Didactiek en praktijkvoorbeelden

Report
Differentiatie
in het geschiedenisonderwijs
Didactiek
Praktijkvoorbeelden
Anita Warmelink ([email protected])
Willem Lodewijk Gymnasium Groningen
Coördinator Alfasteunpunt RUG
([email protected])
Gezamenlijke instap
• Geef iedereen even de tijd na te denken en te formuleren.
• Bekijk de tekening.
• Welke tekst zou je in het tekstwolkje kunnen zetten om de noodzaak van
differentiatie in het middelbaar onderwijs duidelijk te maken?
Waarom differentiëren?
Om het eerlijk te houden
krijgt iedereen dezelfde
opdracht: klim in de boom
Differentiatie: wat is het?
• het doelbewust onderscheid maken tussen
leerlingen binnen één klas, op basis van
bijvoorbeeld leerstijl, instructiebehoefte of
beheersingsniveau. (vrij naar Bosker)
• Vandaag: differentiatie naar instructie:
– Samen de les starten: prikkelende instap om lesdoel
duidelijk te maken
– Verder in 3 groepen, met verschillende
instructiebehoefte en verschillende opdrachten
– Samen afsluiten, controlevraag en reflectie
Visible Learning
Kleine oefening (10 min.)
• Neem één van je klassen in gedachten
– Benoem 5 excellente leerlingen (groep C)
– Benoem 5 leerlingen die niet mee kunnen komen
(groep A)
• Welke oefening uit je methode is eigenlijk op
het ‘middenniveau’? (groep B). Neem die in
gedachte
• Hoe maak je daar een A en C bij?
Ervaren en aan de slag
De komende 45 minuten maakt iedereen (een begin met) een gedifferentieerde les
(differentiatie naar instructie), bestaande uit een gezamenlijke instap, 3 verschillende
opdrachten en een gezamenlijke afsluiting.
Geen lesmethode mee? Kopie opdracht uit Feniks beschikbaar.
Bepaal op welke manier je aan de opdracht zou willen werken:
A: moeite met de stof: eerst wat uitleg, waarmee je op gang geholpen wordt.
B: ik snap wat de bedoeling is en wil het liefst meteen zelf (individueel) met een
gestructureerde opdracht aan de slag, daarna in tweetallen verder, vragen stellen kan.
C: ik heb ervaring met differentiëren en wil zelf aan de slag (alleen, of samen), met een
open opdracht waarin veel van je creativiteit en eigen inbreng verwacht wordt, vragen
stellen kan.
Differentiatie naar instructie
• Groep A krijgt de eerste 5 minuten extra uitleg
• Groep B en C werken de eerste 5 minuten
zelfstandig, in stilte
• Daarna mag iedereen vragen stellen aan de
docent, door vinger opsteken
• We werken 45 minuten aan de opdracht
Rondje
• Voor welke klas heb je iets gemaakt?
• Welke opdracht uit welke methode was je
uitgangspunt?
• Wat is het grootste verschil tussen jouw
opdracht A, B en C?
• Welke vraag heb je nog? Wat wil je nog graag
weten?
Hoe deel je de lln in?
• Op basis van toets:
In
Adequaat: ≥
Uitstekend:
ontwikkeling:
helft punten
alle
≤
≤ alle punten
punten
helft punten
Chronologie: onderwerp-specifieke gebeurtenissen, verschijnselen en ontwikkelingen
Noemen en herkennen
Toepassen en
gebruiken
Kritisch beschouwen
Oorzaak-Aanleiding (onderwerp-specifiek)
Noemen en herkennen
Toepassen en
gebruiken
Kritisch beschouwen
Beginner: 0
punten
Vraagn
ummer
SE VS
RECHTS
C14
B12
B6
Tip: laat de lln dit zelf invullen, bij wijze van formatieve evaluatie
• Pre-test:
– via quiz op bv Edmodo, of Quizlet (huiswerk)
– Live in de klas: Socrative (les ervoor)
In een klassensituatie:
• Hoe doe ik dit in de klas?
– Bij binnenkomst plattegrond beamen
– Start van de les: gezamenlijk
• Plaatjes chronologische volgorde
– Opdrachten uitdelen
– Groep B en C gaan alvast instructie lezen
– Docent gaat bij groep A zitten en verlengde
instructie geven
– Mixen voor nabespreking en/of
– Gezamenlijke afsluiting met controlevraag
Reacties
• Kijk leerling: hoe zou die dit ervaren?
– Mijn leerlingen:
• “prettig om op je eigen niveau te werken”
• “Extra aandacht van docent is fijn”
• Groep C had veel aan uitleg van groep A
• Kijk docent: welke didactiek zit hier achter?
–
–
–
–
Verschillende leerstijlen
Verschillende niveau’s
Verschillende leerroutes
Opvallend: veel lln zijn niet gewend in de les te
werken.
Tips
– Begin klein
– Neem je boek als uitgangspunt
– Zorg voor volledige instructie op papier
– Deel vooraf de groepen in
– Begin samen en eindig samen
– Reflecteer/evalueer met je klas na afloop
– Deel je ervaringen met anderen
Tot slot
• Voorbeeldmateriaal bij de context Republiek
bij mij af te halen.
• Handouts en ppt via link (zie congresmap)

similar documents