1. ÚKOL

Report
Obchodní dům Rix v Ostravě již nestojí, ale
potomek jeho majitelů je významným
anglickým soudcem
Byl postaven v roce 1909 Felixem Neumannem
Byl přestavěn Ernstem Kornerem v roce 1928
Obchodní dům stál na rohu ulic Velké a 28. října
Vlastnil ho Dr. Adolf Lüftschitz (později Rix)
Byl 1. obchodním domem v Ostravě
Prodej textilního zboží ale i domácích potřeb,
koberců, sportovního zboží
V roce 1944 byl dům při bombardování Ostravy
zničen a následně zbourán.
Nyní na jeho místě stojí kancelářský dům Triassídlí tam mimo jiné firma Volksbank a Promet real
STAVITELÉ
Felix Neumann
• 1860 Radvanice -1942 Ostrava
• Byl 1. židovský architekt v Ostravě
• Postavil také Německý dům
• Architekturu vystudoval na Vídeňské vysoké škole technické
Ernst Korner
• 1888 Uherský Brod- ?
• Studoval na Vídeňské vysoké škole architektury
• Byl žid
1909
1928
111
2014
1944
Rodina Lüftschitz
Adolf Lüftschitz (Rix)
• 1874 Tábor - 1943 Osvětim
• Židovský majitel Obchodního domu Rix
• Od roku 1917 si změnil jméno na Rix
• Jeho manželka byla Bedřiška roz. Ripperová
• Jeho syn Otto Rix se přestěhoval do Velké Británie a
měl děti Evelynu a Bernarda
sir Bernard Anthony Rix
(Lord Justice of Appeal)
• Byl soudce u Odvolacího soudu a Nejvyššího soudu
• Byl také ředitelem Londýnského filharmonického
orchestru
• Nyní je v důchodu a přednáší
• Má 5 dětí
• Sbírá staré antické sklo
• Miluje italskou operu
• Má profil na wikipedii
ZDROJE
www.wikipedia.org
Materiály poskytnuté Archivem města Ostravy:
výstava v Ostravském muzeu „ Nezapomněli jsme na ně „ září 2014
(kopie panelu z výstavy)
Sborník Ostrava 22 z roku 2005 článek Evy Chvalové Obchodní domy
v Moravské Ostravě
Obrázky:
www.ostravaci.cz
http://www.mistapametinaroda.cz/

similar documents