Opiáty - HEROIN

Report
*
Heroin je (podobně jako opium a morfium)
vyroben z pryskyřice rostlin máku.
Byl objeven již v roce 1874 coby
diacetylmorfin. Od roku 1898 jej prodávala
po celém světě německá firma Bayer pod
obchodním
označením
"heroin"
jako
znamenitý prostředek k uklidnění. Jeden z
reklamních sloganů, jímž farmaceuti tuto
drogu
propagovali,
zněl:„Stoprocentně
účinný lék proti závislosti na morfinu!“ Dále
byl doporučován jako skvělý prostředek
proti astmatu a tuberkulóze; to vše vedlo k
tragickým následkům.
*
HEROIN
* Typický uživatel i v „dojezdu“ nevýrazně
artikuluje, je malátný, lehce euforický,
nezodpovědný, mírně zmatený v čase i
prostoru, s poruchami výbavnosti; jeho
fungování v zaměstnání či ve škole je
velmi obtížné, ne-li nemožné
* Aplikace: kouření, nitrožilní užívání,
vdechování.
*
HEROIN
* JAK HEROIN VYPADÁ?
Na českém trhu se objevuje buď jako
•hnědý heroin („brown sugar“), který se
před nitrožilním užíváním musí ještě
upravit přidáním kyseliny, lépe se ale
kouří a žhaví
•bílý heroin (white powder), který se
podobá mouce, dá se po rozpuštění
přímo vstřikovat do tělního oběhu,
kouřit se ale nedá.
*
HEROIN
* Uživatel, který si heroin kupuje na ulici,
nikdy nezná skutečnou sílu drogy v
konkrétním balíčku. Tím se uživatelé
neustále vystavují riziku předávkování.
* Než se ze zemí, kde je produkován,
dostane ke svému uživateli, získává heroin
řadu přísad, které do něj vmíchávají
jednotliví obchodníci, aby tak zvýšili
objem látky a tedy svůj zisk. Používá se
cyankáli, jedlá soda, cukr, paracetamol,
kofein, ale také prací prášek anebo
(například v Praze a Ostravě) seškrábaná
omítka.
*
HEROIN
Účinky:
* Pocit euforie a klidu
* Příjemné teplé pocity v oblasti břicha
* Tlumení bolesti
* Ospalost
* Sucho v ústech, očích a nose
* Zácpa
* Stažení zornic
* Pocení
*
HEROIN
Rizika:
* Riziko předávkování.
* Při vpichování záněty žil, embólie,
AIDS, žloutenka.
* Silná fyzická závislost.
* Nutnost zvyšovat dávku.
* Vysoká cena dávky (měsíčně až 40 000,-Kč).
*
HEROIN
Pervitin bývá často uváděn jako „tradiční“ česká
droga. V okolních zemích (Německo, Rakousko,
Polsko), se pro něj dokonce místo tradičních
názvů „meth“ a „pervitin“ používá údernějšího
„čeko (tschecho).“
Tato droga však v žádném případě není českým
vynálezem. Byla syntetizována již v roce 1888, a
to v Japonsku. Tatáž země pervitin používala za
druhé světové války pro sebevražedné piloty
kamikadze jako doping při jejich posledním
letu. V první polovině třicátých let se pervitin
dostal do Evropy a již v roce 1941 nacistické
Německo tuto látku vydávalo před seskokem
svým diverzním parašutistům. Samo slovo
„pervitin“ je právě německého původu.
*
PERVITIN
V polovině sedmdesátých let jedna z postaviček
pražského drogového podsvětí, přezdívaná „Freud,“
vyvinula poměrně jednoduchý algoritmus domácí výroby
pervitinu za použití tehdy běžně dostupných látek.
Hlavní surovina – efedrin – byla získávána z běžně
dostupného léku proti kašli.
Freud si své know-how nenechal pro sebe. Protože
výroba pervitinu vyžaduje jistý stupeň odborných
schopností, stala se klasickým modelem užívání
„tvrdých“ drog v ČR parta, soustředěná kolem „vařiče,“
v níž každý měl svou úlohu při obstarávání surovin,
nádob či katalyzátoru. Klasický obchod nebyl příliš
rozšířen – co se v partě uvařilo, to se v ní vesměs také
spotřebovalo. Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých
let došlo k explozi užívání pervitinu, které se z Prahy
lavinovitě rozšířilo do celé republiky. V roce 1984 tak
Veřejná bezpečnost (komunistická kriminální policie)
registrovala v tehdejší ČSSR 242 party mladých
pervitinistů, což představovalo celkem 1451 osobu.
