RYCHLOSTNÍ LY*OVÁNÍ

Report
RYCHLOSTNÍ LYŽOVÁNÍ
Historie
• Rychlostní lyžování je fyzicky velmi náročný
sport
• Závodí se v tom, kdo sjede přesně změřený
úsek co nejrychleji
• Měří se absolutní rychlost, která je určujícím
faktorem pro pořadí v závodech
• Zpočátku se jezdily jen jednotlivé závody, v
současné době má tato sjezdařská disciplína i
svůj světový pohár a mistrovství světa
Pravidla
• Jezdí se z předem určeného místa na rovném,
ideálně upraveném svahu kolmo dolů
• Závodník má určitý prostor na sjezdovce, aby
se postavil do optimálního sjezdového postoje
a získal po rozjezdu rychlost
• Po vjetí do měřeného úseku se snaží udržet
postoj, aby byla rychlost co nejvyšší
• Po projetí měřeného úseku brzdí do zastavení
Rekordy
• Světový rekord je v současné době 251,4km/h
vytvořený na francouzské sjezdovce Les Arcs
• Ženský světový rekord má hodnotu
242,59km/h a byl dosažen rovněž v Les Arcs
• Český rekord má hodnotu 230,71km/h a byl
vytvořen ve francouzském středisku Vars
Vybavení
• Pro rychlostní lyžování potřebujeme podobné
vybavení jako pro sjezdové lyžování doplněné
o aerodynamickou helmu, lýtkové spoilery,
oděv proti popáleninám, chránič zad a
aerodynamickou kombinézu
Konec prezentace

similar documents