ibrahim tunc sunum 1. bolum - Elif-Ba

Report
KUR’AN ÖĞRETİMİNDE
METOD HATALARI,EKSİKLİKLER
VE ÇÖZÜM YOLLARI
İbrahim TUNÇ / Başimam -Hatip
Yenibosna Selçuk Hatun Camii
VUSULSÜZLÜĞÜMÜZ
USULSÜZLÜĞÜMÜZDENDİR.
“Tecrübe:Vahiy’den sonraki en kesin bilgidir.
Bu metod, Kur’an eğitimi konusunda
15 yıldır üzerinde çalışılmış ve 5 yıldır
yüzlerce hoca tarafından binlerce öğrenciye
başarıyla uygulana gelmiş
tecrübe mahsülüdür.
HAFTA SONU ÖĞREN
ÖMÜR BOYU OKU !
Bu bir şahıs değil, sistem başarısıdır. Bu sistemi uygulayan yüzlerce hocamız
olumlu sonuç almıştır. Şimdi A dan Z ye sistemin detayları aktarılacaktır.
Usul Esastan Önce Gelir
Harflerin dizilişi görsel hafıza açısından büyük önem taşır.Öğrenmeyi kolaylaştırır.
Dökümanların tamamına www.elif-ba.org sayfasından ulaşabilirsiniz.
MOTİVASYON:
Öğrencilerin Kur'an
okumaya geçme
heyecanlarının canlı
tutulması gereklidir.
Hz. Peygamberin şu hadisi bizim
rehberimiz olmalıdır:
“Sizin en hayırlınız Kur’an’ı
öğrenen ve öğretendir.”
Usul Esastan Önce Gelir
Kur’an-ı Kerim’i okumayı bilen Kur’an-ı
Kerim’i başkasına öğretir algısı yerleşik hal
almıştır. Halbuki eğitimdeUsul esastan önce
gelir. aslolan bilmek ve Usul/metottur.
Kur’an Eğitimi verecek olan kişilere biz sadece
Kur’an okumayı ve tecvidi öğretiyoruz.
Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’i öğretme
teknikleri usul/metod İmam-Hatip Liselerinde
ve İlahiyat Fakültelerinde
ders olarak öğretilmelidir
Harflerin elif, ba, cim, sad gibi
isimleri üzerinde fazla
yoğunlaşmayıp harekelerle
okunuşa ağırlık verilmeli
-İlk derste grup harfler yan yana olması
-Harflerin önce sadece bir şeklinin
öğretilmesi
Yuvarlaş şekil göz için önemlidir.
Ve yuvarlak eşit ve simetriktir.
Algılamayı kolaylaştırmak için
Benzetme, Gruplama, Renk, Simetri,
Fotografik hafıza teknikleri vb.
özelliklerden yararlanılmıştır.
Lam-Elif alfabeye ek olduğundan
ekler araya değil sona yapılmıştır
Kalın harflerin
ezberlenmesi için:
-Kalın dan Kaf
-Badem gözlü
olanlar
-kalanlar noktalı
ve boğazdan çıkar
Harfleri isimlerini ve resimlerle
öğretmek Harflerin tanınması olan
ilk ders ElifBâ’nın en önemli dersidir.
Harflerin şekillerle tanınıp hafızada
kalması için özel bir çalışma
yapılmıştır.
Benzer çalışmalarda harflerin
isimlerinde resmin ilk harfi ile harfin
isminin ilk harfi eşleştirilmeye
çalışılmıştır.
Bizim çalışmamızda ise isimle
beraber nesnenin resmi ile de
bağlantı kurulmaya çalışılmıştır.
Mesela mevcut bir çalışmada Nun
Harfinde Nene nin N si denmiştir.Biz
ise Nal’ın N si diyoruz yani isimde
şekilde Nun’a benziyor.Her harfte bu
hususu İsim-cisim çağrışım tablosu
çalışmamızla gerçekleştirmeye
çalıştık.
Yazarak çalışma metodu kalıcı bir öğrenim için vazgeçilmezdir
Harflerin üzerinden geçerek yazdırmak daha kolay öğrenilmesini sağlar.
Elif-bâ okuturken harflerin mahreç ve telaffuzlarının
düzgün kavratılması için her dersi hocanın
seslendirmesi zaruridir.
Hocanın seslendirdiğini öğrencilerin tahtada görmesi de
bir o kadar önemlidir. Kur’anın en çok öğretildiği bir mekan
olarak Cami gibi ortamlarda projeksiyon imkanı kısıtlı olmakta ve
tahtaya yaz-sil yerine posterler asılarak dersin işlenmesi
eğitimcilere büyük kolaylık sağladığı gibi zaman kazandırmakta
ve eğitimde de başarı sağlamaktadır.
Kelime öğretimine önce harfleri ayrı yazılan
kelimelerden başlanmakta buda 6 tane harf temelinde
sınırlı kelime üretilmesine sebebiyet vermektedir.veya
uydurma kelimeler oluşturulmaktadır.
Bu çalışmada Kelimelerin tamamı Kur’an’dan seçilmiştir.
Posterlerle Bütün öğrencilere aynı elif-bâ okutulmuş olmaktadır.
Tüm derslerin öğretiminde aynı sistemi kullanılmaktadır.
Harflerin isimleri üzerinde uzun süre
çalışmak esre ve ötrede bölümünde
verilen misallerin hepsi aynı vezinde
verilmesi yerine harflerinin farklı
harekelerle okunuşlarının yer aldığı
kelime grupları sunulmalıdır.
2.derste fetha bölümünde seçilen 12
kelimede 28 harfin tamamı kullanılmış
olup kelimelerin ilk harfleri ses benzerliği
olan harflerden oluşturulup
renklendirilerek muhakeme gücü
oluşturulmaya çalışılmıştır. Ayrıca üstün
bölümündeki kelimelerde 28 harfin hepsi
bulunduğu için harflerin harekesi kırmızı
renk yapılmış olup amaç üstün yokmuş
gibi Sin, Elif, Lam diye okuyarak harflerin
karma tablosu olarak kullanılabilmektir.
Esre bölümünde genellikle uygulama,
seçilen tüm kelimelerde hareke dizilimi
Fetha-kesra-fetha olması öğrenmeyi
gölgelemekte ve ritmik ezbere
dönüştürmektedir. Bu Elif-Bâ’da tüm
hareke kombinasyonu mevcuttur.
Damme için de aynı durum vardır.

similar documents