Kurumsal Kaynak Planlama ERP

Report
SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
İŞLETME ANABİLİM DALI
ERP
Kurumsal Kaynak
Planlama
ÜRETİM VE PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR DERSİ
Doç. Dr. Selami ÖZCAN
İÇİNDEKİLER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP)
Malzeme İhtiyaç Planlama(MRP)
Dağıtım Kaynakları Planlama(DRP)
Bilgisayarla Bütünleşik Üretim (CIM)
Kapasite İhtiyaç Planlama(CRP)
Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM)
Üretim Kaynakları Planlama(MRP II)
Müşteri İlişkileri Yönetimi(CRM)
Müşterek Ürün Ticareti (CPC)
ERP Yazılımları
SAP
ERP Nedir?
Tedarikçiler
Nakliye
Nakliye & Dağıtım
Üretim
Nakliye
Distribitör
Dağıtım
Müşteri
Tüketici
Satış & Müşteri Hizmetleri
ERP Nedir?
• ERP işletmenin amaçlarına ulaşabilmesi için ;
‘ İşletmenin bütün verilerini ve organizasyon iş süreçlerini Bilgi
Teknolojileri (BT) vasıtasıyla tek bir sisteme dönüştüren bir
yazılımdır.’
• ERP, ‘kurumların tedarikten dağıtıma kadar tüm is süreçlerini
bütünleşik bir bilgi yönetim sistemi desteğiyle yönetmesini
sağlayan geniş kapsamlı ve modüler yapıya sahip yazılım
paketidir.’
• Sonuç olarak, ERP; işletmenin stratejik amaç ve hedefleri
doğrultusunda müşteri taleplerini en uygun şekilde
karşılayabilmek için farklı coğrafi bölgelerde bulunan tedarik,
üretim, dağıtım ve mali kaynaklarının en etkin ve verimli bir
şekilde planlanması, koordinasyonu ve kontrol edilmesi
fonksiyonlarını bulunduran bir yazılım sistemidir.
ERP
Entegrasyonu gerçekleştirmek için ERP sistemi bir çok bilgisayar
donanım ve yazılım ürünlerini kullanır.
ERP sistemleri ortak bir veritabanı kullanarak verileri depolar.
Ürünler
Siparişler
Müşteri
Hammadde
Sipariş Giriş Sistemi
Müşteriler
Satışlar
Muhasebe
Müşteri Veritabanı
Üretim ve
Dağıtım Sistemi
Üretim
Çizelgeleme
Nakliye
Üretim Veritabanı
Geleneksel Bilgi Teknolojileri
Tedarik Sistemi Satınalmalar
Satıcı
Envanter
Tedarik Veritabanı
Tedarikçiler
ERP’nin en önemli özelliği, firmanın bütün departman ve
fonksiyonlarını tek bir sistem içinde birleştirmeye
çalışmasıdır. İhtiyaç ve beklentileri birbirinden farklı olan
çok sayıda bölümün aynı bilgisayar sistemi içinde bir araya
getirilmesi ve aynı bilgi tabanını paylaşması amaçlanmıştır.
ERP Ne Yapar? ERP Nasıl Çalışır?
Çalışanlar
Raporlamala
r
AnalizlerVeri Girişi
Müşteriler
Finansal
Uygulamalar
Müşteri
Hizmetleri
Servis
Planlama
İşletme
Veritaba
nı
Üretim
Uygulamaları
Material
Tedariği
Marka ve Promosyon
Yönetimi
Planlama
Tedarikçiler/Satıcılar
Satış ve
Dağıtım
İnsan
Kaynakları
Yönetimi
ERP işletmenin bütün fonksiyonlarının entegre olduğu, bütün verilerin tek bir
veri tabanında toplandığı, yönetim ve karar alma mekanizmalarının sorunsuz
işlediği bir sistem amaçlar….
