VY_32_inovace_VL5_01

Report
Název: Doba Bílé hory
VY_32_inovace_VL5_01
Autor: Mgr. Ilona Nováková
Oblast: Člověk a společnost - vlastivěda
Stručná anotace: Prezentace je věnována žákům 5. ročníku. Seznamuje je s obdobím
před a po bitvě na Bílé hoře.
•
Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Individualizace a inovace výuky v rámci
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Doba předbělohorská
- od roku 1526 vláda Habsburků – Ferdinand I. Habsburský
- České země byly součástí habsburské říše
časté
spory mezi českou šlechtou a Habsburky, kteří chtěli
vládnout neomezeně (bez českých pánů).
- Byly omezovány pravomoci českých úřadů.
- Habsburkové začali omezovat náboženskou
svobodu (v Čechách dříve lidé mohli
vyznávat jakékoli náboženství).
- Byla podporována pouze katolická víra.
Obrázek: http://historika.fabulator.cz/P%C5%99edb%C4%9Blohorsk%C3%A9_obdob%C3%AD.html
Bitva na Bílé hoře
• Spory mezi Habsburky a českou šlechtou vyústili
v bitvu, která se konala 8.listopadu 1620 na Bílé
hoře (nedaleko Prahy)
• Bitva mezi českými pány (stavy) a císařským
vojskem trvala jen dvě hodiny.
- Bitva měla obrovské následky pro další české
dějiny.
http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/z-domova/od-prohrane-bitvy-na-bile-hore-uplynulo-390-let/
http://www.palba.cz/viewtopic.php?t=3923
Výsledky bitvy
• Císařské vojsko zvítězilo, na obou stranách vojsk
byli padlí vojáci.
Památník padlým
• Někteří vůdci povstání
emigrovali, ostatní byli
zatčeni a odsouzeni k těžkým
trestům, ztratili majetek.
obrázek: http://www.penzionmlynpraha.cz/cs/tipy-na-vylet/
Zabaven byl majetek i českým a moravským městům.
Důsledky bitvy
• Katolické náboženství bylo jediné povolené.
• Nekatoličtí kněží museli opustit zemi.
• Lidé vyznávající jinou víru emigrovali do jiných
zemí.
• 21.června 1621 bylo na
Staroměstském náměstí
katem Mydlářem
popraveno 27 českých pánů.
(páni, rytíři a měšťané)
Obrázek: http://otta.cechove.cz/popravy.htm
Počátek třicetileté války
• Bitva na Bílé hoře zahájila válečná léta v Evropě,
která nazýváme třicetiletá válka.
• Zasáhla skoro celou Evropu.
• Pustošily se země, rabovalo
se, Evropa se vylidňovala
(pokles obyvatel byl až 30%)
Byl hlad, rozšiřovaly se
nemoci.
- 1648 byl uzavřen mír
Mapa: http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99icetilet%C3%A1_v%C3%A1lka

similar documents