File

Report
Zgradba računalnika
Računalniška strojna oprema
• je vsak funkcionalni sklop računalnika, računalnik
v celoti ter vse naprave, ki jih vgrajujemo ali
priključujemo nanj.
• v angleškem jeziku pravimo Hardware
• strojno opremo delimo na:
•
vhodne enote
•
centralno procesno enoto
•
izhodne enote in
•
pomnilnik
Vhodne enote
• naloga vhodnih naprav je, da podatke
posredujejo računalniku v njemu
razumljivi obliki.
Tipkovnica
• Tipkovnica je najbolj razširjena vhodna enota.
Podobna je tipkovnici pisalnega stroja, le da ni
mehanska temveč elektronska.
• Sestavljena je iz več stikal: za vsak znak na
tipkovnici po eno stikalo. Vedno ko pritisnemo na
določen znak – tipko, sklenemo stikalo.
Miška
• Je naprava, ki s premikanjem po podlagi prenaša
premikanje na zaslon s kazalcem (kurzor).
• Kazalec označuje mesto na zaslonu, na katerem
lahko nekaj narišemo, vnesemo določen znak ali
izberemo določeno opravilo.
Funkcija tipk
1. leva tipka: z njo opravljamo prehod na določeno mesto ali premik
posameznega elementa.
2. sredinska tipka ali kolešček:hitro premikanje po straneh
dokumenta ali po spletu.
3. desna tipka:priročni meniji; (izbira pisave, kopiranje elementov, …)
Opravila miške:
1 klik – izbira; ikone,…
2 klik – potrditev ukaza; start
programa
klik in poteg – oblikovanje
označenega elementa ali prenos
elementov
Optični čitalnik
(scener)
• je vhodna enota , ki nam omogoča,
da lahko računalniku prenesemo
določene grafične izdelke.
• naprava sliko optično prepozna in
informacijo pretvori v digitalno
obliko, ki jo lahko računalnik shrani.
Mikrofon
Izhodne enote
• Naloga izhodnih enot je, da podatke
razumljive računalniku, posreduje človeku
razumljivi obliki.
Prikazovalnik
(monitor)
• katodne zaslone
• s tekočimi kristali (LCD)
• občutljivi na dotik
Kakovost prikaza
• kontrastnosti slike (razmerje med
najsvetlejšo in najtemnejšo piko na
zaslonu)
• kotne vidljivosti (kot v katerem se
slika dobro vidi – večji kot, boljša
kakovost prikaza)
• odzivnega časa (je čas , ki je
potreben na pika-piksel na zaslonu
zažari)
Tiskalnik
• je enota, ki kodirane podatke iz
računalnika pretvori v človeku razumljivo
obliko.
• Uporabljamo več vrst tiskalnikov:
• brizgalni tiskalniki
• laserski tiskalniki
• iglični tiskalniki
Brizgalni tiskalniki
• Skozi šobe brizgajo kapljice hitro sušeče
črnilo.
Laserski tiskalniki
• delujejo podobno kot fotokopirni stroj. Laserski
žarek, ki ga krmili računalnik, piše po valju s
fotoprevodno površino. Posebni črni prah se
prime valja, ki jo prenese na papir s
segrevanjem-.
Iglični tiskalniki
• so bili prvi tiskalniki. Delujejo tako,
da iglice udarjajo na črni trak, ta pa
prenese črnilo na papir.
Risalniki
• Risalniki so bile prve računalniške izhodne
naprave, ki so zmogle risati v dovolj veliki
natančnosti, da so jih lahko uporabljali za
izdelavo računalniških risb.
• Glede na tehniko, kako naredijo oznako na
zapisovalnem mediju, ločimo:
• vektorski risalniki
• rastrski risalniki
Vektorski risalniki
• tvorijo sliko iz množice
povezanih ali nepovezanih
vektorjev.
Rastrski risalniki
• tvorijo sliko iz množice točk
Zvočniki
• Zvočniki predvajajo zvok. Lahko so
vgrajeni v sistemsko enoto ali
priključeni s kabli. Z zvočniki lahko
poslušate glasbo in zvočne učinke iz
računalnika.
Centralno procesna enota
CPE
• Predstavlja živčni center računalnika, saj nadzira,
vodi vse funkcije v njem.
• Centralna, ker je osrednji del računalnika,
• Procesna, ker opravlja vse funkcije v računalniku,
• Enota, ker je zaključena celota.
• Sestavljena je iz aritmetične-logične in krmilne
enote.
• Krmilna enota nadzoruje in usklajuje delovanje
posameznih enot računalnika.
• Aritmetično-logična enota pa opravlja vse
aritmetične-logične operacije (+, _, *, /, <, >, =).
Vhodne enote
Izhodne enota
V manjših računalnikih je CPE združena na majhni
polprevodniški rezini velikosti 1 cm2, ki jo imenujemo
procesor oz. mikroprocesor.
Mikroprocesor
Zmogljivost procesorja določi količino bitov, ki
jih obdeluje hkrati (16, 32 , 64 bitni) in njihov
takt, katerega določi vgrajena ura(50 MHz,
100MHz, 200MHz),(št. nihajev/s). Nahaja se na
matični plošči.
Pomnilniki
je naprava za shranjevanje, pomnjenje
ukazov in podatkov za krajši ali daljši čas.
V pomnilniku so shranjeni ukazi in podatki
vseh aplikacij, ki se v danem trenutku
izvajajo v računalniku.
Glede na to ima pomnilnik dve dejavnosti:
1. zapis podatka v pomnilnik
2. branje shranjenega podatka
• Vrste pomnilnikov:
• zunanji in
• notranji
Zunanji pomnilniki
• zunanji pomnilniki (trdi disk,
USB ključ, disketa, zgoščenka):
so cenejši, počasnejši, večji in
trajno shranjujejo podatke.
Notranji pomnilniki
• notranji pomnilniki: so hitrejši,
dražji, manjši in začasno
shranjujejo podatke. Poznamo
dve vrsti:
• ROM (Read Only Memory): bralni
pomnilnik – trajni pomnilnik,
• RAM (Random Access Memory):
bralno-pisalni pomnilnik, v
katerega vpisujemo in beremo
podatke. Imenujemo ga tudi
delovni pomnilnik.
Bit
• Bít je osnovna in hkrati najmanjša enota
informacije, ki se uporablja v
računalništvu.
•
En bit predstavlja neko informacijo o
opazovanem objektu, ki je lahko 1 (da,
angl. true), ali 0 (ne, angl. false).
•
Bajt (zlog) je skupina bitov, danes pa je
bajt brez izjeme dolg osem bitov.
oznaka
število zlogov
byte
B
1
kilobyte
kB
1024
megabyte
MB
1048576
gigabyte
GB
1073741824
enota
Križanka zgradba
računalnika
http://www2.arnes.si/~sopsosre/kriz
anke/krizanka5_1.htm
Test zgradba in delovanje računalnika
http://www.ecnm.si/egradivo/KIT/test__zgradba_in_delova
nje_raunalnika.html

similar documents