Stejně jako tehdy, i nyní se pervitin zneužívá zejména
injekčně a šňupáním.
*
PERVITIN
* Účinky:
* Pocit zvýšené fyzické i psychické
*
výkonnosti. Vyšší dávky vyvolávají potřebu
překotné činnosti, neklid až úzkost,
nespavost, náladovost, hádavost. Po
odeznění účinku (dojezd) se projevuje
skleslost, deprese, strach, únava až
vyčerpání, ospalost (dlouhý spánek až 24
hodin bez probuzení).
Viditelné příznaky jsou rozšířené zornice,
zrychlený tep, vzrušení, neklid, třes,
pocení, bledost, hubnutí objevuje se pocit
obrovské fyzické a mentální síly, zvýšená
bdělost, snížení či odstranění pocitu únavy
a chuti k jídlu, celkové zrychlení psychiky,
zostřené vnímání tónů, barev. Je narušeno
vnímání (iluze, halucinace). Člověk je
velmi hovorný, zvládá náročnou duševní
práci (alespoň subjektivně).
*
PERVITIN
Rizika:
* Psychická závislost.
* Nutnost zvyšovat dávku.
* Při vpichování záněty žil, embólie,
AIDS, žloutenka.
* Toxická psychóza – Narkoman postupně nabývá
přesvědčení, že v jeho okolí dochází k podivným
jevům: ostatní se k němu chovají jinak, neustále
jej sledují, snaží se jej různě „podrazit,“ ošálit,
podvést či přímo zabít. Tyto pocity se neustále
zvýrazňují a bývají stále více doprovázeny
halucinacemi – například ve formě démonických
hlasů, jež se mu vysmívají, přikazují mu jednat
násilně apod. Narkoman žije v neustálém pocitu
ohrožení, panikaří, jedná iracionálně a útočí na
své okolí. Takový stav často přivádí narkomana na
psychiatrii – nezřídka však končívá sebevraždou.
*
PERVITIN
Aktivní složkou lístků koky je kokain
(hydrochlorid kokainu). Ten byl poprvé
izolován v roce 1855 a od roku 1884 se
používal (a v některých zemích dodnes
používá) jako lokální anestetikum při
chirurgických operacích očí, nosu,
stomatologických výkonech atd.
Německá firma Merck kokain komerčně
vyráběla od roku 1862. Dlouho byl
považován za odvykací prostředek proti
morrfinismu a jako takový hojně
předepisován. Kokain požíval a ve svých
dopisech vychvaloval Sigmund Freud – až
do okamžiku, než si uvědomil svou
závislost.
*
KOKAIN
Kokain byl až do roku 1903, kdy byl
nahrazen kofeinem, hlavní budivou
složkou celosvětově oblíbené Coca-Coly.
Dodnes je nicméně z chuťových důvodů
kokový extrakt v coca-cole obsažen - je
ale již zbaven stimulačně působícího
alkaloidu. Odhaduje se, že firma CocaCola spotřebuje pro tyto účely
každoročně asi 175 tun koky.
*
KOKAIN
Aplikace:
Nejčastěji šňupání a kouření.
Intravenózní aplikace účinky znásobuje
i urychluje.
*
KOKAIN
Účinky:
Bezprostředními účinky jsou povzbuzení,
dobrá nálada, aktivita, zvýšené
sebevědomí, pokles až ztráta chuti k
jídlu, později kolísání nálad až záchvaty
vzteku.
Příznaky:
Viditelné příznaky jsou rozšířené zornice,
výtok z nosu (při šňupání), chraplavý hlas,
bledost, hubnutí.
*
KOKAIN
Nejčastější poškození organismu při
dlouhodobém užívání:
Při šňupání je to kašel s vylučováním
tmavého hlenu, bolesti v krku,
krvácení z nosu, případně proděravění
nosní přepážky.
