1. PAANO MAGING KASAPI SA NCA-LSC

Report
1.
PAANO MAGING KASAPI SA NCA-LSC ?
-
Makisali sa mga pagpupulong (Business Orientation
Seminar)
-
Mag fill up ng Application Form
-
Magbigay ng colored picture ID 2x2 size
-
Magbayad ng minsanang membership registration
fee na P1,100.00
2. MGA KAILANGAN PARA MAGING KASAPI:
- Kailangan ay isang natural na Filipino citizen
- May mahusay na kalusugan
- May edad mula 18 hanggang 60 na taon gulang
- Nakadalo sa Business Opportunity Seminar (BOP)
- Nanakapagbayad ng Membership Fee P1,000
- ID processing fee na P1OO.00
- Ang mga kasapi ng NCA-LS ay tatawaging:
"DEALER at SUBDEALER"
3. SAAN MAGBABAYAD NG MEMBERSHIP FEE?
- Para sa membership fee, ideposito lamang sa
- Account Name: NCALIVELIHOODCOOP.
- Bank Name : RCBC ATM Acct. # 4172156741
- PUERTO PRINCESA BRANCH,
Puerto Princesa City, Palawan.
- Pagkatapos maideposito ang membership fee at ID
processing, ipadala ang kopya ng deposit slip sa opisina
ng NCA-LSC. o sa pamamagitan ng
email:[email protected] para sa kompirmasyon
ng inyong membership registration sa samahan.
- Maaari ring magbayad sa tanggapan ng NCA-LSC.
- Paalaala: Siguruhing may original na resibo ng
NCA-LSC. ang inyong ibinayad para sa membership fee.
4. ANO ANG KAPALIT NG IYONG P1,100 INVESTMENT?
a). Insurance Package mula sa Insurance of the Philippine
Islands, at Members' Heart Fund.
b). Certificate of Membership bilang Share Holder kana ng
NCA-LSC.
c). Privileges and benefits offered by NCA-LSC.
d). Mga piling Organic Products mula sa Adszens Company,
SUNMAR ENTERPRISES at iba pang kompanya o faktorya
at supplier ng NCA-LSC.
5. BREAKDOWN NG IYONG MEMBERSHIP FEE (P1,100)
1. Insurance of Philippine Island
2. Share Holder Certificate
3. Member's Heart Fund
4. Commission
5. Member's I.D
-
= P250.00
= P500.00
= P 50.00
= P200.00
= P100.00
Accident Insurance na P100,000 mula sa Insurance of
Philippine Islands Coverage:
P100,000 - Accidental Death / Permanent Disability Insurance
P 24,000 - Cash Allowance (P2,000 x 12 mos.)
P 12,000 - Grocery Probation (P1,000 x 12 mos.)
P 25,000 - Unprovoked Murder & Assault
6.
PAANO MAKAKALIKOM NG MEMBERS
HEART FUND ?
- Mula sa membership registration, ay maglalaan ng
P250.00 para sa Member's heart Fund.
- Ang isang kasapi ay kakaltasan ng P50.00 sa
bawat P1,000 na kanyang kinita (income), bonus at
komisyon sa pag benta ng mga produkto at paghikayat
ng mga bagong kasapi.
7. KAILAN AKO MAAARING MAKINABANG SA
MEMBER’S HEART FUND(MHF)? AT PAANO ?
- Kinakailangan ay nakapagtala ng iyong kita na P20,000
mula sa pagbenta ng mga produkto, at komisyon.
- Kinakailangang may resebo ng biniling gamot sa botika na
hindi bababa sa halagang P200 at hindi lalagpas ng P500.
- Kung hindi naman nakapag benta ng produkto,
kailangang nakapag patala ng 20 bagong kasapi
ng NCA-LSC.
- Kapag ang isang kasapi ay sumakabilang buhay sa
pamamagitan ng natural na kamatayan na hindi sakop
ng Insurance na ipinagkakaloob ng Insurance of the
Philippine islands (IPI), ang 50% ng kabuoang halaga ng
MHF ay ipagkakaloob sa pamilya ng nasawing kasapi ng
NCA-LSC bilang tulong (Damayan).
8. MEMBERS HEART FUND CYCLE 20K
Income/Bonus = Amount Purchased
Commission
(Medicine) =
Reimbursement
_____________________________________________
P20,000.00
P200 - P500 papalitan ng - P500
P40,000.00
P200 - P500 papalitan ng - P500
P60,000.00
P200 - P500 papalitan ng - P500
- Tuloy tuloy lang po ang Cycle at walang limit
9. MAY 7 PARAAN PARA KUMITA SA NCA-LSC.
1.
Sa bawat produkto ng NCA-LSC. na iyong maibibenta,
ikaw ay may kita na 50% mula sa tubo ng produkto.
2. Sa tuwing aabot ng P50,000 gross sales na iyong direktang
naibentang produkto ng NCA-LSC., ikaw ay tatanggap ng
Bonus
3. Income na 1% mula sa tubo (mark-up) nito.
4. Sa tuwing aabot ng P100,000 gross sales na iyong
direktang naibentang produkto ng NCA-LSC., ikaw ay
tatanggap ng additional Bunos na 1% mula sa tubo
(mark-up) nito.
5. Sa tuwing aabot sa halagang P500,000 gross sales ng
produkton iyong naibenta, ikaw ay tatanggap ng
karagdagang P5,000 bilang Loyatly Bonus Income.
6. Sa bawat bagong kasapi na iyong direktang inanyayahan
ay babayaran ka ng NCA-LSC ng bonus na P200 pesos.
