Läkemedel, Susanne Carlsson

Report
Läkemedel 15 resp 23 okt
Susanne Carlsson
Läkemedelschef, Läkemedelsenheten
tf ordf , läkemedelskommittén
Agenda
•
•
•
•
•
Dosdispenserade läkemedel
ESLiV
Äldreindikatorerna 2013
Läkemedelskommitténs utbildningar
Läkemedelsinformation
Dosdispenserade läkemedel
• Ny dosleverantör Apotekstjänst
• Separat telefonnummer för förskrivare
08-7667937
• Ny dosriktlinje
• Kommunikation mellan
Pascal och dosapotek
Kommunikation mellan Pascal användare och Dosapotek
PASCAL
Fax
Telefon
Mail
Meddelande i Pascal
Avvikelse
NEJ
JA *
NEJ
NEJ
NEJ
Ny dospatient
JA
NEJ
NEJ
NEJ
Skapas automatiskt
Aktivera/ paus a patient
JA
NEJ
NEJ
NEJ
Skapas automatiskt
Avsluta patient
JA
NEJ
NEJ
NEJ
Skapas automatiskt
Semesterdos
NEJ
JA *
NEJ
NEJ
NEJ
Extra beställing
NEJ
JA *
NEJ
NEJ
NEJ
Flytt
NEJ
JA *
NEJ
NEJ
NEJ
Ordinationsändring
JA
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
Akut beställning
JA
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
Beställa helförp
JA
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
Licenser
NEJ
JA
NEJ
NEJ
NEJ
Leveransfrågor
NEJ
NEJ
JA
JA
NEJ
Jag vill bli uppringd
NEJ
NEJ
NEJ
JA
NEJ
* Använd speciell blankett från dosapoteket finns på www.apotekstjanst.se
ESLiV
– effektiv och säker läkemedelsanvändning i Värmland
• Länsgemensamma rutiner
– Läkemedelsavstämning och
läkemedelsberättelse på sjukhus
– Läkemedelsavstämning och
läkemedelsgenomgång i primärvården
– Hantering av läkemedelslistan
eget hem
läkemedelsavstämning
Aktuell
läkemedels
lista
sjukhus
äldreboende
läkemedelsberättelse
läkemedelsgenomgång
VÅRDCENTRAL
Apotekare på akutmottagningen, CSK
• Läkemedelsavstämningar
• Beställa listor från
kommun eller vårdcentral
• Hur många har med sig
en läkemedelslista?
• Akutbesök på grund av
läkemedelsbiverkning?
Äldreindikatorerna
•
•
•
•
Olämpliga läkemedel
Antipsykotiska läkemedel (+ 65, dos)
Antiinflammatoriska läkemedel
www.ledningskraft.se
Utbildningsdagar
• Antikoagulation 28/11
• Diabetes 12/3
• Äldre och läkemedel 8/5
• Mellansvenskt läkemedelsforum 5-6/2
Västerås
• Rek-listan 2014, 21, 22/1
Samlingssalen, CSK
Läkemedelsinformation
• Nyhetsbrevet Läkemedelsnytt
• Barn-rek lista 2013-2014
• Meddelande till apotek
http://livlinan.liv.se/lakemedel
www.liv.se/lakemedel

similar documents