pptx - Българска библиотечно

Report
Годишна Конференция на Българската Библиотечно Информационна Асоциация (ББИА)
5 - 6 юни 2014
София, България
Библиотеките и
библиотекарите –
настояще и бъдеще
Доклад преаставен на 6 юни 2014 г.
от Снежанка Пенкова, Ph.D.
Университет на Пуерто Рико в Рио Пиедрас
[email protected]
©
Annual Conference of Bulgarian Library and Information Association (BLIA)
– June 5-6, 2014
Sofia, Bulgaria
Libraries and librarians –
present and future
Presented by Snejanka Penkova, Ph.D.
University of Puerto Rico at Rio Piedras
June 6, 2014
©
[email protected]
Библиотеките и библиотекарите - настояще и бъдеще
2
Отправни точки
• Съвременното състояние на библиотеките
- външен и вътрешен контекст
- достъпът до информацията
- кои са нашите клиенти?
- библиотечните ресурси и услуги – имаме конкуренти
- актуални библиотечни модели
- информационният професионалист – промените и притесненията
• Бъдещи насоки на развитие
- новите роли на библиотеките и на библиотекарите
Библиотеките и библиотекарите - настояще и бъдеще
3
Външен контекст
• Информационното общество и Общество на знанието (Information
Society and Knowledge Society)
• ИКT
• Интернет
• Web, Web 2.0 и Web 3.0
• Е- общество, e-обучение, м-обучение
• Дигиталното разделяне (digital divide)
• Отворената култура и нейното отражение
• Промени в образователните модели и модалности
• Глобализация и глокализация на образованието
Библиотеките и библиотекарите - настояще и бъдеще
4
Важни образователни аспекти
Обучението през 21 век
Промените в дистанционното
обучение
Съществуващите
образователни технологии
Характеристиките на
съвременните студенти
Начините за достъп до
информацията
Библиотеките и библиотекарите - настояще и бъдеще
5
Вътрешен контекст
• От автоматизираният каталог до ОPAC
• Каталогизация on-line
• Електронни и дигитализирани информационни
колекции и архиви
• Библиотеки без стени и без книги
• Библиотечни услуги и ресурси достъпни 24/7/365
• Виртуализиране на библиотечните ресурси и услуги
• Нови библиотечни модели - IC, LC, LRC или CRAI, CRE,
CRIL
• Присъствие на библиотеките във web пространството
• Институционални хранилища (репозиториуми)
Библиотеките и библиотекарите - настояще и бъдеще
6
Вътрешен контекст…
• Информационно ограмотяване и компетентност и ИК2
• Правни аспекти на придобиването, лицензирането и
използването на информация
• Опазване на дигиталните фондове
• Социалните мрежи, включително и академичните
(ResearchGate, Academia.edu, SSRN, LinkedIn, etc…)
• Scholarly communication and publication
• Google…
Библиотеките и библиотекарите - настояще и бъдеще
7
Ситуацията в България
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bu.html
Библиотеките и библиотекарите - настояще и бъдеще
8
Ситуацията в България…
• Количество телефони – 2,253,000 –(2012) / 55 в света
• Количество мобилни телефони – 10,7800,000 (2012) / 74 в света
(Източник: CIA Factbook)
• Интернет – 3,589,347 потребители на Интернет (51% от населението) – юни
2012
(Източник: ITU, United Nations)
• Домакинства с Интернет – 1,336,204 (53.7%) от които 92.8% с
широколентова връзка
• Използване на компютри от лица между 16 и 74 години - 3,007,015 (53.4%)
• Предприятия с достъп до Интернет – 24,848 (89.1%)
(Източник: Български Национален Статистически Институт – 2013)
Библиотеките и библиотекарите - настояще и бъдеще
9
(Източник: Български Национален
Статистически Институт – 2013)
Библиотеките и библиотекарите - настояще и бъдеще
10
Как външния и вътрешен контекст влияят
на библиотеките?
Библиотеките и библиотекарите - настояще и бъдеще
11
Библиотеките на настоящето
Библиотеките и библиотекарите - настояще и бъдеще
12
Кои са нашите клиенти?
