN
DI KAWASAN TANAH TINGGI
MELALUI AKTA PERANCANGAN
BANDAR DAN DESA
D. KEMPEN-KEMPEN KESEDARAN
UNTUK MEJAGA / MENGAWAL KUALITI
AIR SUNGAI DAN LAUT.
GALERI / ALBUM
Apakah yang anda nampak pada gambar ini?
LEMBARAN KERJA
1. KESAN-KESAN NEGATIF PENEROKAAN
SUMBER AIR :-
3. LANGKAH-LANGKAH PENEROKAAN
SUMBER SECARA TERKAWAL ADALAH
SEPERTI BERIKUT KECUALI
A………………………………………………….
B………………………………………………….
C………………………………………………….
A. PENEBANGAN HUTAN MENGIKUT KOUTA
B. PEMBANGUNAN KAWASAN DALAM
AKTA PEMBANGUNAN DESA DAN BANDAR
C. KEMPEN MENJAGA KUALITI AIR
D. MEMBINA LEBUH RAYA DI LERENG BUKIT
2. FAKTOR-FAKTOR KEJADIAN BANJIR
KILAT DAN BANJIR LUMPUR :A…………………………………………………..
4. KAEDAH PERLOMBONGAN YANG BIASA
DIGUNAKAN UNTUK MENDAPATKAN
MINERAL DI DARATAN ADALAH
B………………………………………………….
C………………………………………………….
A. KAPAL KOREK
B. MENARA TANGKI
C. RIG MINYAK
D. PELANTAR MINYAK
JAWAPAN
SOALAN 1:
A. KEMEROSOTAN KUALITI AIR
B. PERUBAHAN RASA DAN WARNA AIR
C. PERTUKARAN BAU AIR
SOALAN 2 :
A. TANAH DAN LUMPUR MEMASUKI LEMBAH SUNGAI
B. LEMBAH SUNGAI MENJADI CETEK
C. LIMPAHAN AIR/LUMPUR KELUAR DARI TEBING SUNGAI
SOALAN 3 :
(D) MEMBINA LEBUHRAYA DI LERENG BUKIT
SOALAN 4 :
(A) KAPAL KOREK

similar documents