stáhnout soubor

Report
Básně Jaroslava Seiferta
Za předpokladu použití učebnice
Čítanka pro 5. ročník a psacích potřeb
Jaroslav Seifert
• Označ slovo poezie českým synonymem_____.
• Jaroslav Seifert byl básník, psal tedy ________.
• Stal se prvním českým spisovatelem, který
získal Nobelovu cenu za literaturu.
• Co znamená toto ocenění?
• Za co se kromě literatury uděluje?
• Pohřeb Seiferta se stal manifestací boje proti
nesvobodě v tehdejších Čechách(zemřel r. 1986).
Poznáváme dílo J. Seiferta
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Přečti v čítance ukázku básně Píseň.
Báseň je rozdělena na _______ slok.
Rýmují se verše _______________________.
Čím báseň připomíná píseň?
Má báseň děj?
Proč se máme do nového počátku usmát uplakanýma
očima?
Přečti v čítance ukázku básně Mikoláš Aleš.
Má báseň děj?
Co M. Aleš rozdával lidem?
V čem bylo skutečné bohatství M. Alše?
Co přeje básník Alšovi v nebesích?
Poznáváme dílo J. Seiferta
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Přečti v čítance ukázku básně Vánoční píseň.
Báseň je rozdělena na _________slok.
Rýmují se verše ___________________.
Má báseň děj?
Jakou náladu u nás vyvolává zvuk rolniček?
Které obrazy Vánoc v básni najdeme?
Přečti v čítance ukázku básně Rozhovor.
Má báseň děj?
Rýmují se verše ______________________.
Z čeho bylo víla živa?
Jaký byl vítr, o němž řekneme, že hrál na citeru?
Poznáváme dílo J. Seiferta
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Přečti v čítance ukázku básně Kytička fialek.
Má báseň děj?
Jaký asi byl básníkův vztah k matce?
Jaká asi byla básníkova matka?
Při jaké příležitosti asi kytičku mamince při-nesl?
Přečti v čítance ukázku básně Les.
Báseň je rozdělena na ________slok.
Rýmují se verše ___________________.
Má báseň děj?
Proč si asi musel Seifert zvykat na město?
Proč se mu v dětství líbilo povolání lesníka?

similar documents