14.HUDBA PŘELOMU 19. A 20. ST

Report
HUDBA PŘELOMU 19. A 20. ST.
Na přelomu 19. a 20. století pozvolna doznívá
romantismus a zároveň nastupují styly 1. poloviny 20.
století. V této době hovoříme o tzv. pozdním romantismu,
jež svou hudbou představují Richard Strauss a Gustav
Mahler a také o impressionismu, jehož hudebními
představiteli jsou Maurice Ravel a Claude Debussy.
Pozdní romantismus a jeho
představitelé:
Richard Strauss (1864 – 1949)
byl německý hudební skladatel éry pozdního romantismu, který
se proslavil zvláště svými symfonickými básněmi a operami; byl také
známým dirigentem. Pocházel z bavorského Mnichova.
Ve své tvorbě navazoval na dřívější romantické prostředky, které
se snažil ještě stupňovat. Tak například výrazně zvětšoval symfonický
orchestr a zaváděl další nástroje, například celestu nebo saxofon.
Jeho díla byla hodnocena různě – v závislosti na době. Za jeho
života byla silně nadhodnocována a Strauss byl oslavován jako největší
německý skladatel všech dob. Jistě k tomu přispěla i skutečnost, že Strauss
se vnitřně dosti ztotožňoval s nacistickou ideologií. Po smrti byl zase jeho
význam, ve snaze očistit se od nacistické minulosti, až příliš snižován.
Z díla:
-symfonická tvorba:
symfonické básně Tak pravil Zarathustra, Til Enšpígl, Alpská symfonie
-opery:
Guntram, Ohně zmar, Salome, Elektra a další
-baletní hudba:
Legenda o Josefovi
Poslech:
Symfonická báseň Život hrdinův:
http://www.youtube.com/watch?v=TgiOqyapol4
Gustav Mahler (1860 – 1911)
Pocházel z české obce Kaliště u Humpolce. Od svých dvaceti let působí
jako kapelník (v Halle, Laibachu, Olomouci, Kasselu, Praze a Lipsku. Ve svých
28 letech se stává ředitelem opery v Budapešti, posléze pak v Hamburku.
Vrcholem jeho dirigentské¨kariéry pak bylo desetileté působení ve Vídni
(1897 – 1907). Poslední čtyři roky svého života působil v Metropolitní
opeře v New Yourku. Těžká srdeční choroba jej donutila k návratu zpět
do Vídně, kde v květnu 1911 umírá.
Z díla:
-10 symfonií
-kantáta Das Klagende Lied (žalobná píseň)
-Písně potulného tovaryše, 12 písní ze sbírky Des Knaben Wunderborn,
Písně o mrtvých dětech
Poslech:
Symfonie č. 2, 1. věta:
http://www.youtube.com/watch?v=k9_ONIz8XKA
je umělecký směr, který vznikl koncem 19. století ve Francii. Prvně se
objevil ve výtvarném umění, kde vznikl jako reakce na ateliérovou malbu. Jeho
cílem byla malba v přírodě, kde se pokouší zachytit okamžitou atmosféru dané
chvíle. Jedním z nejvýznamnějších impresionistických malířů byl Claude Monet.
Pojem impresionismus je odvozen od obrazu Impression již zmiňovaného Clauda
Moneta.
V impresionismu jde tedy především o zachycení okamžité atmosféry
daného okamžiku, o zachycení nálady.
Nejvýznamějšími představiteli hudebního impresionismu jsou Maurice
Ravel a Claude Debussy.
Maurice Ravel (1875 – 1937)
Poslech:
Bolero, verze 1:
http://www.youtube.com/watch?v=8po7FZonP-I
Bolero, verze 2:
http://www.youtube.com/watch?v=v1x3QoibhlY
Claude Debussy (1862 – 1918)
Poslech:
Svit luny:
http://www.youtube.com/watch?v=v1x3QoibhlY

similar documents