Dějiny kultury - prezentace 55

Report
VY_52_INOVACE_DEK_55
HLAVNÍ PŘEDSTAVITELÉ
SURREALISMU
Salvador Dalí
- extravagantní katalánský umělec
- tvořil ve Francii a v USA
- nejen slavný malíř, také sochař, filmař, tvůrce
šperků, divadelní režisér, autor reklam
- seznámil se se všemi směry počátku 20. stol.
- studoval na Akademii S. Fernando v Madridu
- byl vyloučen pro
nepřístojné chování, urazil
zkušební komisi tvrzením,
že má větší vědomosti než
všichni nadřízení
dohromady
- osvojil si přesnost malby
starých mistrů, která mu
posloužila k dokonalé
reprodukci detailů
- v Paříži byl zaujat prvními surrealistickými
obrazy
- v r. 1927 namaloval svůj první surrealistický
obraz Krev je sladší než med
- stal se členem surrealistické skupiny,
společně se svým přítelem Luisem Bunuelem
natočil též první surrealistické filmy, které ve
své době vyvolaly skandál (Andaluský pes,
scénář sestaven ze snů obou tvůrců, Zlatý věk
inspirován díly Maxe Ernsta, Sny na prodej)
- Dalí se též seznámil se Sigmundem Freudem
- jeho psychoanalýza ho inspirovala k
obrazům plným metamorfóz, optických
klamů
- např. Předtucha občanské války, Měkká
konstrukce s vařenými fazolemi, Stálost paměti,
Měkké hodiny, Žirafa v ohni aj.
- předměty na Dalího obrazech jsou
imaginární, deformované, spojené s jinými,
umístěny do nekonečných horizontů,
vymyšlených krajin, proměňují se, roztékají...
- zajímavá je jeho dokonale přesná technika
používaná na nereálné náměty
- jeho osobnost byla rozporuplná
- byl exhibicionista, člověk pevné vůle a
vysoké inteligence, génius
- za svého života byl vysoce ceněn, žádán a
kupován
- žil podle svých představ s dostatkem financí
a podařilo se mu za svého života vybudovat
originální muzeum vlastních děl (Figueres,
Cadaques - Španělsko)
Joan Miró
- katalánský malíř, grafik, sochař
- působil ve Francii a USA
- prošel expresionismem, kubismem,
fauvismem, nakonec se přiklonil k
surrealismu
- snažil se o symbiózu malby s poezií,
včleňoval do obrazů básnické texty
- malbu dotáhl do
abstraktního umění,
tvořil plastiky
- typický je humor,
nadsázka, hravost,
zářivé barvy
Max Ernst
- německý malíř
- pracoval s koláží
- k nejcennějším dílům patří cyklus
obrazů Masožravá (vychází z krajiny
džungle), dále pak Radosti života (hustý
porost krajiny), I Nymfa Echo (zachycuje
přírodu v krutosti), Oblékání nevěsty
Další významní umělci
Yves Tanguy (fr. malíř)
René Magritte (belg. malíř)
Paul Delvaux (belg. malíř)
André Masson (fr. malíř, sochař)
Test:
1. Jmenujte hlavní tvůrce
surrealismu.
2. Který z nich je považovaný za
génia? Charakterizujte jeho tvorbu.
3. Jaké techniky využíval Joan Miró
pro tvorbu?
Zdroje:
Odehnalová Alena – Vybrané kapitoly z dějin kultury, CERM s. r. o.,
Brno 2001, ISBN 80-7204-211-4
Robert Cumming – Velký ilustrovaný průvodce umění, Slovart,
Praha 2007, ISBN 978-80-7209-971-9

similar documents