Ota Pavel -pptx

Report
Prezentace literárního díla a jeho
autor
Jan Zeman I4.B
Současná česká a světová literatura
Ota Pavel (1930-1973)
*Praha
-studia jazyková škola
-otec obchodník
-bratři Jirka a Hugo
-pracoval jako redaktor
Čím chci čtenáře zaujmout?
- Čtenáře bych rád seznámil s dílem, které se
odehrává za 2. světové války
- Ukazuje na to jak těžký život měli židé za 2.
světové války v Protektorátu Čechy a Morava
Jaké mám k dispozici informační a
technické prostředky?
- K dispozici jsem měl zejména knížku
- „Smrt krásných srnců“, o které vám něco
povím
- Čerpal jsem z Wikipedie a Googlu
- Jako technické prostředky jsem použil
notebook a připojení k internetu
Seznámení s postavami
- Děj se odehrává před obdobím a za období 2.
světové války
- Hlavním hrdinou je obchodník Leo Popper
- Měl 3 syny Otu, Huga a Jirku ,a potom to byl
strejda Prošek, za kterým jezdili na návštěvu
- Pracoval pro firmu Elektrolux, kde prodával
vysavače, ledničky a další spotřebiče
- Knihy Smrt krásných srnců a Jak jsem potkal
ryby byly obě úspěšně zfilmovány
Nejdražší rybník v Čechách
- Leo Popper měl velikou zálibu v rybách, až se
rozhodl, že si koupí rybník
- Rybník si koupil, ale nevěděl, že jen s jedním
kaprem, když byl výlov a dozvěděl se to
náhodou si bývalý majitel, chtěl koupit
ledničku, tak mu Leo Popper prodal ledničku,
která byla bez chladícího mechanismu. Pro
přirovnání byla prázdná jako ten rybník
Kapři pro Wehrmacht
- K čemu hrozilo k tomu došlo vypukla
2. světová válka z nařízení byl všem židům
zabavován majetek
- Mezi ně patřil i Leo Popper , když se dozvěděl,
že mu zabavili jeho rybník jednou v noci
vysekal do ledu díru a s jeho synem Otou
vylovili všechny kapry, které po celou tu dobu
krmil pivním sladem
Smrt krásných srnců
- Je to snad druhá nejznámější kniha po jeho knize
„Zlatí úhoři“
- Tato povídka se mi líbila ze všech nejvíce
- Leo Popper se vydává za Proškem na Berounku,
aby mu ulovil srnce pro Huga a Jirku, kteří byli
předvoláni k transportu. Strýc Prošek odmítne,
ale je ochoten půjčit Holana.
- Holan nikdy nelovil s nikým jiným než s Proškem,
Leo dlouho přemlouval Holana až se spolu
zakoukali do očí jako by to byla celá věčnost kdo
ví co si svými pohledy říkali, ale nakonec pro něj
Holan jednoho srnce ulovil a Leo měl maso pro
své syny, aby přežili v koncentračním táboře
Závěrečný snímek
1)Zdůraznil jsem tato hlediska, která vypovídala
o skutečnosti za 2. světové války
2)Vědomě jsem zanedbal části autorova díla
aktiva/pasiva
3)Závěr:
-domnívám se, že moje prezentace obohatila
čtenáře o vjem doby za 2. světové války

similar documents