státní symboly, poloha, obyvatelstvo, města, povrch Anotace

Report
Název školy:
Základní škola a Mateřská škola Lutín
příspěvková organizace
Autor:
Mgr. Lenka Soušková
Název:
EU_32_SOU_VL5_014
Téma:
Vlastivěda 5. ročník
Ročník:
5.
Číslo projektu:
CZ.1.07/1.4.00/21.3775
Vytvořeno:
16. 3. 2013
Ověřeno:
8. 4. 2013
POLSKÁ REPUBLIKA –
NÁŠ NEJVĚTŠÍ
SLOVANSKÝ SOUSED
Polsko – státní symboly,
poloha, obyvatelstvo, města,
povrch
Anotace:
• Poloha, hlavní město, další města, povrch,
Polské republiky – nové učivo
• Státní vlajka, znak, hymna
• Práce s mapou
• Zápis do sešitu
• Prověření pozornosti – doplňování textu,
vybírání správné možnosti
Státní vlajka
Státní znak
Státní hymna
Urči polohu Polska vzhledem k České republice
Sousední státy
Německo
Česká
republika
Slovensko
Ukrajina
Bělorusko
Litva
Rusko
• V Polsku žije asi 38 milionů obyvatel
• Úředním jazykem je polština – slovanský
jazyk, hůře srozumitelný než slovenština
Jsme žáci pátého ročníku Základní školy.
Do školy chodíme velmi rádi.
Jesteśmy piątym roku uczniowie szkoły. Idź
do szkoły bardzo.
• Obyvatelé Polska mají silné náboženské
cítění.
• Většinou jsou příslušníky římskokatolické
církve
Papež Jan Pavel II.
• Hlavním městem je Varšava
• Další velká města: Krakov, Lodž, Vratislav,
Gdaňsk, Štětín
Krakov
Byl založen v 7. století a od roku 1978 je zapsán na
seznam světového kulturního dědictví UNESCO.
Navíc je třetím největším polským městem hned po
Varšavě a Lodzi. Město Krakov bylo také hlavním
městem Polska až do roku 1596.
Hrad Wawel
náměstí
Lodž
Jedná se o druhé největší město Polska, které má
svoji vlastní výjimečnou atmosféru. Díky své rozloze
a tradici textilního průmyslu, založené v 19. století,
je toto město přezdíváno jako „Polský Manchester“.
Může se pochlubit krásnou secesní architekturou,
nespoutaným nočním životem a nejznámější
polskou filmovou školou
Velká synagoga
Stará manufaktura
Vratislav
Je řazena mezi nejkrásnější města v Polsku. Rozkládá
se na řece Odře. Hlavní město Dolního Slezska má
velmi rozsáhlé Staré město propojené více než stovkou
mostů.
Nejstarším z nich je Most Piaskowy z roku 1845,
vedoucí přes Pískový ostrov. Nejznámější je ovšem
visutý Grunwaldský most zbudovaný v letech 1908-10.
Most Piaskowy
Grunwaldský most
Gdaňsk
Jedno z nejstarších a největších měst v Polsku. Leží na
řece Visle a na břehu Baltského moře.
Gdaňsk byl označován jako “Gdaňská zátoka” již
kmenem Gótů, kteří zde dlouhá staletí sídlili. První
zmínky o Gdaňsku pocházejí už z roku 997. Po staletí
byl nejbohatším městem v Polsku a právě tady zazněly
v roce 1939 první výstřely 2. světové války.
Štětín
Štětín je živým městem, ležícím při hranici s
Německem, které slouží jako důležitý přístav
a loděnice. Centrum města bylo sice za druhé
světové války citelně poničeno, najdeme zde
však stále dost krásných architektonických
památek, které připomínají časy, kdy byl
Štětín (ještě jako součást Pruska) nazýván
„Paříž Severu“. Největší chloubou Štětína je
zdejší zeleň a vodní plochy: řeky, jezera, lesy
a parky zaujímají celou polovinu rozlohy
města.
Povrch
• Území tvoří převážně nížiny.
• V dávných dobách byly pokryty ledovcem, po
jehož rozpuštění zůstalo na území Polska mnoho
jezer.
Mazurská jezera
Lebsko jezero
Mamry
Jih země při českých a slovenských hranicích
je hornatý. Nejvyšším pohořím jsou Vysoké
Tatry zasahující sem ze Slovenska.
Jeseníky
Krkonoše
Zápis do sešitu
•
•
•
•
•
Polsko – státní symboly, poloha, obyvatelstvo,
města, povrch
Počet obyvatel 38 milionů – většina - katolíci
Úřední jazyk – polština (slovanský jazyk)
Hlavní město – Varšava
Další města – Krakov, Lodž, Vratislav, Gdaňsk,
Štětín
Povrch – převážně nížiny, po ledovci mnoho jezer,
jih země je hornatý, nejvyšší – Vysoké
Tatry
• Doplň dle mapy – přílohová mapa v
učebnici
• Polsko sousedí se 7 – 8 státy. Jsou to:
Německo
Česká republika
Slovensko
Ukrajina
Bělorusko
Litva
Rusko
• Polsko je náš severní – jižní soused.
