CPC,,Roua``Hurezu Mare este serviciul de tip rezidential

Report
CPC,,ROUA’’Hurezu Mare este amplasat in localitatea
Hurezu Mare,comuna Supurul de Jos,
judetul Satu Mare
DESCRIEREA SERVICIULUI
 CPC,,Roua’’Hurezu Mare este serviciul de tip
rezidential care are ca si misiune asigurarea protectiei
speciale,cresterea si ingrijirea copiilor-tinerilor lipsiti
de ingrijirea parinteasca pe o perioada determinata de
servicii de gazduire intr-un mediu caracterizat prin
sanse egale si respect reciproc,ingrijire si educatie pe
toata durata plasamentului,in vederea integrariireintegrarii familiale si sociale.
ACTIVITATI GOSPODARESTI
PARCUL DE RECREERE AL CENTRULUI
OBIECTIVELE SERVICIULUI

 Ocrotirea copiilor intr-un mediu familial si securizant conform SMO
 Protejarea copiilor fata de orice forma de abuz,neglijare,exploatare si








deprivare
Consilierea copiilor si a familiei
Identificarea familiei naturale
Reluarea legaturii cu familia biologica sau extinsa
Socializarea,integrarea in colectiv
Integrarea copiilor in familie si integrarea socio-profesionala
Implicarea activa in activitati gospodaresti
Asigurarea unei stari de sanatate buna
Asigurarea unei interventii profesioniste prin echipe pluridisciplinare
1 IUNIE , ZIUA COPILULUI

similar documents