Minna Epps, MSC

Report
THE BEST ENVIRONMENTAL CHOICE IIN
SEAFOOD
Marine Stewardship Council
Ekomatcentrum,
12 November, 2013
Minna Epps, Verksamhetschef, MSC
Östersjöområdet
Vår vision
“Haven ska sjuda av marint liv och
fiskebestånden skyddas för denna och
kommande generationer”.
Hur uppnår vi vårt mål?
Fiske
Oberoende
certifiering av
fiske
Spårbarhetscertifiering av
handelskedjan
Miljömärke
licens
Konsument
Produkt
MSC-certifierade fisken
8% av globalt kommersiellt fiske är MSC-certifierat
13 MSC-kontor
200 certifierade (7 MT)
105 i full granskning
40-50 fisken i förhandsgranskning
MSC-certifierade arter
129 arter i MSC-programmet (78 certifierade arter)
Herring (Clupea
harengus)
Plaice (Pleuronectes
platessa)
North Sea shrimp (Pandalus
borealis)
Cod (Gadus morhua)
Salmon
(Onchorhyncus nerka)
Mackerel (Scomber
scombrus)
Hake (Merluccius paradoxus och
Merluccius capensis)
Blue shell mussel
(Mytilus edulis)
Alaska Pollock
(Theragra
chalcogramma)
Haddock
(Melanogrammus
aeglefinus)
Hoki (Macruronus
novaezelandiae)
Nephrops (Nephrops norvegicus)
Tuna (Thunnus alalunga)
> 21,000 MSC-märkta produkter
400 nya produkter per månad
106 länder
Sverige: 1452 produkter
Antal MSC-märkta produkter per land
106 countries in total
Finland
409
Canada
409
Other
countries
3264
Schweiz
509
Germany
5127
Nederländerna
1695
Denmark
943
France
1017
Belgium
803
Austria
957
USA
1096
Sweden
1421
UK
1358
Konsument kännedom av MSC:s miljömärke
“Har du sett denna logotypen för?”
“Vad betyder den för dig?”
ICA:s konsumentundersökning
Informationskanaler
Procent
(%)
ICA’s konsument
tidning
55,9%
Mer information på
packeteringen
Bättre och tydligare
skyltning I butik
41,7%
Hyllor
Hemsidan
28,7%
15,2%
12,7%
Mer personlig
guidning i butik
48,9%
TV skärmar I butik
QR koder
7,7%
4,3%
Facebook
4,1%
Produkt integritet
• Oberoende/tredjeparts
verifikation av
spårbarhet
• Bekräftar att produkten
kommer från ett hållbart
fiske
• Konsument trygghet
• Marknadsbaserade
incentament fungerar
bäst utan fusk!
• MSC DNA projekt
Skillnader på vattnet
Environmental Benefits
• Minskat utkast och bifångst
• Skapandet av marina skyddade områden
• Insamling av data och forskning
www.msc.org/documents/environmental-benefits/measuring-environmentalimpacts-report-2011
Beståndanalys
“Eco-Label
Conveys Reliable
Information on
Fish Stock Health
to Seafood
Consumers”.