• Úředním jazykem v Polsku je polština .
• Povrch Polska tvoří převážně nížiny , na jihu
se na hranicích s Českou republikou vypíná
pohoří Hrubý Jeseník a Krkonoše
a na hranicích se Slovenskem pohoří
Vysoké Tatry .
• Na severu Polska po ústupu ledovce zůstalo
množství jezer .
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Citace
http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropa/clanek.phtml?id=672773
http://cs.wikipedia.org/wiki/Polsko
http://ruzovyfantomas.blog.cz/1011/politicka-mapa-evropy
http://aktualne.centrum.cz/zpravy/krimi/clanek.phtml?id=571140
http://www.denik.cz/ze_sveta/cirkev-v-polsku-ztraciduveru20110120.html
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=91991853
http://fotky.sme.sk/fotka/94166/varsava-centrum
http://www.svetdnes.cz/images/maps/pl-map.gif
http://krakow.cz/
http://cestovani.idnes.cz/krakov-nejatraktivnejsi-a-nejnavstevovanejsimesto-polska-pqy-/kolem-sveta.aspx?c=A091201_150635_igsvet_tom
http://www.staypoland.com/lodz-cz.htm
http://www.stavbaweb.cz/Ze-zahranici/Stare-fabriky-v-Polsku-se-meniv-byty-a-obchodni-komplexy.html
http://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%A1_synagoga_(Lod%C5%BE)
http://polsko.svetadily.cz/wroclaw/za-poznanim
http://foto.mapy.cz/original?id=1122
• http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C4%9Bt%C3%Adn
• http://cestovani.lidovky.cz/stetin-mesto-ktere-bylo-38-let-castecneceskoslovenske-ppm/cestopisy.aspx?c=A130109_080439_cestopisy_ape
• http://leccos.com/index.php/clanky/polsko
• http://cestovani.lidovky.cz/polaci-se-snazi-protlacit-mazurska-jezeramezi-prirodni-divy-sveta-1pq-/aktuality.aspx?c=A090610_110843_lnzajimavosti_bat
• http://www.fishing.pl/wody/wojewodztwa/pomorskie/leborskilebork/leba-miejska/lebsko-jezioro
• http://szlaki.pttk.pl/warmaz/sztynort01.html
• http://www.batymetria.pl/charakterystyka-jezior-i-analizaopracowan-mapowych/charakterystyka-mamry.html
• http://pl.board.gamehero.com/farmerama/showthread.php?p=5094
260
• http://photo.bikestats.eu/zdjecie,102347,most-piaskowy.html
• http://polsko.svetadily.cz/gdansk/za-poznanim
• http://polsko.svetadily.cz/clanky/Gdansk-město
• http://www.staypoland.com/polsko-atrakce.htm
• http://polsko.tripzone.cz/fotogalerie/stetin-pohled-na-pristav-8660
• http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C4%9Bt%C3%Adn
• http://cestovani.lidovky.cz/stetin-mesto-ktere-bylo-38-let-castecneceskoslovenske-ppm-/cestopisy.aspx?c=A130109_080439_cestopisy_ape
• http://leccos.com/index.php/clanky/polsko
• http://cestovani.lidovky.cz/polaci-se-snazi-protlacit-mazurska-jezera-meziprirodni-divy-sveta-1pq-/aktuality.aspx?c=A090610_110843_lnzajimavosti_bat
• http://www.fishing.pl/wody/wojewodztwa/pomorskie/leborskilebork/leba-miejska/lebsko-jezioro
• http://szlaki.pttk.pl/warmaz/sztynort01.html
• http://www.batymetria.pl/charakterystyka-jezior-i-analiza-opracowanmapowych/charakterystyka-mamry.html
• http://pl.board.gamehero.com/farmerama/showthread.php?p=5094260
• CHALUPA, Petr; ŠTIKOVÁ, Věra. Vlastivěda 5 Česká republika jako součást
Evropy. Brno: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., 2011, ISBN 9788072892600, učebnice,
• ŠTIKOVÁ, Věra; TABARKOVÁ, Jana. Vlastivěda 5, pracovní sešit pro 5. ročník.
Brno: NOVÁ ŠKOLA, 2011, ISBN 9788072893393
Materiály jsou určeny pro bezplatné
používání pro potřeby výuky a vzdělávání
na všech typech ZŠ. Jakékoliv další využití
podléhá autorskému zákonu.

similar documents