Moskva a ruské památky

Report
Martin Vildt
MOSKVA A RUSKÉ PAMÁTKY
Moskva základní údaje
 Je hlavní město ruska
 Má 11 551 930 (2011) obyvatel
 Rozloha 1 091 km²
 Starosta Sergej Sobjanin
 Má 10 okresů
 Nadmořská výška 130-253 m. n. m.
Zajímavosti
 Rudé náměstí
 Chrám Vasila Blaženého
 Památník pokořitelů kosmu
 Televizní věž Ostankino
 Moskva-City
Rudé náměstí
 Na listině dědictví UNESCO od roku 1991
 Náměstí odděluje Kreml-sídlo králů dnes
prezidenta
 Všechny významné radiální ulice ve městě
vycházejí právě z Rudého náměstí
 Vzniklo v 16.stol
Chrám Vasila Blaženého
 Chrám byl postaven v letech 1555-1560 na
příkaz Ivana Hrozného jako připomínka
vítězství nad kazanským chánem
 Je v UNESCU od roku 1991
 Je jeden z 8 samostatných kostelů
 V roce 1588 byla ke stavbě přistavěna kaple
Vasilije Blaženého, která dala celé stavbě její
druhé, nyní rozšířenější jméno. Celek byl
završen dobudováním zvonice v roce 1670.
Památník pokořitelů kosmu
 Byl dokončen v roce 1964
 Památník je vysoký 107 m
 Je pokryt titanem
 Uvnitř celé stavby se nachází muzeum
kosmonautiky
Televizní věz Ostankino
 Výstavba 540 m vysoké věže začala roku 1963
a byla dokončena o pět let později
 Po svém otevření se stala nejvyšší stavbou
světa, tento titul si udržela téměř celé
desetiletí
 Vysílá 120 km daleko
Moskva-City
 Je to obchodní čtvrt´
 Je ve východní části metropole na břehu řeky
Moskvy
 staveniště má rozlohu okolo 100 hektarů
 Bude napojena na metro
 Má být dostavěna do roku 2015
Ruské památky
 Petrohrad
 Zimní palác
Petrohrad
 Petrohrad, založený roku 1703 Petrem
Velikým, byl v letech 1712–1917 hlavním
městem Ruského impéria. Dodnes je
kulturním střediskem celého Ruska s mnoha
památkami Světového dědictví UNESCO
 Je to přístav
Zimní palác
 Byl postaven v letech 1754 až 1762 na pokyn
cara Petra I. Velikého. jako zimní sídlo ruských
carů
 První obyvatelkou paláce byla carevna
Kateřina Veliká
 Má 1 057 komnat s bohatou interiérovou
výzdobou. Průčelí o délce 230 m zdobí
kolosální bílé sloupy a zlacené sochy
Děkuji za pozornost

Zdroje : wikipedie a jiné

similar documents