Při jakékoli aplikaci pak ztráta tělesné
váhy, křeče, agresivita, deprese, pocity
pronásledování a sebevražedné pokusy.
Hlavními riziky jsou poruchy srdeční
činnosti, vznik toxické psychózy,
náchylnost na infekční onemocnění a
poškození psychiky.
*
KOKAIN
Crack je bílá krystalická látka, která se
aplikuje kouřením, často ve směsi s tabákem
nebo marihuanou. Bezprostředními účinky
jsou vyvolání silně emočního, euforického
stavu a příval energie. Mezi hlavní rizika
patří zkratkovité chování, prudké změny
nálad i jednání a také to, že krátké, asi
desetiminutové působení vede často k tomu,
že se kouří v patnáctiminutových intervalech
několik hodin, často až do úplného zhroucení
organismu. Crack se vyznačuje velmi
vysokým stupněm psychické návykovosti uvádí se, že návyk vzniká už po první či
druhé intoxikaci u zvláště disponovaných
jedinců.
*
CRACK
Je to syntetická droga. Čistá je bílý
krystalický prášek, dostupná je ve
formě tablet, které mohu být různě
zabarvené často s vyraženým
emblémem a mohou mít různý tvar.
Extáze (Ecstasy, MDMA, EXT) patří
mezi poměrně mladé drogy v roce
1912 ji patentovala firma Merck jako
lék na hubnutí.
Účinek spadá na pomezí stimulancií
a halucinogenů.
*
EXTÁZE
Účinky:
Extáze navozuje stavy otevřenosti,
vyrovnanosti, zájmu o druhé, odstraňuje
komunikační bariéry. Jsou zažívány pocity
emocionální blízkosti k druhým (a k sobě).
Navozuje pocity míru, běžné každodenně
vídané věci se stávají nádhernými a
zajímavými. Uživatelé se cítí odpočatí,
šťastní, uvolnění, srdeční k ostatním.
Zintenzivňuje smyslové vnímání. Uživatelé se
všeho dotýkají, všechno ochutnávají, čichají,
zlepšuje vnímání vlastního těla, což velmi
zpříjemňuje pocity z tance.
*
EXTÁZE
Rizika:
* Hypertermie
- přehřátí
organismu.
* Pravidelné užívání MDMA vede
také k poškození imunitního
systému.
* Zvýšená pravděpodobnost
rizikového sexu.
* Nepříjemný „dojezd,“ provázený
skleslostí až depresí, nespavostí a
podrážděností; ta může v
některých případech trvat až
několik dní.
*
EXTÁZE - MDMA
Nová taneční droga, účinkem podobná
extázi a kokainu.
Slangový název: Mňau-mňau.
Na internetu se prodává jako bílý
prášek určený k hnojení, jenže s péčí o
rostliny nemá nic společného.
Navozuje euforické stavy, ovšem bez
halucinací. Dostavují se pocity
otevřenosti, hovornosti, snížené
chuti k jídlu.
*
MEFEDRON
Nástup bývá doprovázen pocity mírného chvění,
neschopnosti ovládat pohyby, někdy pocity
závratě či nevolnosti. Jen velmi výjimečně
dochází k výraznější nevolnosti až pocitům
zvracení.
U nižších dávek je charakteristický výskyt iluzí a
pseudohalucinací. Typický je výraznější sklon k
zvýšené citlivosti k prostorovému vnímání a
vnímání barev. Častý je výskyt barevných
kaleidoskopických obrazců. V drtivé většině
případů je intoxikace doprovázena pocity mírné
euforie, dobrou náladou. Někdy ale také dochází
k objevení nepohody, úzkosti.
Vyšší dávky látky mohou navodit intenzivní
halucinatorní stav bez možnosti ovlivnění vůlí;
tak vzniká nijak řídký tzv. bad trip. Vysoké dávky
mohou způsobit výraznější poruchy myšlení,
zvýšenou vztahovačnost až paranoiditu,
doprovázenou poruchami paměti, úsudku a
pozornosti.
*
LSD
Zrakové halucinace, prohloubené vidění
barev, zkreslení předmětů nebo pocity
vzájemného pochopení. Takové jsou až
pětihodinové účinky při požití
halucinogenních hub – lysohlávek.
