SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OPIEKUŃCZO

Report
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
OPIEKUŃCZO -WYCHOWAWCZEJ
ORAZ DYDAKTYCZNEJ
W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH
semestr I
ROK SZKOLNY 2012/2013
grupa 0 a – „Kasztanki”, wych. Monika Gawlas
grupa 0 b – „Krasnoludki”, wych. Renata Kamińska
grupa 0 c – „Nutki”, wych. Renata Pochroń
INTEGRACJA ZESPOŁU KLASOWEGO

Nadanie imienia grupom
OBCHODY DNIA PLUSZOWEGO MISIA
DZIEŃ WRÓŻB ANDRZEJKOWYCH
SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM
SPOTKANIE WIGILIJNE
UDZIAŁ W KONKURSACH SZKOLNYCH
I MIĘDZYSZKOLNYCH
KONKURS RECYTATORSKI
 KONKURSY PLASTYCZNE

WYCIECZKI I WYJŚCIA

Zajęcia w Zoo, Bibliotece Dzielnicowej,
Fabryce Lizaków, Bobolandii
PROFILAKTYKA ZDROWOTNA

Zajęcia ruchowe, zajęcia z logopedą, zabawy na
powietrzu, badania profilaktyczne
BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW
Realizacja programu „Bezpieczne przedszkole”
 Spotkania i prelekcje „Bezpieczna droga do i ze szkoły”

UDZIAŁ W AKCJACH CHARYTATYWNYCH

„Góra grosza”, „Wigilia dla zwierząt”
PRZYGOTOWANIE
DO UCZESTNICTWA W KULTURZE
Koncerty muzyczne „Spotkania z muzyką”
Udział w uroczystościach szkolnych
 Warsztaty w Bibliotece Dzielnicowej

ZAPOZNANIE Z PRAWAMI I OBOWIĄZKAMI
DZIECI W OPARCIU O REALIZACJĘ
PODSTAWY PROGRAMOWEJ



Ustalenie regulaminu zerówkowicza
Pogadanki na temat praw i obowiązków dzieci
Nauka zwrotów grzecznościowych
RELACJE MIĘDZY DZIEĆMI

Uczymy współpracy i współdziałania
WSPÓŁPRACA Z PRZEDSZKOLAMI

Zajęcia otwarte dla dzieci z przedszkola nr 77
SUKCESY
Zaangażowanie rodziców w pomoc przy
organizacji uroczystości klasowych i szkolnych
oraz wyjść
 Zorganizowanie zajęć otwartych dla dzieci
z przedszkola nr 77

WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY
l.p
WNIOSEK
SPOSÓB
REALIZACJI
( formy,
środki,
narzędzia,
metody )
TERMIN
REALIZACJI
ADRESACI
1.
W ramach
integracji grup
przygotować
przedstawienie
ekologiczne i
zaprezentować
je klasom I-III
oraz dzieciom z
przedszkoli nr
25 i 77 podczas
szkolnych
obchodów Dnia
Ziemi
Przygotowanie
scenariusza,
rekwizytów,
dekoracji
22 kwietnia
2013
Dzieci z
grup
zerowych
OSOBA
ODPOWIEDZIALNA ZA
REALIZACJĘ
WNIOSKU
I DOKONANIE
EWALUACJI
Nauczyciele klas
zero:
M. Gawlas
R. Kamińska
R. Pochroń
SPOSÓB
DOKONANIA
EWALUACJI
Relacja ze
szkolnych
obchodów
Dnia Ziemi
zamieszczona
na stronie
internetowej
szkoły

similar documents