Anglie v 17. a 18. století 1. hod

Report
Anglie v 17. a 18. století
•
•
•
•
král Karel I. Stuart měl oporu v severní a
západní Anglii (venkovská anglikánská a
katolická šlechta)
parlament ovládal jihovýchod Anglie a
Londýn (vyspělejší a rozvinutější oblasti)
královská armáda byla nejdříve díky
žoldnéřům úspěšná (velitelem byl Ruprecht
Falcký)
parlamentní vojsko bylo z poloviny tvořeno
dobrovolníky
• po prvních porážkách ho
reorganizoval Oliver Cromwell
(*1599 - 1658+)
• vytvořil „Armádu nového typu“
těžké jezdectvo s kvalitním
výcvikem a výzbrojí
• roajalisté (stoupenci krále) byli
poraženi roku 1645 v bitvě u
Naseby
• armáda parlamentu získala vládu v
zemi
• král byl na nátlak lidu
popraven roku 1649
• Anglie se stala republikou
• Oliver Cromwell byl jmenován
lordem protektorem
• několikrát rozpustil při
neshodách parlament a vládl
sám jako diktátor
•
obsazeno bylo i vzbouřené Skotsko a Irsko
•
nové zákony vedly i ke sporům s Nizozemím
•
ve válce byly položeny základy budoucí anglické
námořní převaze
•
po smrti Cromwella se v roce 1660 vrátil na trůn
Karel II. (syn popraveného Karla I.)
•
jeho nástupce, mladší bratr Jakub II. chtěl obnovit
panovnickou moc bez ohledu na parlament
•
proto byl roku 1688 svržen - „Slavná revoluce“
•
na trůn nastoupil Vilém III. Oranžský (1689 - 1702) musel podepsat „Bill of Rights“
•
Anglie se stala konstituční monarchií
•
zdroje:
•
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Armadura_Portu
guesa.JPG
•
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Oliver_Crom
well.jpg
•
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Contemporar
y_German_print_depicting_Charles_Is_beheading
.jpg

similar documents