karel_iv

Report
Karel IV. byl jedenáctým českým králem
Na francouzském dvoře
Karel IV., křtěný jménem Václav, byl synem
Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského
byl nakonec poslán do Paříže na vychování
k francouzskému královskému dvoru
od svého kmotra, jímž byl jeho strýc,
francouzský král Karel IV. Sličný
(1322–1328), přijal jméno Karel.
Zároveň se oženil s Blankou z Valois.
Král římský a český
Na konci října 1333 se Karel vrátil do Čech
a spravoval České království místo
nepřítomného otce - stalo se tak z popudu
šlechty. Od ledna 1334 byl moravským
markrabětem.
26. listopadu 1346 v Bonnu korunován
Příbuzenstvo
otec - Jan Lucemburský
matka - Eliška Přemyslovna
manželka - Blanka z Valois
manželka - Anna Falcká
manželka - Anna Svídnická
manželka - Alžběta Pomořanská
syn - Václav IV.
syn - Zikmund Lucemburský
dcera - Anna Lucemburská
bratr - Jan Jindřich
Dne 26. března 1348 bylo zahájeno společné
zasedání říšského a českého sněmu – první
generální sněm.
Pod vedením Karla IV. 7. dubna 1348 přijal
mnoho zásadních rozhodnutí.
Poprvé byl užit pojem „země Koruny české“, čímž
bylo odstraněno staré pojetí jako osobního
majetku panovníka a přílišná personalisace v jeho
osobě.
K zemím Koruny české náleželo Království české,
Markrabství moravské, nově slezské knížectví a
Horní Lužice.
Karel IV. založil:
Univerzitu Karlovu - 7. dubna 1348
Nové město pražské – 8. března 1348
Kamenný most (1347- 1400) – Karlův most
Hrad Karlštejn 10. června 1348
Karlovo náměstí
Václavské náměstí
7. dubna 1348
Dukát Karla IV.
Karel IV. jako císař
5. dubna 1355 byl Karel v Římě korunován
římským císařem.
1355 se pokusil vydat zemský zákoník
Majestas Carolina, návrh však musel
stáhnout pro odpor panstva
vydal Zlatou bulu Karla IV., zákoník, který
uzákonil výsadní postavení českého krále a
českého státu v říši
Zlatá bula Karla IV. jako římského císaře a
českého krále
Cesta do Francie
V závěru života podnikl Karel IV. spolu se
svým nejstarším synem Václavem cestu do
Francie.
Hovořil zde s králem Karlem V. o rozdělení
sfér vlivu v Evropě a také v neposlední řadě
o přesídlení papeže z Avignonu zpět do
Říma.
29. listopadu 1378 císař zemřel na zápal
plic
Zdroje
http://www.google.cz/imghp?hl=cs&tab=wi
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_IV
http://www.panovnici.cz/karel-iv
http://www.kareliv.estranky.cz/clanky/kareliv---manzelky/manzelky-karla-iv_.html

similar documents