CSK Senior allianse

Report
CSK allianse
Formål og mandat
versjon pr. juni 2014
Formål
•
•
•
CSK vokser som breddeklubb men vi klarer ikke å holde på alle talentene (fra 18 år og
oppover) så lenge vi ikke har en naturlig stige opp mot 1. div. og kanskje på sikt høyere
divisjoner
CSK er en breddeklubb med vedtak på å skille ut egen avdeling ved satsing på toppidrett. For
å gi våre talenter mulighet til å drive sin idrett i sitt lokalmiljø bør CSK etablere en
idrettsallianse innen fotball og håndball for toppidrett.
Et allianselag har egen adskilt økonomi og styre. Dermed ivaretar vi både breddeidretten i
CSK og toppidretten. Breddeklubben CSK rammes ikke økonomisk dersom toppsatsingen går
galt.
Viktige faktorer i 2014.
• CSK håndballherrer var kvalifisert til spill i 1. div kommende sesong men ble pga
partneravtale hindret fra opprykk. Med CSK Senior ville opprykket kunne gjennomføres
•
CSK håndballdamer blir truet med nedrykk pga avtale med Selbu. Med CSK Senior ville ikke
det kunne skje.
2
Alliansemodell
CSK
Allianse
Håndball
Allianse
Fotball
Allianse
Innebandy?
Mandat allianse
CSK Senior allianse etablerer et interimsstyre som fram til årsmøte og valg
virker etter gjeldende mandat:
• CSK Senior allianse skal legge til rette for å drive toppidrett i allianse med
CSK
• CSK Senior allianse skal være et naturlig valg for medlemmer i CSK som
ønsker å drive sin idrett på toppnivå i lokalmiljøet.
• CSK Senior allianse er selveiende og frittstående med utelukkende
personlige medlemmer. Medlemmer i allianselag plikter også å inneha
medlemskap i CSK
• CSK Senior allianse er tilsluttet NIF og dets særforbund
• CSK Senior allianse har vedtekter som er i samsvar med NIFs lover og CSKs
vedtekter.
• CSK Senior allianse har et ansvar for å støtte opp om breddeidretten i CSK
4
Innstilling 24.06.2014
•
•
•
CSK vedtar å etablere en satsing på toppidrett gjennom allianselag.
Allianselaget for håndball får navn CSK Senior Håndball
(Allianselaget for fotball kan få navnet CSK Senior Fotball)
•
Allianselaget, CSK Senior, skilles ut fra CSK som egen ansvarlig enhet (med eget org.nummer)
•
CSK Senior allianse skal være selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.
Medlemmene i allianseidrettslage plikter å inneha medlemskap også i CSK.
•
CSK Senior allianse drives slik at det føles som en naturlig forlengelse av CSK med et toppet tilbud for våre
medlemmer som ønsker å satse på sin idrett i øvre divisjoner.
•
CSK Senior allianse har som formål å drive toppidrett og skal være medlem i de(t) særforbund innen NIF
som lagets idrettsgrener omfatter
•
CSK Senior allianse har lover som er i samsvar med NIFs lovnorm og forplikter seg til å overholde NIFs og
de enkelte særforbunds lover og regelverk. Jmf § 10-7. og § 10-1. i Norges Idrettsforbund og olympiske
og paralympiske komitès lov
24.6.2014
5
Organisering interimsstyre
CSK Senior allianse håndball
Leder
Geir Hammer
Terje Dahl
Atle Johansen
Are Vinsnes
Jørn Almberg
Geir Sivertsen
styreleder
CSK håndball
6

similar documents