Politika Karla IV

Report
Radim Nuska 2.B
 1346 – se stal římským králem->
 O měsíc později se nečekaně stává českým králem (Jan
Lucemburský umřel v bitvě u Kresčaku)
 Nárok na trůn si činil Ludvík Bavor, který (naštěstí)
zahynul na lovu => 1347 - Karel IV. Má uznán titul
českého krále
 1355 je v Římě poprvé korunován na římského císaře
 Po volbě (1347) se mohl král český a římský věnovat
poměrům doma, tedy v českém království
 Spojení české koruny a koruny římské se stalo
základním článkem jeho koncepce budování
českého státu
 Český stát považoval za nejcelistvější,
hospodářsky nejmocnější a nejstabilnější součást
Svaté říše římské
 České země se měly stát jádrem rodových držav
lucemburské dynastie
 Jistý vyvrcholením jeho zájmu o domácí poměry a politiku se
staly státoprávní akty z jara 1348:
 založení vysokého učení (7. dubna, byla to první univerzita ve
střední Evropě)
 založení Nového Města pražského
 Byl také položen základní kámen k novému kamennému
mostu přes Vltavu, který měl nahradit starý dřevěný most
Juditin
 České soustátí dostalo pevnou podobu a dostalo název
„Země Koruny české“
 Pod ně patřilo:





Království české
Markrabství moravské
Slezské knížectví
později Horní a Dolní Lužice
a od roku 1373 Braniborsko.
 Zlatá bula zpečeťovala
práva kurfiřtů při volbě římského krále. Král měl od
nynějška být volen hlasem většiny a nikoli souhlasem
všech kurfiřtů. Nadále však menšina, která krále
nevolila, musela předstírat, že se na volbě nakonec
všichni shodli
 Krom toho Zlatá bula stanovovala, aby se kurfiřti
scházeli jednou do roka a společně se radili s císařem.
 Zlatá bula Karla IV. potvrzovala vyjímečné postavení
českého krále v rámci říše, jak bylo ustanoveno roku
1212 ve Zlaté bule sicilské, a dále je rozšiřovala
 Návrh zemského zákoníku připravený na pokyn Karla
IV. (něco jako ústava č. království)
 Zvedla prudký odpor vlivných panských rodů (útok na
výsady vyšší šlechty)
 Karel IV. prohlásil tento dokument za neplatný a za
uhořelý
 Avšak dokument se zachoval až do dnešních dní
 vlastní sňatky:
 Blanka z Valois: dynastické propojení s rodem
Valois
 Anna Falcká: zničení wittelsbašské koalice,
ovládnutí území v Horní Falci
 Anna Svídnická: rozšíření Koruny české o slezské
vévodství
 Alžběta Pomořanská: rozbití protilucemburské
koalice
 sňatky dcer
 Markéta: provdána za Ludvíka I. – spojenectví
lucemburské dynastie
 Anna: provdána za Richarda II.
- cílem oslabení Francie
 Alžběta: provdána za Albrechta III. - uzavření
smlouvy s Habsburky jako prevence proti
vymření
 Karlův most
 Chrám sv. Víta
 Karlštejn
 Pražský hrad (přestavba)
A mnoho dalších…
 DĚJINY ZEMÍ KORUNY ČESKÉ I.
 VLÁDA KARLA IV. ZA JEHO CÍSAŘSTVÍ I. a II.
 http://cs.wikipedia.org

similar documents