Interkros

Report
Luboš Charvát
KTV FPE ZČU v Plzni
2013
Organizace
 Česká lakrosová unie
http://www.lacrosse.cz/
 Motivační ukázka
 http://www.laxlessons.com/faceoff-videos/
 http://www.youtube.com/watch?v=9yeyjlg_sWI
 http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10165817694boxlakros/20947129653/
Historie
 Země původu – Severní Amerika
 tuto hru hráli již před několika sty lety indiáni z oblasti
Velkých jezer. Říkali jí „bagattaway“, což v překladu
znamená „malý bratr války“.
 „lacrosse“ začali používat francouzští misionáři, kterým
lakrosová hůl připomínala tvarem biskupskou berlu.
 Smyslem hry bylo donést míček pomocí lakrosové hole k
předem určené metě a všemožně bránit soupeři ve stejném
úkolu. Míček se nesměl dotknout otevřené dlaně a byl
nošen a přihráván pouze pomocí hole s volným výpletem.
 Hřiště nebylo přesně vymezeno, měřilo až několik mil a ani
počet hráčů nebyl přesně stanoven. Zpravidla hrály hru celé
kmeny (70 - 200 hráčů).
Varianty hry
 Field lacross
 Boxlakros
 Ženský lakros
 Interkros
 Jednotlivé varianty hry se liší velikostí hrací plochy,
počtem hráčů, velikostí branek a hlavně povolenými
způsoby bránění soupeře.
Interkros - Hřiště
 Nejvhodnější je hřiště na házenou (40 x 20 m) nebo na
košíkovou (27,4 x 13,7 m). Nejmenší rozměr pro hřiště
na interkros je 27,4m x 13,7 m.
 Branky na interkros je 1,25m x 1,25 m.
 Kolem branky je polokruhové brankoviště o poloměru
2,75 m.
Interkros - Vybavení hráčů

Hraje se pouze s holemi určenými na interkros.


Hlava hole je ze syntetického materiálu. Celková délka hole
je 90 až 115 cm.
Vybavení brankáře:







Přilba a koš
Krční chránič
Rukavice (hokejové nebo lakrosové)
Kalhoty (hokejové nebo lakrosové)
Holenní chrániče (baseballové nebo hokejové)
Hrudní, ramenní a loketní chrániče
Interkrosová hůl (stejné požadavky jako hole hráčů v poli)
Interkros - Účastníci hry
 Družstvo 12 hráčů a 2 brankáře
 V poli hraje 1 brankář a 4 hráči. (min. 1 brankář a 3 hráči nebo 4hráči)
 Hráči na střídačce mohou střídat kdykoliv během hry
 Brankář
 .Uvnitř brankoviště smí brankář přijmout nahrávku, použít jakoukoliv část
hole nebo těla k držení, usměrnění, hození nebo kopnutí míče, pokud je
tento zákrok proveden ve snaze získat míč do svého držení. Smí také
způsobit kontakt s holí útočníka, která je v prostoru brankoviště, pouze
však za účelem získání volného míče.
 Pokud brankář opustí brankoviště, je považován za hráče v poli.
 Rozhodčí
 2 rozhodčí v poli, z nichž jeden je hlavní
 V případě různého posouzení zákroku platí rozhodnutí hlavního
rozhodčího jako konečné.
Interkros – hrací doba a základní
principy hry
 3 x 15 min s přestávkami 3 minuty
 Hraje se na hrubý čas
 Na začátku hry dochází k losování o míč
 Po vstřelení branky uvádí míč do hry jakýkoliv hráč
týmu, který obdržel branku a děje se tak z prostoru
brankoviště. Obránci jsou povinni v okamžiku
rozehrávky být ve vzdálenosti nejméně 2 metry od čáry
brankoviště a to včetně hole.
 Hráč může mít míč pod kontrolou po dobu 3 sekund
Interkros - základní principy hry
 Družstvo může mít míč pod kontrolou nejvýše 30 s.
Limit se obnovuje, když míč do držení získá soupeř,
nebo po střele, kdy dojde k zákroku brankáře a míč se
odrazí zpět do pole.
 Není dovolen žádný fyzický kontakt protihráčů. hráči
mohou získat míč pouze výhodným postavením na
hřišti a chycením přihrávky.
Interkros – standartní situace
 Rozehrávka
 Míč musí být rozehrán do časového limitu 3s.
 Bránící hráči okamžitě a bez výzvy rozhodčího zaujmou
postavení od rozehrávajícího alespoň 2 metry včetně
hole.
 Nájezd
 Nájezd provádí hráč, který byl faulovaný.
 Nájezd je jednorázovou akcí, která končí střelou nebo
uplynutím limitu 5 s
Interkros - tresty
 Ztráta míče
 Kontakt
 Dotyk míče rukou nebo nohou
 Aut
 Hráč drží míč více než 3 s a družstvo více než 30 s
 Nájezd
 K trestu nájezdu vede provinění, kvalifikované jako přestupek
trestaný ztrátou míče, provedené v gólové šanci útočníka.
 V gólové šanci se nachází útočník s míčkem vždy, pokud jeví
úmysl vystřelit a je ve vzdálenosti devět metrů od branky a
méně.
Interkros - tresty
 Vyloučení na 1 min.
 Každému družstvu může být v jednom okamžiku vyloučen
pouze 1 hráč, místo vyloučení dalšího hráče se provádí vždy
nájezd.
 Při góle se trest neukončí, vyloučený hráč musí odsloužit celý
trest.
 Zbývá-li do konce zápasu méně jak 1 minuta a nelze odsloužit
celý trest, rozhodčí nařídí nájezd.
 Vyloučení do konce zápasu
 .Hráč potrestaný vyloučením ze zápasu musí opustit
halu,družstvo je oslabeno 1 minutu.
 Vyloučeného hráče určí kapitán.
Interkros - góly
 Gól je považován za správně vstřelený, jestliže míč
zahraný správným způsobem přejde celým svým
objemem brankovou čáru.
 po správném odehrání interkrosovou holí.
 Správné odehrání interkrosovou holí znamená hození
nebo odražení míče touto holí.
Charta sportovního ducha
Vedoucí, trenéři, hráči, rodiče a vůbec všichni lidé okolo interkrosu jsou vyzýváni, aby prokázali
sportovního ducha zaváděním těchto deseti článků Charty sportovního ducha. Každý musí udělatsvou
část, aby byl sport více lidský a výchovnější.
1. Dodržovat přesně všechna pravidla, to je nesnažit se spáchat úmyslnou
chybu.
2. Respektovat činovníky. Přítomnost činovníků a rozhodčích se jeví
podstatnou pro všechny soutěže. Činovník má těžkou a nevděčnou roli.
Zasluhuje zcela respekt všech.
3. Přijímat všechna rozhodnutí rozhodčího a neuvádět v pochybnost jeho
poctivost.
4. Uznat jak náleží převahu protivníka při porážce.
5. Přijmout vítězství se skromností a bez zesměšňování soupeře.
6. Umět uznat lepší hru, lepší výkon protivníka.
7. Měřit své síly se soupeřem ve vší slušnosti a spravedlnosti. To je počítat jen
se svým talentem a dovednostmi při pokusu o vítězství.
8. Odmítnout vyhrát nelegálními prostředky nebo podvodem.
9. Pro činovníky - znát dobře všechna pravidla a uplatňovat je nestranně.
10. Zachovávat důstojnost za všech okolností, což svědčí o sebeovládání. To je
odmítnout, aby fyzické nebo verbální násilí získalo nad námi navrch.

similar documents