HLÁSKA A PÍSMENO C,c - Základní škola a Mateřská škola Lutín

Report
Název školy:
Základní škola a Mateřská škola Lutín
příspěvková organizace
Autor:
Mgr. Jana Vyhnánková
Název:
EU_32_VYH_CJ1_005
Téma:
Český jazyk 1. ročník
Ročník:
1.
Číslo projektu:
CZ.1.07/1.4.00/21.3775
Vytvořeno:
17. 2. 2013
Ověřeno:
26. 2. 2013
ANOTACE
•
•
•
•
•
•
•
•
Materiál je určen pro vyvození hlásky a písmene C, c
Práce s obrázky
Vyhledávání písmen
Čtení slabik
Spojování slova a obrázku
Čtení slov
Psaní písmen C, c
Slouží nejen jako výkladové učivo, ale i pro aktivní
zapojení žáků
• Pomůcky – fix na tabuli
HLÁSKA A PÍSMENO
C, c
PANÍ UČITELKA PŘEČTE, NAUČTE SE ZPAMĚTI
Cibuláři jedou,
cibuličku vezou,
cibulička platí,
kopa za dva zlatý.
NAJDI OBRÁZKY, KTERÉ ZAČÍNAJÍ NA
c
TADY JE SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ
ZAKROUŽKUJ VŠECHNA C, c
Alice
ocet
palec
police
celer
OTEC
Cyril
myš
CÁKÁ
culík
lavice CUCÁ
kočka
kocour
CILKA
ČTI SLABIKY
CU
CÍ
CÁ
CE
CO
ců
ca
cou
ce
cí
ci
co
Cá
cu
cé
CÉ
Ci
cou
ca
cu
cy
ce
co
ců
cí
PŘIŘAĎ SLOVA K OBRÁZKŮM
kocour
pec
ovoce
ruce
celer
kopec
PŘIŘAĎ SLOVA K OBRÁZKŮM
PALEC
otec
OPICE
zajíc
NOC
krocan
DOPLŇ C, c a přečti
itron
uli e
Ali e
poli e
PA
ÍL
UKÁ
eler
opy
áká
O ET
LAVI E
A TEĎ SE C, c NAUČÍME PSÁT
OBTÁHNI A PIŠ
CITACE
• http://www.detskestranky.cz/imgs/img_4257.j
pg
• Microsoft office – klipart
• Josef Lada: Moje abeceda, Albatros Praha
1964
• Vlastní zdroje
Materiály jsou určeny pro bezplatné používání
pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech
ZŠ. Jakékoliv další využití podléhá autorskému
zákonu.

similar documents