гудачки инструменти

Report
GUDAČKI
INSTRUMENTI
Istorija gudačkih
instrumenata
• Poreklo vode iz
arapskih zemalja
• Prve preteče
danasnjih
instrumenata
datiraju iz 8. veka
Preteče:
• Persijski
kemandže(ćemane)
• Arapski rebab
• Viola da bracio
• Viola da gamba
NEKADAŠNJI IZGLED
VIOLA DA BRACIO
VIOLA DA GAMBA
GRADITELJI
ITALIJA-grad KREMONA
PORODICE
• AMATI
• GVARNERI
• STRADIVARI
ANTONIO
STRADIVARI
•
•
•
•
Učio kod Amatija
Porudžbine iz cele Evrope
Samo nije gradio kontrabas
Na njegovim instrumentima sviraju
najveći umetnici
• Koristio smreku i javor
• Premazivao specijalnim lakom koji je
sam pravio
• Napravio oko 1100 žičanih
instrumenata
DANAŠNJI IZGLED
Violina
Viola
Violončelo
Kontrabas
Sličnosti
Razlike
• Oblik
• Delovi
• Način
sviranja
• Boja tona
• Veličina
• Način
držanja
NAČINI DOBIJANJA TONOVA
• PREVLAČENJE GUDALA PREKO ŽICA
• PIZZICATO(okidanje žice prstom)
• SA DRVENIM DELOM GUDALA
• LEVA RUKA PRAVI TONOVE A DESNA
SKRAĆUJE ŽICE
DELOVI GUDAČKIH
INSTRUMENATA
•
•
•
•
•
•
Rezonantna (zvučna) kutija
4 žice različite debljine
Vrat
4 čivije
Puž
Gudalo(struna i drveni štap)
VIOLINA
KRALJICA INSTRUMENATA
• Najmanja u ovoj
grupi instrumenata
• Proizvodi najviše
tonove
• Veoma okretan
instrument
• Solistički instrument
• zvuk:zvonak,jasan,
oštar i glasan
NAJVEĆI STVARAOCI
VIOLINSKE MUZIKE
• Johan Sebastijan BAH
• Nikolo PAGANINI
• Robert ŠUMAN
• Feliks MENDELSON
• Johanes BRAMS
• Petar Iljič ČAJKOVSKI
• Klod DEBISI
• Antonjin DVORžAK
NAJPOZNATIJI
VIOLINISTI
• Jehudi MENJUHIN
• David i Igor OJSTRAH
• Isak ŠTERN
• Nikolo PAGANINI
• Jovan KOLUNDŽIJA
• Stefan MILENKOVIĆ
NIKOLO PAGANINI
• KOMPONOVAO I SVIRAO NA VIOLINI
• KORISTIO NEPOZNATE NAČINE
SVIRANJA
• NEOBIČNO IZGLEDAO I SVIRAO
• DOBIO NADIMAK “ĐAVOLJI
VIOLINISTA“
• JEDAN EFEKAT NA VIOLINI NAZVAN
“ĐAVOLJI TRILER”
VIOLA
• Današnji oblik dobila u 18. veku
• Slična violini – malo veća
• Slabije tehničke mogućnosti
(širi vrat – veći razmak prstiju)
• Isti kompozitori i za violinu i za violu
• Zvuk:mek,tužan,melanholičan,prigušen
nazalan
VIOLONČELO
•
•
•
•
Nastalo u 19. veku
Deminutiv od violine
Znatno veće od violine i od viole
Svirač sedi i drži instrument među
kolenima
• Nožica viri iz instrumenta
• Orkestarski i solistički instrument
• Zvuk:zvučan,obiman i glomazan
KONTRABAS
• Najveći instrument i najdublji ton
• Danas visok oko 180 cm
• Svirač stoji i instrument mu je
naslonjen na rame
• 4 – 5 žica
• Gudalo kratko,masivno
• Orkestarski instrument
• Zvuk: dubok,masivan,taman
• U džezu se svira samo pizzicato

similar documents