Tvarosloví - SOŠ a SOU Milevsko

Report
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Čs. armády 777
399 01 Milevsko
www.issou-milevsko.cz
Slovesa
Název projektu
CHCEME BÝT LEPŠÍ
Číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0557
Číslo a název klíčové aktivity
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Označení DUM
VY_32_INOVACE_01_A_07_CJL
Název školy
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Čs. armády 777
399 01 Milevsko
Autor
Mgr. Markéta Hadáčková
Předmět
Český jazyk a literatura
Tematický okruh
Tvarosloví
Téma
Slovesa
Ročník
2. ročník
Datum tvorby
11. 1. 2013
Anotace
Tento DUM je zaměřen na mluvnické kategorie sloves.
Jeho cílem je upevnění učiva v oblasti časování a
orientace v systému slovesných tvarů.
Metodický pokyn
Samostatná práce + následná kontrola (popř. výklad
Metodické pokyny:
• všechny snímky jsou určeny k opakování učiva o slovesných
tvarech
• učitel žákům předkládá jednotlivá cvičení – samostatná práce
je vždy vystřídána kontrolou úkolu, popř. výkladem
(osvěžením) problematického jevu
• správné řešení se objeví po použití mezerníku
• 6. snímek: v případě příletu záporného „smajlíku“ – tvar nelze
vytvořit
• Materiál je interaktivní a inovativní především díky
propojenosti samostatné práce žáků a výkladu učitele, a to
za využití ICT.
Tvarosloví
Slovesa - procvičování
Vytvoř následující tvary sloves:
1. osoba, číslo jednotné, způsob podmiňovací,
čas přítomný - ČAROVAT
ČAROVAL BYCH
2. osoba, číslo množné, způsob rozkazovací - UČIT SE
UČTE SE
3. osoba, číslo množné, způsob oznamovací, čas minulý –
PLAVAT
PLAVALI
2. osoba, číslo množné, způsob podmiňovací, čas minulý - SPÁT
BYLI BYSTE SPALI
1. osoba, číslo množné, způsob podmiňovací, čas budoucí - ČÍST
3. osoba, číslo jednotné, způsob rozkazovací - PLAKAT
2. osoba, číslo jednotné, způsob oznamovací, čas budoucí –
NAKOUPIT
NAKOUPÍŠ
Urči mluvnickou charakteristiku
sloves:
Byl bych se rozčílil
1. osoba, číslo jednotné, způsob podmiňovací, čas minulý
Modlil ses
2. osoba, číslo jednotné, způsob oznamovací, čas minulý
Radujme se
1. osoba, číslo množné, způsob rozkazovací
Vyčasuj sloveso CÍTIT SE ve všech osobách
podmiňovacího způsobu minulého:
Číslo jednotné
Číslo množné
1. osoba
byl bych se cítil
byli bychom se cítili
2. osoba
byl by ses cítil
byli byste se cítili
3. osoba
byl by se cítil
byli by se cítili
Vytvoř všechny možné tvary rozkazovacího
způsobu slovesa VĚDĚT:
2. osoba čísla jednotného
VĚZ
1. osoba čísla množného
VĚZME
2. osoba čísla množného
VĚZTE
Převeď věty do trpného rodu:
Metaři zametali silnice.
TVAR
Silnice byly zametány metaři.
Opisný tvar trpného rodu
Silnice se zametaly.
Zvratný tvar trpného rodu
Profesor chválí studenta.
Student je chválen profesorem.
Opisný tvar trpného rodu
Student se chválí.
Zvratný tvar trpného rodu
Není vhodné
Urči u slovesa vid:
trpím
vid nedokonavý
vrať se
vid dokonavý
maluje
vid nedokonavý
poležíme si
vid dokonavý
Od slovesa DĚLAT vytvoř následující tvary:
příčestí minulé
dělal/dělala/dělalo/dělali/dělaly
příčestí trpné
dělán/dělána/děláno/děláni/dělány
infinitiv
dělat
přechodník přítomný
dělaje/dělajíc/dělajíce
Zdroje
• MUŽÍKOVÁ, Olga a kol. Odmaturuj z českého
jazyka. Brno: Didaktis, 2007, ISBN 80-7358-082-9.
• MAŠKOVÁ, Drahuše. Český jazyk - přehled
středoškolského učiva. Třebíč: Petra Velanová,
2005, ISBN 80-902571-5-1.
• SOCHROVÁ, Marie. Cvičení z českého jazyka v
kostce. Havlíčkův Brod: Fragment, 2005, ISBN 80253-0094-3.

similar documents