Mluvnické kategorie jmen

Report
Vzdělávací materiál
vytvořený v projektu OP VK
Název školy:
Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20
Číslo projektu:
CZ.1.07/1.5.00/34.0211
Název projektu:
Zlepšení podmínek pro výuku na gymnáziu
Číslo a název klíčové aktivity:
III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Anotace
Název tematické oblasti:
Jazyk, komunikace a sloh pro vyšší gymnázium
Název učebního materiálu:
Mluvnické kategorie jmen
Číslo učebního materiálu:
VY_32_INOVACE _CJ0220
Vyučovací předmět:
Český jazyk a literatura
Ročník:
2. ročník čtyřletého gymnázia, 6. ročník osmiletého
gymnázia
Autor:
Mgr. Libuše Chudobová
Datum vytvoření:
8. 1. 2014
Datum ověření ve výuce:
9. 1. 2014
Druh učebního materiálu:
prezentace
Očekávaný výstup:
Studenti odliší mluvnické kategorie vyššího a nižšího
řádu, ujasní si základní mluvnické kategorie jmen a
připomenou si výjimky (kolísání v rodě, životné
koncovky u substantiv označujících neživé věci … ).
Metodické poznámky:
Materiál slouží k přehlednému shrnutí poznatků o
mluvnických kategoriích jmen. Jeho součástí je také
cvičení na doplňování koncovek substantiv, které je
možno použít k závěrečnému opakování.
MLUVNICKÉ KATEGORIE
JMEN
PŘECHODY MEZI SLOVNÍMI DRUHY
• Tam stál raněný člověk – Raněný
odešel do ústraní.
• Jedu s kolem do servisu.
Včera šel kolem.
• Přijdu k večeru (kvečeru).
• Během tam budu rychleji.
Stalo se to během představení.
• mezi tím – mezitím
• Martin právě přišel.
Právě on tady nebyl.
SLOVNĚDRUHOVÁ HOMONYMIE
Lucka má dnes červenou sukni.
To byla má kniha.
JMENNÝ ROD
• mužský – ženský – střední
• maskulinum – femininum – neutrum
• Kolísání v rodě:
kyčel, esej, rukojmí, káně
brambor – brambora, kedluben –
kedlubna, řádek - řádka
•Přechylování:
holub – holubice
učitel – učitelka
soudce – soudkyně
Novák – Nováková
Krejčí – Krejčí -Krejčová
ŽIVOTNOST
- se rozlišuje jen u substantiv muž. rodu
- některá substantiva označující neživé
věci mohou mít vedle koncovek
neživotných také koncovky životné:
ledoborci – ukazatelé – dnové
Ledoborci právě odplul-. Ledoborce
právě odplul-.
Ukazatelé byl- obráceni opačným
směrem. Ukazatele byl- obráceny
opačným směrem.
Dny uběhl-. Dnové uběhl-.
- existují také substantiva, která mají
shodu koncovky podle významu (označují-li
osobu nebo věc)
činitel – nosič
Tuto zprávu potvrdil- činitel- OSN.
Všechny činitel- zkoumaného jevu ještě
nebyl- zjištěn-.
Domorodí nosiči byl- spolehliv-. Střešní
nosiče byl- spojen- konstrukčním
rámem.
JMENNÉ ČÍSLO
• jednotné – množné
(singulár – plurál)
• počitatelná jména (stůl – stoly, kniha – knihy,
znak – znaky)
• nepočitatelná jména
– mají jen tvar jednotného čísla:
o jména hromadná
hmyz, křoví, lidstvo, dříví, mládež
o jména látková
písek, voda, víno, mouka, dřevo, beton
o jména abstraktní
krása, mládí, běh, spaní
o jména vlastní
Zábřeh, Praha, Brasák, Oborník
- mají jen tvar množného čísla =
= pomnožná jména
prázdniny, narozeniny, Vánoce, nůžky, housle,
Dušičky, Čechy, Hranice, Krkonoše
- číslo dvojné = duál
ruce, nohy, oči, uši, kolena, ramena
PÁD
• 7 pádů ve dvojím čísle
(jednotném – množném)
• skloňování = deklinace
většina jmen se v češtině skloňuje (existují však i
nesklonná substantiva, adjektiva, pronomen či
numerale)
o pro některé pády existují stejné tvary = tvarová
homonymie
kočky 2. p. sg. a 1., 4., 5. plur.
Doplň správné tvary:
Po sportovním zápasu si potřásají (ruka) poražení
s vítězi.
Vzepřel se o zem (obě ruce).
Kontrola se jim vymkla z (ruce).
Skočil do toho (rovné nohy).
Stáli se (založené ruce).
Měla náramky na (obě ruce).
Děvčátko radostně tleskalo (ručičky).
Stůl stál na čtyřech (nohy).
Indové vítali návštěvníky se (sepjaté ruce).
Otáčel (ručičky) hodinek.
Únavou se skoro nemohli udržet na (nohy).
Voda ve (studna) byla zdraví škodlivá.
Nejdříve si pečlivě dělal (skica) a pak podle nich
maloval obraz.
V posledních letech života se Michelangelo věnoval
projektům kostelů a mnoha (práce) na Petrském
dómu v Římě.
Unikátní cihlářské pece, zřejmě ze 14. století, byly
odkryty v Brně při stavebních (práce) na Žerotínově
náměstí.
K (Vánoce) a (Velikonoce) se váže řada lidových zvyků.
Zajímaly ji vystavené golfové (hůl).
Po celý leden trvala doba lovu (husa).
Naše hokejisty čekají ještě zápasy proti (Budějovice)
a (Vítkovice).
Na divadelním kurzu jsem se potkal se samými
úžasnými (lidičky).
Odjeli na dovolenou do (Tatry) a (Alpy).
Zdroj:
archiv autorky

similar documents