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0043765
MSC vs icke-MSC-certifierade fiskebestånd
Jämförelse utav status mellan 44 av de
MSC-certifierade bestånden och 176 ickecertifierade bestånd
0.5
BMSY
1.3
BMSY
3.0+
a
2.0
(a) MSC certifierade bestånd (n=44)
1.0
0.0
(b) Samtliga bestånd (n=176)
ucurrent uMSY
3.0+
b
2.0
1.0
0.0
(c) Fisken på bestånd som genomgått
förhandsgranskning men som inte fortsatt in i full
granskning (n=25)
3.0+
c
2.0
1.0
0.0
Källa: How sustainable is ecolabelled seafood? N.Gutiérrez, et al, 2012, Plos One
0.0
1.0
2.0
Bcurrent BMSY
3.0+
Kontinuerlig utvärdering av MSC
http://www.msc.org/documents/environmentalbenefits/global-impacts/msc-global-impacts-report-2013
Global Impacts Report- Syfte
• Öka förståelsen för de
miljömässiga och organisatoriska
effekterna av MSC-programmet
• Ge en vetenskaplig grund för en
transparent, opartisk och
konsekvent utvärdering av hur
effektivt MSC:s arbete är
• Följa MSC:s miljöpåverkan för att
kontrollera att intressenters
deltagande bidrar till att förbättra
den marina miljön
Resultat - övergripande
- MSC-certifierade fisk och skaldjur utgör omkring 7
procent av all den vildfångade fångsten
- Fisken i utvecklingsländer står för 8 procent av de
MSC:s certifierade fiskena
- 86 procent av de certifierade fiskena kan påvisa att
fiskbestånden de fiskar på ligger i linje med eller över
bästa praxis för fiskebestånden
Resultat- förbättringar
• 1100 handlingsplaner har utvecklats
• Varav 400 har avslutats sedan år 2000
• De största förbättringarna har varit
inom fångst kontroll system (41%)
• ETP (Endangered, threatend and
protected species) 35%
• Havsbotten påverkan : 27%
• Invändningar har varit konstant
Data och indikatorer
Miljöindikatorer
Stock Status 1.1.1
80 - 89 60 - 79
Antal certifierade bestånd vid hållbara nivåer
90-100
•
Data och indikatorer
Miljöindikatorer
•
Antal och hastighet av implementerade handlingsplaner
2009
2010
2011
5 years certification period
40-60% av vilkor
uppnådda vid tredje
revisionen
Data ochIndicatorer
Organisationsindikatorer
•
Antal certifierade fisken från utvecklingsländer
MSC i Sverige
• Certifierade fisken- torsk, sill,
gös och makrill (avstängt)
• Fisken under granskningÖstersjö sill och skarpsill,
blåmusslor, kräftfiske, Kalix
löjrom
• > 70 MSC-certifierade företag
• > 1400 MSC-märkta produkter51% Restaurang/Storkök
Östra östersjötorsken- Villkor
Inom ett år ska fisket:
•
Komplettera forskningsdata om
landad fisk, utkast och Natura 2000områden
Inom tre år ska fisket:
•
Utveckla en förvaltningsstrategi för
att mildra påverkan på ekosystemet
Inom fem år ska fisket:
•
Implementerad den framtagna
strategin
Skinny cod…
Foto: D Stepputtis
Augusti 2012, Bornholm Sea
Restaurang och storkök
Första MSC certifierade krogen i Stockholm!
”Det var inspirerande att se
att vårt intresse för MSC
certifieringen gav ringar på
vattnet och att vi skapade en
större efterfrågan på hållbara
fisk och skaldjursprodukter.”
Daniel Frick, Delägare,
B.A.R.
MSC-certifierade fiskdiskar
MSC-certifierade
fiskar har hittat till
ICA!
Det kommer mera..
Målsättning- 100% MSC
Fish and Kids- MSC:s skolprojekt
• Inga licensavgifter för skolor
och dagis
• Stimulerande för ledning och
personal
• Tema dag för barn
• Ca 70 % av den fisk som
serveras i skolor kommer
från en MSC-certifierad
leverantör
• Varför är inte fler kommuner
MSC-certifierade?
Världshavsdagen
Smaka på Stockholm- kockduell
MSC firar 10 år på svensk marknad
Landsomfattande jubileumskampanj
Samarbete MSC och Findus
April 2013 i 240 butiker
Rabattkupong på Hoki med hoki-recept och MSCinformation
Coop, ICA, City Gross,
Hemköp, City Sparköp m fl
Blå fisk- en kokbok för havet (kocklandslaget)
Porträtt av alla fiskarna
2 recept per kock- gratis
MSC:s Östersjöteam
Minna Epps
Verksamhetschef
Vivien Schröder
Fiskeriansvarig
Linda Sörnäs
Susanna Blomqvist Cecilia Lenbäck
Kommunikation &
Marknadsföring
Kommunikationschef Marknadschef
Utbildnings och
marknadsansvarig Danmark
Chris Bolwig
Licensansvarig
Projektledare
Polen 2013
Projektledare
Finland 2014
DET BÄSTA MILJÖVALET FÖR FISK
OCH SKALDJUR
Tack för uppmärksamheten!
Följ oss på Facebook.com/blafisk
www.msc.org/se
Wild caught vs Farmed fish

similar documents