Účinná látka psilocybin obsažená v
lysohlávkách způsobuje kromě
halucinogenních účinků pokles krevního
tlaku a zpomalení tepu a v důsledku
selhání krevního oběhu může přivodit
smrt. Ke smrtelnému předávkování stačí
15 až 30 plodnic.
*
LYSOHLÁVKY
V opačných případech, převážně u
citově založených jedinců psilocybin
a psilocin, který houba obsahuje,
způsobuje strach, úzkost, pocity
pronásledování nebo nepříjemné
halucinace, v některých případech až
toxickou psychózu.
Největší riziko u lysohlávek spočívá v
jejich dávkování. Jedinec nikdy neví,
jak vysoká dávka na něj bude
působit.
*
LYSOHLÁVKY
Marihuana je název pro květenství a
horní lístky z konopí.
Účinná látka – THC – nelze přesně
určit koncentraci.
Marihuana se kouří – joint,
konzumuje se také jako přísada v
jídlech (čokoláda, koláče, apod.)
*
MARIHUANA
Účinky:
Mezi nejcharakterističtější účinky konopných
látek lze řadit sucho v ústech, jemný pocit
chladu a hlad. Typická pro konopnou intoxikaci
je deformace ve vnímání času. Čas se zdá být
delší, vše se jakoby vleče a i velmi krátký
okamžik se může zdát jakoby uběhly celé
hodiny. V drtivé většině případů je intoxikace
doprovázena stavem lehké euforie a příjemné
nálady, která občas může přejít do bouřlivého
a nezadržitelného dlouhého smíchu. Celkový
stav se blíží mírně meditativnímu ponoření do
vlastních pocitů, nálad, myšlenek a fantazií.
Stav velmi svádí k zabývání se jimi a
hloubáním.
Ne zcela ojediněle se může intoxikace
konopím projevit nevolností až zvracením.
*
MARIHUANA
Rizika:
•
•
•
Při velmi častém, nadměrném a
dlouhodobém užívání dochází ke zhoršení
krátkodobé paměti a schopnosti soustředit
se.
Při „špatném naladění,“ tedy například při
déletrvající depresi z rozchodu s
partnerem nebo při intoxikaci na místě,
kde to není příjemné a/nebo s lidmi, kteří
jsou nepříjemní a nezmámí, může dojít k
rozvoji paranoidního stavu, kdy má
dotyčný pocit, že je ostatními sledován,
že se na něj stále dívají, pozorují ho,
hodnotí.
Riziko spuštění duševního onemocnění u
disponovaných jedinců. K tomu může dojít
i při jednorázové první zkušenosti s
drogou.
*
MARIHUANA
• Hašiš je vlastní pryskyřice
konopí.
• Hašiš působí 5x až 8x silněji než
marihuana.
• Nejčastěji se kouří nebo
konzumuje v různých jídlech a
nápojích. Též se často nadrobí
do cigaretového tabáku a ubalí
se joint.
*
HAŠIŠ
Účinky:
- psychický útlum
- obluzenost
- polospánek s barevnými živými "sny"
Nejčastější poškození organismu při
dlouhodobém užívání:
- prokazatelné poškození jaterní tkáně
- změny mozkové kůry
- poškození dýchacích cest a plic
- zhoršení paměti
- celkové otupení
- citové výkyvy (plačtivost, podrážděnost)
*Těkavé látky
•
•
•
Zneužívány bývají výpary toluenu, éteru,
benzínu, chloroformu, trichloretylénu
(Narcogen), tetrachlórmetanu v různých
čistících prostředcích a lepidlech.
Výpary se inhalují smotkem vaty
napuštěným do čichané látky nebo ze sáčku
přetaženého přes hlavu.
Poškození organismu je prokazatelně větší
než u jiných drog. K nechtěnému
předávkování (jen těžko se odměřuje přesná
dávka, protože při čichání dochází k
postupnému zakalování vědomí a pokračujeli např. pod dekou přísun drogy, přechází
jedinec k spánku, později do bezvědomí a
následuje zástava dechu a smrt) a případné
následné smrti může dojít už při první
aplikaci.
*Těkavé látky
* www.drogy-info.cz
* www.krystalhelp.cz
* http://lidovky.cz
* http://idnes.cz
* http://tn.nova.cz
* http://novinky.cz
*

similar documents