7. Bilang kasapi ng NCA-LSC., ikaw aytatanggap ng
dividendo sa tuwing matatapos ang taonang operasyon
ng Kooperatiba.
-
Ang dividendo ay depende sa kabuoang kita ng Cooperative sa buong
taong pagnenegosyo nito.
- Cash to cash basis ang bintahan ng mga produkto ng NCA-LSC. Ito ay
upang mapaikot ang pununan na inilagak ng mga kasapi ng NCA-LSC. sa
mga produktong paninda nito.
- Ang mga kasapi ng NCA-LSC. ay tatawaging mga "Dealers."
- Bawat kasapi (dealer) ay maaaring kumuha ng kanilang mga retailers.
- Ang mga retailers ay hindi kailangang member ng NCA-LSC., subalit maaari
rin silang maging kasapi ng NCA-LSC. sa pamamagitan ng pagsunod sa mga
alintuntunin na ipinatutupad ng NCA-LSC.
SAMPLE COMPUTATION OF WEEKLY INCOME
No. of
Weeks
Gross
Sales
Gross
Income
50%
Com.
1%
Com.
1%
1%
Add Com. Sud.Som
Week-1
P100,000
P20,000
P10,000
P2,000
P1,000
P500
=
Week-2
P100,000
P20,000
P10,000
P2,000
P1,000
P500
=
Week-3
P100,000
P20,000
P10,000
P2,000
P1,000
P500
=
Week-4
P100,000
P20,000
P10,000
P2,000
P1,000
P500
=
Total
P400,000
P80,000
P40,000
P8,000
P4,000
P2,000
D/S = Direct Selling
S/D = Sub-dealer
Total
P54,000.00
-
Plus - P5,000 pesos na Loyalty Bonus sa tuwing
aabot ng P500,000 ang iyong kabuoang benta,
kasama ang benta ng iyong mga Sub-Dealers
- Plus - unlimited P500.00 pesos na out right bonus
sa bawat bagong kasapi na iyong nahikayat na
sumali sa NCA-LSC.
Lahat ng mga prebilihiyong ito
ay para lamang sa mga kasapi
ng NCA- Livelihood Services.
10. “PAANO KO MAKUKUHA
ANG AKING
COMMISSION, INCOME, AT BONUS"?
- Ang bonus at komisyon ay makukuha tuwing beyernes
lamang mula ika 9:00 ng umaga hanggang ika 5:00 ng
hapon sa tanggapan ng NCA- LSC.
- Maaari rin makuha ang iyong bonus at komisyon sa
iyong BPI ATM kung meron ka nito, at doon na mismo
isasalin angiyong lingguhang bonus at komisyonmatapos
na masuri ang iyong kabuoang benta ng mga produkto
mula sa negosyo ng NCA-LSC.
11. CASH LOAN (Optional) MULA P1,000 HANGGANG
P20,000, MAY 5% TUBO.
- P1K - P 3K - babayaran ng 1 buwan. (P10K – P30K Gross Sales)
- P4K - P 6K - babayaran ng 2 buwan. (P40K – P60K Gross Sales)
- P7K - P10K - babayaran ng 4 na buwan. (P70K – P100K Gross Sales)
- P15K – P20K – babayaran ng 6 – 8 buwan (P150K – P200K G / S)
- Walang Collateral.
- May interest (5%)
- Walang co-makers
12. REQUIREMENTS SA CASH LOAN.
- Rehistradong kasapi ng NCA-LSC.
- Nakapagbenta ng mula halagang P10,000 ng
produkto pataas.
- Barangay Clearance
- Police Clearance
- Valid ID (Driver's License, Voter's ID, Birth
Certificate, Passport, ect.)
13. PAANO KUNG HINDI NA AKO MAKAPAG BAYAD
NG AKING CASH LOAN?
- Ang perang iyong hihiramin sa Kooperatiba ay pera ng mga
kasapi nito. Kailangan mo itong bayaran sa itinakdang panahon
ng pagbayad subalit maaari ka namang makiusap sa opisina ng
NCA-LSC kung nais mong mabigyan ka ng extension o
kaluwagan para sa pagbaabyad ng iyong cash loan.
Maari mo rin itong bayaran ito ng “in-kind.”
- Kung dumating ang pagkakataon at tuluyan ng hindi ka
nakapag bayad, ang iyong membership, Insurance at lahat
ng mga benepisyo ay ikakansela at papalitan na ito ng pangalan
ng Kooperatiba, at lahat ng iyong benepisyo ay mapupunta sa
kooperatiba.
14. "MAY 5 MATINDING DAHILAN BAKIT
KAILANGAN MONG SUMALI SA NCA-LSC."
1. Gusto mo ng Life Time Benefits (Insurance). Hindi kana
kasi magbabayad ng monthly o yearly na insurance sa
mga insurance company para sa iyong memorial Plans
at mga Chapel Services, dahil dito ay one-time payment
lang.
2. Magkakaroon ka ng pamana sa maiiwan mong pamilya
once na mawala ka dito sa mundo, malaki ang makukuha
ngpamilya mo depende sa dami ng member na kumiki
every week.
3. Gusto mong magkaroon ng additional fund para sa
expansion ng iyong business, dahil madali kang
makakakuha ng mga paninda mula sa Main Store ng
NCA-LSC.
4. Maari kang kumita ng mula P1000 pataas araw araw
kung gagawin mong regular na negosyo ang LCA-LSC.
5. At ang pang huli; "GUSTO MO ANG LAHAT NG MGA
BENEPISYO na nabanggit sa itaas."

similar documents