2. Skoleperiode

Report
2. SKOLEPERIODE
PSYKIATRI
LE 2.1 SSA’S ROLLE INDENFOR DET PSYKIATRISKE
ARBEJDSOMRÅDE (2 DG)
Indhold:






Praktikopsamling
Introduktion til det
psykiatriske speciale
Psykiatriens historie
Serviceloven
Sundhedsloven
Psykiatriloven







Psykiatriens

opbygning
Magt og tvang
Selvbestemmelsesret
Lokale målsætninger 
Kultur
Værdier
Samarbejdsformer

Social- og
sundhedsassistentens
rolle og kompetencer
i psykiatrien
Social- og
sundhedsassistentens
arbejdsopgaver i
psykiatrien
Relations arbejdet
Fig. 3.2
LE 2.2 – DEN PSYKIATRISKE PATIENT (4 DG)
Indhold:




Jeg-støttende
sygepleje
Terapeutiske
principper,
miljøterapi og
kognitiv terapi
Udviklingspsykologi
Psykoseforståelse





Farmakologi
ICD10 systemet
Psykoedukation
Aktiviteter
Supervision





Recovery
Kommunikation
Relationer
Angst-tilstande
Dokumentation/han
dleplaner
Fig. 5.7
LE 2.3 – DEN PSYKIATRISKE PATIENT/BORGER MED
AFFEKTIV LIDELSE (4 DG)
Indhold:







Affektive lidelser
angst
Symptomer
Pleje- og
behandlingsformer
Psykofarmakologi
ECT
Delir






Professionelle
relationer
Pårørende
Jeg-støttende
sygepleje
Miljøterapi/kognitiv
terapi
Recovery
Magt og tvang







Tværprofessionelt
samarbejde
Tværsektorielt
samarbejde
Sygeplejeprocessen
Fagsproget
Mestring
Kommunikation
Aktiviteter/aktivitets
analyse
Fig. 6.2
LE 2.4 – DEN PSYKIATRISKE PATIENT/BORGER MED
PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSE (3 DG)
Indhold:







Personlighedsforsty
rrelser
Symptomer og
behandling
Misbrug
Relationer
Jeg-støttende
sygepleje
Miljøterapi/kognitiv
terapi
Magt og tvang






Medicinindtagelse
Behandlingsplaner
Dokumentation
Patientrettigheder
Voldspolitik
Kriseberedskab






Supervision
Adfærd
Målrettet
kommunikation
Samarbejde
Forsvarsmekanismer
Recovery
Fig. 13.1
LE 2.5 – DEN PSYKIATRISKE PATIENT/BORGER MED
DEMENS (2 DG)
Indhold:





Demens former

Symptomer, pleje og
behandling

Terapeutiske principper
Selvbestemmelsesret / 
medbestemmelsesret
Medicinadministration

Sygepleje og
sygeplejeprocessen
Professionelt
samarbejde
Tværprofessionelt og
tværsektorielt
samarbejde
Forebyggelse og
rehabilitering





Hjælpemidler
Velfærdsteknologi og
innovation
Reminiscensarbejde
Sikkerhedsforanstaltning
er
Patientforeninger
Fig. 18.1
LE 2.6 – DEN PSYKIATRISKE PATIENT/BORGER MED
DIAGNOSEN SKIZOFRENI (7 DG)
Indhold:



Projektarbejde:

Borgeren/patient
en med
diagnosen
skizofreni.
Relevante emner
fra de tidligere
læringselementer
på 2.
skoleperiode.
Alle områdefag
skal indgå i
projektet,
undtagen
somatisk
sygdomslære og
farmakologi


Refleksion
Evaluering
Fig. 20.2
LE 2.7 – EVALUERING OG PRAKTIKFORBEREDELSE
(1 DG)
Indhold:
Evaluering af skoleperioden
Evaluering af egen læring og indsats
Forberedelse til psykiatrisk praktik

similar documents