Historie kulturistiky a fitness

Report
*
Předchůdce fitness musíme hledat v kulturistice,
i když pro mnohé tento pojem souvisí s přehnaně
vypracovaným tělem, kterému pomohly k
nadměrné svalové hmotě podezřelé podpůrné
doplňky.
Význam termínů:
zdatnost, míra schopnosti a
dovednosti efektivně žít a pracovat
Fitness -
*Fitness je kompletní soubor metod a
způsobů, které nastolují harmonii uvnitř
celého organismu. Jde o předem nastavený
program, který vám napomůže zpevnit
stavbu těla, jeho držení a v neposlední
řadě i zlepšit zdraví. Základy fitness
vznikaly z kulturistiky, ale více se
zdůrazňovala pohyblivost, pevnost těla,
než objem svalové hmoty.
* Do fitness proto zařazujeme jakýkoliv
způsob posilování – na strojích, s vlastní
tělem, s využitím hudby (různé formy
aerobiku) nebo pravidelná chůze do školy –
i to je forma fitness
Kulturistika - slovo pochází z francouzského
slova culturistique, což můžeme přeložit
jako „kultura těla“. Základem je posilování,
které vede k dobré fyzické kondici
Předchůdcem kulturistiky bylo zdvihání
břemen – cvičení k rozvoji svalové síly
používali staří Číňané (bylo to součástí
víceboje), Egypťané a samozřejmě Řekové
*Významným sportovcem Starověku byl
zápasník Milón Krotónský (šestinásobný
olympijský vítěz), zvaný také „druhý
Heraklés“ – rozvíjel sílu tím, že nosil
mladého býčka na zádech a zátěž byla
zvyšována tím, že býček rostl. Trenérem
mu byl slavný matematik Pythagoras, který
sestavil vědecky propracovaný trénink a
propagoval tělesnou zdatnost, vhodnou
stravu, otužování, (v dnešní terminologii –
zdravý životní styl).
Zdvihání břemen mělo velkou popularitu v
19.století, byly pořádány vystoupení na
kterých se zvedaly primitivní kulové činky,
též balvany nebo těžké sudy. Předmětem
obdivu byla mohutná postava a hrubá síla
vzpěračů a zápasníků – legendární jména
této doby jsou: E de Bonne, J. P.Krajevskij,
G. Hackenschmidt
Ve 20. století došlo k oddělení vzpěračů od
zápasníků, začaly se používat nakládací
činky a změnil se tím způsob tréninků – jedni
trénovali s cílem dosáhnout větší síly a uspět
v různých sportovních disciplínách, druzí
chtěli rozvíjet svalstvo a harmonickou stavbu
těla.
Zakladatelem moderní kulturistiky je Eugen Sandow
(1867-1925), vlastním jménem Fridrich Wilhelm
Müller. Začínal jako profesionální zápasník a silák,
který na veřejných vystoupeních porážel soupeře a
předváděl své vypracované svalnaté tělo, zakryté
často pouze fíkovým listem.
V roce 1901 – Londýně - zorganizoval první
kulturistickou soutěž. Cena pro vítěze byla bronzová
soška v podobě svalnatého Sandowa – (i dnes je tato
trofej cenou na kulturistické soutěži Mr.Olympia.
Velký ohlas měla jeho kniha „Body building“,
vydaná v Londýně roku 1903 – zdůrazňoval
význam stavby těla, jeho zpevnění a
odůvodnil zásady cvičení, které se později
staly základem moderního posilování. Kniha
se stala základním materiálem o kulturistice
nejen v Evropě, ale i v Americe.
První oficiální soutěž nejlépe harmonicky
rozvinutého těla byla v roce 1939 v USA. O
rok později se zde začala pořádat soutěž Mr.
America.
V roce 1946 byla v Kanadě založena
Mezinárodní federace kulturistů.
V Československu se kulturistika začala
rozvíjet na počátku 60. let.
1964 - kulturistika začleněna do
vzpěračského svazu
1968 – první mistrovství ČSSR
1969 – ustanoven samostatný svaz
kulturistiky
V dnešní době je posilování nejen součástí
přípravy závodní kulturistiky nebo ostatních
sportovců, rozvoj zaznamenala kondiční
kulturistika, kdy cílem je zpevnění postavy,
úprava stravy a hlavně změna životního
stylu.
*Zdroje:
SOMMER, Jiří. Malé dějiny sportu aneb o
sportech našich předků. Fontána, první vydání,
2003.
VITOUŠ,Pavel. Malá encyklopedie sportu. Mladá
fronta, Praha 1980
Gymnázium a Střední odborná škola, Lužická 423, 551 23 Jaroměř
Projekt:
Škola v digitálním světě aneb Uchop svoji šanci
Registrační číslo:
CZ.1.07/1.5.00/34.0210
Číslo DUM:
Vy_32_INOVACE_2C12
Jméno autora:
M. Milerová
Název práce:
Historie posilování – kulturistika a fitness
Předmět:
Tělesná výchova
Ročník:
třetí
Časová dotace:
30 minut
Vzdělávací cíl:
Seznámit se vznikem a způsoby posilování
Pomůcky:
Počítač, dataprojektor,(active board)
Poznámka:
Materiál je určen pro bezplatné použití a pro potřeby výuky a další
Edukace na všech typech školských zařízeních
Využití tohoto materiálu podléhá autorskému zákonu
Vytvořila 04. 04. 2013 Miroslava Milerová

similar documents