Karel Čapek - Stránky Základní školy v Domažlicích, Komenského 17

Report
Název školy
Základní škola Domažlice, Komenského 17
Číslo projektu
CZ.1.07/1.4.00/21.1989
Název projektu
„EU Peníze školám ZŠ Domažlice“
Číslo a název
šablony klíčové
aktivity
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Sada
VY_32_INOVACE_16_02_16
Název materiálu
Jméno
vyučujícího
Karel Čapek
Třída
9.A
Mgr. Eva Dékányová
Předmět
Český jazyk
Datum
vytvoření
5.4.2013
Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor : Český jazyk a literatura
Tematická oblast: Literární výchova
Určeno : pro 9.ročník ZŠ
Anotace : žáci si pomocí prezentace osvojí znalosti
o životě a díle Karla Čapka
-ukázky Čapkových děl mají žáci v učebnici
literatury a mluvnice , text Šlépěje je doporučen pro
kontrolní diktát
-v hodině literatury využity kompetence k učení a občanské
Časová dotace 20 minut
Úvod – život PhDr. Karla Čapka







Narodil se 9.1.1890 v Malých Svatoňovicích,
potom se s rodiči odstěhoval do Úpice.
Otec byl lékař,matka sbírala slovesný folklór.
Studoval na gymnáziu v Hradci Králové,byl pak
nucen přestoupit do Brna.
Roku 1915 ukončil studium na filozofické fakultě
UK v Praze, studoval ještě v Berlíně a Paříži.
Pro svou nemoc nebyl odveden do armády a
neúčastnil se bojů v 1.světové válce.
Působil jako vychovatel ve šlechtické rodině ,byl
domácím učitelem.
Nastoupil později jako redaktor Národních listů a
Lidových novin .
Karel Čapek- dramatik

1921-1923 se stal dramaturgem a režisérem
Vinohradského divadla .
V letech 1925 -1933 byl prvním předsedou Československého PEN
klubu.
Roku 1935 se oženil se svou dlouholetou přítelkyní
Olgou Scheinpflugovou na vinohradské radnici.
Mnichovská dohoda znamenala pro Čapka zhroucení jeho
činnosti a konec jeho života.
Poslední tři roky svého života prožil ve Staré Huti u Dobříše.
Karel Čapek – zajímavosti
 Čapek
byl mimořádně dobrým amatérským fotografem.
Vedle známých fotografií v Dášence se dochovalo
mnoho snímků s prezidentem T.G. Masarykem.
Další zálibou se stala etnická hudba, která vyrostla ze
zájmu o cizí kultury vůbec.
Po abdikaci prezidenta Beneše často plnil roli obětního
beránka.Součástí kampaně se stávaly urážlivé dopisy a
telefonáty,ale i vytloukání oken Čapkova domu.Útoky na
svou osobu často zdůvodňoval odporem k současné
politice.
Tvůrcem sloupku-kratší text v pravém sloupci 1.strany
novin,tištěn kurzívou ,vtipné zpracování.
Karel Čapek – dílo
Boží muka
Trapné povídky
Loupežník –hra
R.U.R
Ze života hmyzu
Továrna na absolutno
Krakatit
Věc Makropulos
Povídky z jedné kapsy
Povídky z druhé kapsy
Italské listy
Anglické listy
Výlety do Španěl
Obrázky Z Holandska
Hordubal
Povětroń
Obyčejný život
Válka s Mloky
První parta
Bílá nemoc
Matka
Dášenka
Devatero pohádek
Život a dílo skladatele Foltýna
Měl jsem psa a kočku
Pudlenka
Karel Čapek - shrnutí
Spisovatel,intelektuál,novinář,dramatik,
překladatel,fotograf ,demokrat,filozof
Typická rozmanitá žánrová tvorba,stylistické mistrovství
jazyka,myšlenková závažnost děl,vytříbený bohatý jazykto vše je velkým přínosem Čapkova díla pro lidstvo .
Také slovo robot- které se ujalo na celém světě .
V jeho dílech se uplatňuje individualistický přístup ,
uznávání silných jedinců a neuznání jednoznačné pravdy.
Karel Čapek – smrt
Zemřel 23.prosince 1938 v Praze na plicní edém několik
měsíců před plánovaným zatčením gestapem.
Byl pohřben na vyšehradském hřbitově .
Roku 1995 mu byl i memoriam propůjčen Řád T.G. Masaryka.
Svou literární činnost zahájil před 1.světovou válkou,
která ho velmi ovlivnila, ale vědecko-technická revoluce a
obava ze zkázy lidstva a blížící se 2.světová válka mu uspíšila
konec života.
Karel Čapek –zápis do sešitu
Karel Čapek byl český…………………………
Působil jako novinář v …………………………..
Ve Vinohradském divadle pracoval jako……………
Zaujaly mne jeho hry………………………………
Postoj proti fašismu a rasismu je v dílech……………
S bratrem Josefem napsali……………………………
Pro děti byla vydána kniha…………………..pohádek.
Vymyslel slovo………….,které znají lidé na celém světě.
Vliv na jeho smrt měla……………………………….
Zápis do sešitu - řešení
Karel Čapek byl český spisovatel,novinář,dramatik .
Působil jako novinář v Národních listech .
Ve Vinohradském divadle pracoval jako dramatik.
Zaujaly mne jeho hry Matka,R.U.R. ,Krakatit
Postoj proti fašismu a rasismu je v dílech Válka s Mloky.
S bratrem Josefem napsali Dášenku čili život štěněte.
Pro děti byla vydána kniha Devatero pohádek.
Vymyslel slovo robot ,které znají lidé na celém světě.
Vliv na jeho smrt měla blížící se 2. světová válka.
Zdroje
ANIMACE zdroj Microsoft office_2010,
licence zakoupena školou v roce 2011
Vlastní zdroje autorky prezentace.

similar documents