onze presentatie met praktijkvoorbeelden - e

Report
Anneke Hemmen
&
Marianne Duitshof
IMPLEMENTATIEKUNST
Leer zelf!
Train begeleiders
Hou portfolio-omgeving
actief
1.
4.
Benoem en prioriteer doelen
2.
5.
6.
3.
Meet en verfijn
Ontwikkel je
organisatie
Richt interne organisatie in
Beschrijf werkproces
Onze visie en missie
Richting geven aan de ontwikkeling van talent en eigen
verantwoordelijkheid voor werk en inzetbaarheid m.b.v. het e-portfolio
PRAKTIJK
Provincie Groningen – versnellingsagenda
Oprichting TDC (training diagnose centra) Oost
Groningen = intensieve samenwerking 7
gemeenten en 2 SW bedrijven en het ROC.
Doel
Werkgeversdienstverlening optimaliseren en
2500 mensen coachen/trainen als voorbereiding
op reguliere baan/werkervaringsplaats.
e-Portfolio for all
Uitgangspunten samenwerkende partijen
1. Burger/medewerker staat centraal
2. Creëren van zelfredzaamheid
3. e-Portfolio uitwisselbaar
PRAKTIJK
Rea College Nederland – methodiek
arbeidsmarktgerichte kwalificeren ‘digitaliseren’
met behulp van e-portfolio.
Doel
Leerlingen beter toegerust naar de arbeidsmarkt
leiden.
e-Portfolio for all
Uitgangspunten samenwerkende partijen
1. Leerling staat centraal
2. Creëren van zelfredzaamheid
3. e-Portfolio uitwisselbaar
PRAKTIJK
Sogeti – iedere medewerker verantwoordelijk
voor eigen loopbaan en -ontwikkeling.
Doel
Bewustwording creëren dat door dagelijks
‘werken’ er veel wordt geleerd – 70:20:10 model
e-Portfolio for all
Uitgangspunten partijen
1. Medewerker met zijn ambitie staat centraal
2. Creëren van zelfredzaamheid
3. Efficiëntere doorplaatsing en presentatie naar
nieuwe opdrachtgevers
e-Portfolio for all
Iedere organisatie zijn
eigen omgeving!
e-Portfolio for all
Inrichting omgeving altijd
afhankelijk van het doel!
VRAGEN ?
IMPLEMENTATIEKUNST
Leer zelf!
Train begeleiders
Hou portfolio-omgeving
actief
1.
4.
Benoem en prioriteer doelen
2.
5.
6.
3.
Meet en verfijn
Ontwikkel je
organisatie
Richt interne organisatie in
Beschrijf werkproces

similar documents