timpul de lucru - Business Review

Report
TIMPUL DE LUCRU ŞI PERFORMANŢA
Cum le gestionãm în contractele de muncã?
Mihaela NIŢU – Avocat Senior
Baroul Bucureşti
FOCUS ON EMPLOYMENT & HR
BUCUREŞTI, 28 APRILIE 2014
www.gruiadufaut.com
Prezent din 1991
Arii de competenţã - 15 avocaţi - Departamente specializate – Experienţã internaţionalã
Drept comercial
Dreptul Concurenƫei
Dreptul Muncii
Drept Imobiliar
Dreptul Energiei
Fuziuni şi Achiziƫii
Pieţe Publice & PPP
Drept Fiscal
Litigii şi Arbitraj
restructurāri societāţi – montaj contractual al operatiunilor imobiliare - asistenţā la realizarea de proiecte
majore – fiscalitatea tranzacţiilor- contencios social – raporturi colective de muncā şi negociere socialā –
redactare şi negociere contracte de muncā, de management - mobilitate internaţionalā - practici
anticoncurenţiale – ajutoare de stat - contencios civil şi administrativ
TIMPUL DE LUCRU
PERFORMANAŢA
REGLEMENTARE
LEGALĂ
REGLEMENTARE
LEGALĂ
REGLEMENTARE
CONVENŢIONALĂ
REGLEMENTARE
CONVENŢIONALĂ
TIMPUL DE LUCRU
REGLEMENTAREA LEGALĂ
REGLEMENTAREA CONVENŢIONALĂ
CODUL
MUNCII –
TITLUL III
DIRECTIVA
2003/88/CE privind
aspectele
organizārii timpului
de lucru
CONTRACTUL
INDIVIDUAL DE
MUNCĂ ŞI FISA
DE POST (CIM)
COTRACTUL
COLECTIV DE
MUNCĂ
(CCM)
REGULAMENTUL
INTERN
TIMPUL DE LUCRU
DURATA
NORMA ȊNTREAGĂ
 NORMAL: 40 ore/ sãptãmânã
 MAXIM: 48 ore/sãptãmânã
incluzând orele suplimentare
EXCEPŢIE
Timpul de lucru poate depãşi 48 de ore,
dacã media orelor lucrate pentru o
perioadã de referinƫã de 4 luni nu
depãşeşte limita de 48 de ore pe
sãptãmânã.
 Prin Contractul Colectiv de Muncã,
pãrƫile pot prevedea o perioadã de
referinƫã de pânã la 6 luni pentru
anumite activitãƫi sau profesii.
NORMA PARŢIALĂ
 Sub 40 ore/ sãptãmânã
Interdicƫie de efectuare ore
suplimentare
TIMPUL DE LUCRU
ORELE SUPLIMENTARE
CONDIŢII:
Ore prestate de salariat în afara
duratei normale de lucru
sãptãmânale, la solicitarea
angajatorului, cu acordul
angajatului
COMPENSARE:
 Timp liber: 60 zile/ 12 luni
 Spor: minimum 75% din salariul
brut de bazã
Nu existã o diferenƫã de regim între salariaţii
cu funcţii de execuţie sau de conducere.
De lege ferenda, ar fi utilã o diferenƫiere a
regimului pentru cele douã categorii.
TIMPUL DE LUCRU
PROGRAMUL DE LUCRU
UNIFORM
NEUNIFORM
de regulā 8
respectā
ore/zi
durata normalā
de 40 de
ore/sāptāmana
INDIVIDUALIZAT
« ON CALL
DUTY »
orar flexibil de
8 ore/zi,
40 ore/sāptāmânā
PROGRAM DE
NOAPTE
7 ore sau spor de
min.25% din salariul
brut de bazā;
Categorii protejate
LIMITĂRI OBLIGATORII
Repaus zilnic (min. 12 ore)
Repaus sãptãmânal (sâmbãtã/duminicã sau
2 zile libere consecutive – spor obligatoriu, dar negociat)
PERFORMANŢA
CRITERII DE EVALUARE
PROCEDURA
Reglementarea
legalã
Codul Muncii impune
prevederea criteriilor
şi a procedurii de
evaluare, lãsând
libertate angajatorului
sã le formuleze în
funcƫie de specificul
activitãţii.
ȊN ABSENŢA LOR
(criterii şi procedurã)
 Concedierea pentru
necorespundere profesionalã
este lovitã de nulitate;
 Posibile contestaƫii cu privire la
bonusuri, promovāri.
Reglementarea
convenţionalã
CIM , RI, eventual CCM
PERFORMANŢA
CRITERII DE EVALUARE
PROCEDURA
CANTITATIVE
CRITERII
CALITATIVE
Recomandãri:
 Formulaţi clar criteriile
fãrã a lãsa loc de
interpretãri;
 Stabiliţi criterii evaluabile
pe o scarã valoricã;
 Gãsiţi criterii adaptate
activitãţii postului.
Contact
tel:+40 (21) 305 57 57
+33 (0) 1 53 57 84 84
Email
[email protected]
[email protected]
LinkedIn
http://www.linkedin.com/company/cabinet
d’ avocats-gruia-dufaut
VĂ MULŢUMIM PENTRU ATENŢIE !

similar documents