Ny GIV - Regjeringen.no

Report
Oslo, 7. september 2011
«NY GIV»
ÅSSIDEN VGS
DAG SILJAN
REKTOR
Perspektiv på dagens tema
•
Kunnskapsløftet bra:
•
•
•
Fordypningsmuligheter
Tanken om grunnopplæring
som helhetlig løp
Ny GIV støtter og utvikler
det 13.årige skoleløpet
Oslo, 7. september 2011
Elevenes forutsetninger
Elevenes forutsetninger
ÅSSIDEN VGS
ÅSSIDEN VGS
ÅSSIDEN VGS
(10-11)
(09-10)
(08-09)
35,2
35,5
35,7
4,3
3,9
3,4
2 God kompetanse (40 – < 50 poeng)
20,5
23,3
24,1
3 Grunnleggende kompetanse (30 - < 40 poeng)
52,0
51,0
51,5
23,2
21,7
20,9
Gjennomsnitt karakterpoengsum
1 Høy kompetanse (>= 50 poeng)
4 Enkel kompetanse (< 30 poeng) (I faresonen)
Oslo, 7. september 2011
Frafall Åssiden vgs
Frafall
Antall
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
83
44
48
61
8,1%
4,3%
4,3%
5,1%
Oslo, 7. september 2011
Hvorfor slutter elevene?
Oppgitt årsak
Antall elever
Skolelei/motivasjon
17
Personlige årsaker/sykdom
Annen frafallsårsak/ikke oppgitt
Feilvalg
15
9
7
Flyttet
Fått jobb
Fagvansker
4
3
3
Svangerskap/fødsel
Begynt på annen skole/kurs
2
1
Oslo, 7. september 2011
178 av 1200 navn har 1/IV (2010-11)
•
Men de fleste som stryker har
bestått det meste:
•
•
•
76 elever – 1 stryk/IV
36 elever – 2 stryk/IV
10 elever står for 81 stryk/IV!
Oslo, 7. september 2011
Oslo, 7. september 2011
Hva gjør vi?
•
•
Målgruppe = 10% svakeste etter inntak
Fokus på:
1.
2.
3.
4.
5.
Fellesfag og minimumsplaner
Kompetanseheving og direkte
lærersamarbeid
Samarbeid om overganger
Sommeraktivitet – uke 32!
Utprøving og avklaringssamtaler
Oslo, 7. september 2011
Tidlig oppstart – uke 32
•
•
•
•
Elever som søkte BAT eller TIP
Rekruttert av u-skole, fulgt 1. dag
14 elever gjennomførte, ikke fravær
opplæring 5 t/dag i en uke
•
•
•
programfag
praktisk matematikk
Høy voksentetthet
Oslo, 7. september 2011
Ny GIV
Oslo, 7. september 2011
«De sugde tak i oss!!»
•
•
•
•
•
Tenkte jeg skulle være bare 1 eller 2 dager, men
har vært her hele uka…
Jeg har funnet hva jeg skal bli! Jeg skal bli
jernbinder.
Jeg har lært meterstokken! Er ikke så god i matte,
men skjønte mer enn før…
Kunne vært lenger skoledager, det gikk for fort.
Kunne vart til kl. 3 eller halv 4.
Oslo, 7. september 2011
Oslo, 7. september 2011
Joker = elevenes fravær
•
Elevenes fravær fra undervisning må
reduseres
•
•
Fravær gir stryk/IV og frafall
Fravær gir bråk og uro
Antall dager
0-10
11-15
16-19
20->
ÅSSIDEN VGS (10-11)
675
137
83
259
ÅSSIDEN VGS (09-10)
619
134
101
255
ÅSSIDEN VGS (08-09)
583
108
83
241
Antall elever
Oslo, 7. september 2011
Samarbeid kommune-vgs
•
•
•
Langvarig samarbeid med grunnskolene
Ikke nok med samarbeid på rådgivernivå
Ikke god nok forståelse for yrkesfag
Oslo, 7. september 2011
To utfordringer og et dilemma
Naturlig sammenheng mellom læreplaner i
uskole og vgs
• Reelle digitale delingsarenaer
--• Svært mange trenger «spesiell oppfølging»
og tilpasset opplæring, ressursprioritering er
krevende på skolenivå.
•
Oslo, 7. september 2011

similar documents