Karel IV.

Report
Název
Anotace:
školy:
Autor:
Název:
Téma:
Číslo
projektu:
ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY,
HUSOVA 276, OKR LOUNY
MGR. OLGA FILÍPKOVÁ
VY_32_INOVACE_471_KAREL_IV.
Karel IV. - rozkvět českých zemí
CZ.1.07/1.4.00/21. 2975
Zkopíruj si logo EU do své práce
*
* Tato prezentace slouží k výkladu látky v předmětu člověk a
jeho svět ve 4. ročníku.
* Žáci se seznámí s původem a dětstvím Karla IV.
* Žáci se seznámí se stavbami, které nechal král postavit.
* Žáci uvidí znaky panovnické moci, kterými chtěl Karel IV.
pozvednout úctu k českému státu.
* Seznámí se s charakterem uctívaného panovníka českého
státu.
Datum vytvoření:
16.3. 2012
Klíčová slova:
Bitva u Kresčaku, Pražský hrad, gotická katedrála sv. Víta,
Nové Město pražské,
Karlův most, hrad Karlštejn, Hladová zeď, Karlova
univerzita,
Karolinum, fakulta filozofická, právnická, lékařská,
teologická,
Korunovační klenoty, Svatováclavská koruna
*
*Rodiče – původ Karla IV.
*Vzdělání
*Činy Karla IV.
*Rozkvět země
Rodiče – původ Karla IV.
Rod Přemyslovců vymřel po meči.
Česká šlechta si po několika letech zvolila za
krále Jana Lucemburského.
Oženili ho s Eliškou Přemyslovnou (sestrou
zemřelého Václava III.)
Narodil se jim syn Václav.
Václav byl nejprve ukryt na hradě Křivoklát,
protože zemi hrozila občanská válka.
Později byl přestěhován na hrad Loket a několik
let vězněn, aby nemohl být dosazen na trůn
místo svého otce Jana.
Z rozhodnutí otce byl poslán na výchovu do
Paříže k francouzskému královskému dvoru.
Tam byl biřmován francouzským králem, přijal
jméno Karel a oženil se s první ze čtyř manželek
Blankou z Valois.
Získal zde velmi dobré vzdělání – naučil se číst,
psát a ovládal několik cizích jazyků.
V jeho 17 letech na přání šlechty a se svolením
otce odjel do Čech, aby zde nastolil pořádek.
Splácel otcovy dluhy, vykupoval zpět majetek,
bojoval s loupeživými bandami, trestal zločiny.
Ještě za života otce se Karel stal
římskoněmeckým králem.
Otec Karla Jan Lucemburský byl odvážný
bojovník.
V roce 1346 v bitvě u Kresčaku ve Francii
padl.
Po smrti Jana Lucemburského nastupuje na
český trůn jeho syn Karel IV.
Rozkvět země za vlády Karla IV.
Dal opravit Pražský
hrad.
Nechal postavit
gotickou katedrálu sv.
Víta.
Založil Nové Město pražské.
Nechal postavit Karlův most.
Nechal vybudovat hrad Karlštejn.
Sloužil jako místo pro odpočinek krále a také k přijímání hostů.
Hladová zeď (zubatá)
Nechal ji postavit Karel IV. na pražském Petříně, aby zesílil
opevnění Pražského hradu a Malé strany. Podle pověsti se
začala stavět v době hladomoru, kvůli obživě chudých.
V roce 1348 založil v Praze první univerzitu ve
střední Evropě – Karlovu univerzitu a kolej
Karolinum (ubytovnu pro studenty).
Univerzita měla čtyři
fakulty: filozofickou,
právnickou, lékařskou a
teologickou.
Král zval do Prahy
významné profesory,
mistry, právníky i lékaře
ze zahraničí.
Studovali zde i studenti
ze zahraničí.
Budova filozofické fakulty UK
Karel IV. nechal zhotovit korunovační klenoty.
Svatováclavská koruna, žezlo a jablko
Ty se používaly při korunovaci českých králů.
Klenoty jsou umístěny v chrámu svatého Víta v
Praze.
Svatováclavská koruna je zasvěcena sv. Václavovi.
Je nejstarší součástí z korunovačních klenotů.
*Karel IV.
*Byl vynikající diplomat, který na dlouhá léta
zajistil mír pro české země.
*České země za jeho panování vzkvétaly.
*Byl nejvýznamnějším panovníkem českého
státu.
*Při svém pohřbu byl nazván Otcem vlasti a tak
je označován dodnes.
*
OTTO POSSE (1847-1921). Soubor:John I, Count of Luxemburg.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia
[online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 24. 2. 2009, 21:29 [cit. 2012-03-15]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:John_I,_Count_of_Luxemburg.jpg
*
PRESS FOTO, PRAHA. Soubor:Charles IV-John Ocko votive picture-fragment.jpg. In: Wikipedia: the free
encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 7. 3. 2007, 15:29 [cit. 2012-03-15].
Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Charles_IV-John_Ocko_votive_picture-fragment.jpg
*
CHOSOVI. Soubor:Karlův most-2.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA):
Wikimedia Foundation, 20. 11. 2006, 15:30 [cit. 2012-03-28]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Karl%C5%AFv_most-2.jpg
*
ERIC WARD. Soubor:Saint Vitus Cathedral in Prague, Czech Republic.jpg. In: Wikipedia: the free
encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 9. září 2007(2007-09-09), 09:09, 9. 1.
2009, 19:54 [cit. 2012-03-15]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Saint_Vitus_Cathedral_in_Prague,_Czech_Republic.jpg
*
BROZIK. Soubor:Karluv most.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA):
Wikimedia Foundation, 20. 8. 2008, 22:01 [cit. 2012-03-15]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Karluv_most.jpg
*
PRAZAK. Soubor:Hrad Karlštejn.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA):
Wikimedia Foundation, 18. 12. 2006, 21:31 [cit. 2012-03-15]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hrad_Karl%C5%A1tejn.jpg
*
CHE. Soubor:Praha Petrin Hladova zed.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco
(CA): Wikimedia Foundation, 11. 1. 2006, 22:10 [cit. 2012-03-16]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Praha_Petrin_Hladova_zed.jpg
*
JAN SOKOL. Soubor:Fil fakulta DSCN1903.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco
(CA): Wikimedia Foundation, 2. 2. 2008, 10:52 [cit. 2012-03-16]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Fil_fakulta_DSCN1903.JPG
*
LAMPRUS. Soubor:Czech crown jewels.jpg Z Wikipedie, otevřené encyklopedie. In: Wikipedia: the free
encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 27. 2. 2011, 18:48 [cit. 2012-03-16].
Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Czech_crown_jewels.jpg
*
WOLFGANG SAUBER. Soubor:Böhmen Reichskleinodien - Krone 1.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia
[online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 12. 6. 2010, 08:30 [cit. 2012-03-16]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:B%C3%B6hmen_Reichskleinodien_-_Krone_1.jpg

similar documents