D6 Člověk vzpřímený

Report
Homo erectus
člověk vzpřímený
Tematická příprava na jednu vyučovací hodinu.
Zpracoval Mgr. Lukáš Kramný
ČLOVĚK VZPŘÍMENÝ
Člověk vzpřímený – homo erectus žil
asi před 1,5 mil až 250 tisíci lety.
U člověka vzpřímeného
došlo k výraznému
napřímení postavy.
Člověku vzpřímenému
se rovněž zvětšil
mozek a zdokonalila se
mu ruka.
Dorozumíval se větším
počtem zvuků, které
přesněji vyjadřovaly,
co chtěl sdělit.
Kde se našlo nejvíce pozůstatku člověka vzpřímeného?
Afrika
Čína
Typickým
Nakreslinástrojem
si pěstní člověka
klín do vzpřímeného
sešitu.
byl tzv. PĚSTNÍ KLÍN.
Člověk vzpřímený už
dokázal lépe využít
oheň (hlavně jej začal
používat k vaření).
Ještě jej ale stále
neuměl sám vytvořit.
Novinkou v životě těchto lidí byl kolektivní lov
velkých zvířat, jako byli jeleni, sloni, bizoni či
nosorožci.
Z mapy, která je v učebnici na straně 14, si vypiš
naleziště člověka vzpřímeného a člověka
rozumného v Čechách a na Moravě.

similar documents