ORTOSTATISK HYPOTENSION

Report
ORTOSTATISK HYPOTENSION
Definition
Ortostatisk hypotension (OH) er et klinisk fund
og ikke en sygdom. Tilstanden kan være
symptomatisk eller asymptomatisk.
I europæisk og amerikansk retningslinjer
defineres ortostatisk hypotension som en
reduktion i systolisk blodtryk på mindst 20
mmHg, eller en reduktion i diastolisk blodtryk
på mindst 10 mmHg inden 3 minutter efter, at
pt.har rejst sig op.
Forekomst
• Forekomst
• OH forekommer i alle aldersgrupper, en fundet
optræder hyppigere blandt ældre, særlig
personer som er syge eller svagelige.
Tilstanden er blandt andet forbundet med
øget risiko for fald, hjerteinfarkt og
TCI/apopleksi
Generelle fysiologiske mekanismer
• Alle dele af det kardivaskulær system og nervesystem skal virke sammen.
Hvis der er inadækvat intravaskulært volume, forstyrrelser i det autonome
nervesystem, reduktion af venøs tilbagestrømning, eller at hjertet ikke er i
stand til at slå hurtigere eller med større kraft, så kan OH blive resultatet.
Ældre/gamle mennesker er mere følsomme for blandt andet de
hypotensive effekter af medikamenter, eftersom de har nedsat
barorecptor sensitivtet, reduceret tørstmekanisme, øget renalt salttab og
ofte nedsat cerebral blodstrøm.
• Tilsande som kan give anledning til autonome dysfunktion.
Primære autonome forstyrrelser : pure autonomic failure, MSA, mb.
Parkinson og synkoper (sinus caroticus hypersensivitet, vasovagal synkope
og miktionssynkope).
• Sekundær autonome forstyrrelser : Diabetisk , alkoholisk, amyloid,
nefrogen, hepatogen neuropatier. GBS, DS, NPH, infektion, kar, endokrin
sygdom og neoplasmer. Samt alder > 65 år.
• Medikamentelle årsager : alfablokkere, betablokere, MAO og ACEhæmmere, kalciumblokkere, diuretika, insulin, narkotika, tricykliske
antidepressiva og vasodilatorer.
Symptomer :
• Utilpashed, stillingsafhængig svimmelhed,
faldtendens, svaghed, sløret/sort syn, kvalme,
hovedpine, rystelser og eventuelt
bevidsthedtab/lipotymi.
• Andre symptomer (på ikke neurogene årsager)
brystsmerter, hjertebanken, nakkesmerter,
svedetur, hævede ben og feber.
Idiopatiske ortostatisk
hypotension(IOH)
• Dette er en tilstand med nedsat eller i nogle tilfælde
ophævet funktion af det autonome nervesystem, såvel det
symptatiske som det parasympatiske. I nogle tilfælde
indtræder der yderligere degenration af det somatiske
nervesystem (Shy-Dragers syndrom) med parkinsonistiske
symptomer, cerebellar ataksi samt supranukleær, nukleær
eller infranukleære motoriske symptomer.
• IOH ses fortrinsvis i 50-70 års-alderen og noget hyppigere
hos mænd end kvinder. De tidligste symptomer er ofte
impotens, sfinktersymptomer og diarre eller
obstipationstendens. Desuden ses varmeintolerance p.g.a
manglende evne til svedsekretion. Pupillerne kan blive
lystive.
Udredning af ortostatisk hypotension
• Udredning og behandling af OH kraver som mange
andre årsager til synkoper samarbejde mellem
flere specialer, først og fremmest kardiolgi, geriatri
og neurologi. Nærmere udredning for OH
anbefales ved recidiverende synkoper og
nærsynkoper eller fald hos pt., der opfylder
ovenfor.
• Grundig anamnese, kliniske undersøgelse, et 12afledningers-EKG
• Og ortostatisk blodtryksmåling. Andre
undersøgelser CT/MRC, ENG, UL af halskar/karotisk
massage og rutineblodprøver ink. TCH, B 12,væske
og nyretal.
Behandling
• Det er vigtigt at identificere udløsende faktorer.
Pt. Information (informere om at tilstanden er ufarlig)
evt.oplære pt.i forebyggende tiltag (fx.rejse sig
langsomt og forsigtigt, spise små/hyppige måltider) Evt.
hæve hovedenden af sengen 5-20 grader. Bruge
kompressionsstrømper.
Øge saltindtag ½ - 1 g 3 x dg.
Væskeindtag 2½ - 3 L dg.
Florinef 0,1 mg.2 – 6 x dg.
Minirin 6 mikg. til nat.
Lavet af:
•
•
•
•
1.reservelæge Ajmal Habib.
Neurologiske afd.
Vejle.
08.07.2011.

similar documents