Gen X
Gen Y
Gen Z
Great
Gen
Библиотеките и библиотекарите - настояще и бъдеще
http://21stcenturylibrary.com/2011/10/12/five-challenges-every-librarian-must-face/
13
Библиотеките на бъдещето
http://librarysciencelist.com/libraries-of-the-future-visualization/
Библиотеките и библиотекарите - настояще и бъдеще
14
$45,000 - $70,000 средна годишна заплата
Техническите
процеси
•Electronic Resources Librarian
•Cataloging/Metadata Administrator
•Assistant Head of Special Collections (Manuscripts and Archives Librarian)
•Data Curator
Научните
изследвания
•Associate University Librarian for Information & Research Services
•Assistant Dean for Scholarly Communications and Collection
Development
•Institutional Repository & Systems Librarian
Обучението
•Instructional Design Librarian
•Learning Commons Librarian
•Learning Services Librarian
•Life Sciences Librarian & Instruction Coordinator
Комуникация/
Технологии
•Communications and Marketing Librarian
•User Experience and Emerging Technology Librarian, Library
•Library Technology Services Division Manager
•Digital Communications
Librarian - настояще и бъдеще
Библиотеките
и библиотекарите
Слайдът е взет от презентацията на
Hernandez, Tony. (2012). Construyendo la
biblioteca académica del futuro: Horizonte 2020.
Новите роли*
15
Ситуацията на библиотеките в
България
• “Librarians in Colorado and Bulgaria are working together to transform
Bulgarian libraries from “museums of books” into the information centers of
their communities.”
• Stefka Ilieva: “All librarians at Ivan Vazov Public Library have already been to
computer courses, but very few have undergone training on strategies of
information search in the web.”
• Challenges:
1)money to purchase new computers
2)connectivity
3)staff training
4)so much of the information on Internet is in English…Even library staff has
difficulty.
(Bolt, Nancy, 2012)
16
Библиотеките и библиотекарите - настояще и бъдеще
Ситуацията на библиотеките в
България…
• The Bulgarian university libraries should focus their efforts on the
updating of resources, enriching the content, improving options
for navigation and search, tracking the validity of links and
maintaining a stable system that provides access at any time.
Some services are relatively limited: forms of web queries, using
the internet as a method for delivery of library services and the
remote access to library resources. Their absence is alarming
considering the idea of distance learning, online courses and the
use of library materials outside the library. Those library web sites
that do not have links to other Internet resources should be
encouraged to implement similar solutions.
(Kirilova, Savina, 2010)
Библиотеките и библиотекарите - настояще и бъдеще
17
Haшите проблеми и притеснения
• Промяната oт тишината kъм участието
• Промяната oт институционното kъм личното пространство
• Липсата на инициативност и нагласа за промяна
• Липсата на квалификация по ИKТ oт cтрана на студентите и
преподавателите по библиотекознание (и на
библиотекарите)
• Липсата на квалификация и умения по маркетинг и
комуникация
• Дигиталните бариери (разделяне) на библиотекарите
Библиотеките и библиотекарите - настояще и бъдеще
18
Въпроси, които трябва да си
зададем
• Как четат нашите потребители?
• Какво очакват от нас читателите от всяка генерация?
• Какво можем да научим от нашата конкуренция?
• Koи cа нашите съюзници?
• Kak ние самите виждаме нашата роля и eсенцията на библиотеките?
• Ще изчезнат ли книгите? - Не
• Ще изчезнат ли библиотeките? - Не
• Ще изчезнат ли библиотeкарите? - Не
• Тогава всичко продължава по старому? - Неее!*
* Горните четири въпроса са взети от презентациятя на Hernandez, T. (2012).
Construyendo la biblioteca académica del futuro: Horizonte 2020
Библиотеките и библиотекарите - настояще и бъдеще
19
Какво и/или кой трябва да променим?
Библиотеките и библиотекарите - настояще и бъдеще
20
Въпроси
[email protected]
Библиотеките и библиотекарите - настояще и бъдеще
21
Благодаря за вниманието!
Библиотеките и библиотекарите - настояще и бъдеще
22

similar documents