Faradayovy expetimenty - Základní škola Emila Zátopka, Zlín

Report
Základní škola Emila Zátopka Zlín, příspěvková organizace, Štefánikova 2701, 761 25 Zlín
EU PENÍZE ŠKOLÁM
OP VK- 1. 4. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1395
Název projektu: Škola a sport
VY_32_INOVACE_319
Autor DUM: Irena Heimová
Datum (období), kdy byl materiál vytvořen: leden 2013
Ročník, pro který je materiál vytvořen:9.
Vzdělávací oblast, obor, tematický okruh, téma: Člověk a příroda, fyzika, EM jevy
Anotace-metodický list: Žáci se seznámí s Faradayovými experimenty, pochopí, že elektrické a magnetické jevy jsou
navzájem spojeny. K poznatku, že el. proud způsobuje mag. pole, doplní poznatek, že změny mag. pole způsobují el. proud.
Uvědomí si, že EM indukce má velice široké uplatnění v praxi. Prezentace v programu PowerPoint.
Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských
zařízení. Jakékoliv další využití podléhá Autorskému zákonu.
Faradayovy experimenty
ELEKTROMAGNETICKÁ INDUKCE
ELEKTROMAGNETICKÁ INDUKCE
Patří k významným fyzikálním jevům
 Nachází široké aplikace v technice, energetice,
měřící a komunikační technice
 Alternátory, transformátory, betatrony, antény

HISTORIE OBJEVU
1820 – Oerstedův pokus – při průchodu el.
proudu vodičem vzniká v jeho okolí mag. pole
 Michael Faraday – 1821 – začal hledat děj
opačný – jak magnetickým polem vyvolat
elektrický proud

MICHAEL FARADAY (1791-1867)
Původem knihařský tovaryš, syn kováře bez
systematického vzdělání, vyslovil ideu o jednotě
všech sil v přírodě (podobně jako I.Newton) a ideu
o existenci elektrického a magnetického pole
 Je autorem fyzikálního pojmu pole, jako reality,
která se rozprostírá mezi interagujícími objekty a
která zprostředkovává konečnou rychlostí silové
působení
 Nebyl však ve své době pochopen

MICHAEL FARADAY
Otázka: „ Jak přeměnit magnetismus v
elektřinu?“
 Byl ryzí experimentátor bez matematického
vzdělání (ve své době to bylo svým způsobem
štěstí, protože jej to nesvedlo na scestí končící
ve slepé uličce)
 Několik let soustavně experimentoval až
konečně 1831, v době od srpna do října
provedl tři základní experimenty s EM indukcí

1. FARADAYŮV EXPERIMENT
Vytvořil soustavu dvou cívek na
společném železném prstenci
 Když do jedné přivedl přes
spínač el. proud z baterie, tak se
magnetka rovnoběžně umístěná
pod vodorovným drátem
spojující konce druhé cívky
vychýlila a poté se vrátila do
původní polohy
 Po přerušení proudu v první
cívce se magnetka vychýlila na
opačnou stranu a vrátila zpět

2. FARADAYŮV EXPERIMENT
Zasouval do vzduchové cívky (solenoidu) tyčový
permanentní magnet
 Při vsouvání magnetu zjistil výchylku na jednu
stranu, při vysouvání na opačnou stranu
 Jakmile pohyb magnetu zastavil, vrátila se
magnetka do původní polohy
 Přitom je lhostejné, zda pohybujeme magnetem
nebo cívkou

3. FARADAYŮV EXPERIMENT
Měděný kotouč, jehož
obvod a osa byly pomocí
klouzavého kontaktu vodivě
spojeny drátem, pod nímž
se nacházela magnetka
 Když kotoučem otáčel v
mag. poli permanentního
magnetu, pozoroval
výchylku magnetky v
jednom směru
 Když směr změnil, přešla
výchylka magnetky v
opačnou

Těmito pokusy Faraday prokázal, že změnou
magnetického pole se indukuje elektrické
pole
 Všechny tyto tři jevy se dají popsat jediným
obecně platným indukčním zákonem
 Jeho matematickou formulaci podal až v
r.1845 F. E. Neumann
 Faradayův indukční zákon zařadil r. 1855 J.
C. Maxwell do své soustavy hlavních rovnic
elektromagnetického pole

ZDROJ

Elektromagnetická indukce (Elektrodynamika 3), studijní text pro soutěžící FO a ostatní zájemce o fyziku, Bohumil Vybíral

similar documents