ERP’nin Tarihsel Gelişimi
MRP
MRP II
DRP
CIM
ERP
CRM
SCM
CPC
Malzeme İhtiyaç Planlama
(Material Requirement Planning)
Üretim Kaynakları Planlama (Manufacturing Resource Planning)
Dağıtım Kaynakları Planlama (Distribution Requirements Planning)
Bilgisayarla Bütünleşik Üretim (Computer Integrated Manufacturing)
Kurumsal Kaynak Planlama
(Enterprise Resource Planning)
Müşteri İlişkileri Yönetimi
(Customer Relationship Management)
Tedarik Zinciri Yönetimi
(Supply Chain Management)
Müşterek Ürün Yönetimi
(Collaborative Product Commerce)
ERP Gelişim Süreci
•
1960’lar- Sadece Envanter Kontrolü Devri
•
1970’ler- MRP ( malzeme miktarlarının ve zamanların hesaplamasını )
•
1980’ler-MRPII (MRP sistemine pazarlama ve finans fonksiyonlarının
eklenmesi)
-DRP(MRP II ile birlikte dağıtım kanalları ve dağıtımın planlanması)
-CIM( DRP ile birlikte ürün geliştirme(AR_GE) ve imalat
faaliyetlerinin birleştirilmesi)
•
1990’lar- ERP(işletme genelinde bilgi entegrasyonunu gerçekleştiren
bütünleşik bir yönetim sistemi)
•
2000’ler ERP II (ERP sistemine Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Müşterek
Ürün Ticareti (CPC)gibi faaliyetlerin eklenmesi )
ERP’ye Neden İhtiyaç
Duyulmuştur?
MRP- Malzeme İhtiyaç Planlama
Kapasite İhtiyaç
Planlama(CRP)
• MRP tarafından hesaplanmış iş emirleri gerçekte atölyedeki iş
yükünü belirler. CRP modülü kullanıcıya mevcut ve planlanan
atölye yükünün kapasite ile karşılaştırılmasını vermekte,
kullanıcıya üretimi dengelemesi ve iş gücü planlaması için
temel oluşturmaktadır. CRP modülü;
1. Mevcut yerleşim düzeninin değerlendirilmesi ve yeni
tasarımların yapılmasında,
2. Mevcut bir işi alabilmek için mevcut kapasitenin yeterli olup
olmamasında,
3. Mevcut tesislerin yararlanma düzeyinin incelenmesinde,
4. Üretim hattı dengelemesinde, atıl kalan tesis kapasitesinin
belirlenmesinde,
5. Üretim yönteminde yapılabilecek değişikliklerin kapasite
kullanımına etkilerinin incelenmesinde
ETKİLİ OLUR.
MRP II –Üretim Kaynakları Planlama
ERP-Kurumsal Kaynak Planlaması
Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM)
•
•
•
•
•
Tedarik Zinciri Nedir?
Bir tedarik zinciri, ürünlerin, tedarikçiler, üreticiler, toptancılar, dağıtımcılar,
perakendeciler ve nihai olarak da tüketiciler arasındaki hareketini
sağlayan ilişkiler ve bağlantılar bütünüdür.
Mal ve hizmetlerin tedarik aşamasından, üretimine ve nihai tüketiciye
ulaşmasına kadar birbirini izleyen tüm halkaları kapsar. İş süreçleri
açısından bakıldığında, tedarik zinciri; satış süreci, üretim, envanter
yönetimi, malzeme temini, dağıtım, tedarik, satış tahmini ve müşteri
hizmetleri gibi pek çok alanı içine almaktadır.
Tedarik Zinciri Yönetimi (Supply Chain Management) Nedir?
Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM) müşteriye, doğru ürünün, doğru zamanda,
doğru yerde, doğru fiyata tüm tedarik zinciri için mümkün olan en düşük
maliyetle ulaşmasını sağlayan malzeme, bilgi ve para akışının entegre
yönetimidir. Bir başka deyişle zincir içinde yer alan temel iş süreçlerinin
entegrasyonunu sağlayarak müşteri memnuniyetini artıracak stratejilerin
ve iş modellerinin oluşturulmasıdır.
Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)
1
CRM
• CRM iş stratejileri, taktikler, süreçler, beceriler ve
teknolojinin kesiştiği noktada yükseliyor. Bir iş
disiplini, anlayış ve yaklaşım biçimi.
• Temeli, Müşteri
Odaklılık.
• Tüm iş süreçleri,
İş
Stratejiler Taktik
Süreçleri
kuralları, ürün
Adımlar
yapılanmaları
hedef müşterinin
Beceriler
Planlar
Teknoloji
etrafında şekilleniyor.
Ölçme
Bağlılık
İzleme
1
CRM
Zorunlu Kılan Gelişmeler
İletişim
Teknolojileri
İnsan
Yaşamı
GPRS
GSM
Akıllı Kartlar (Smart)
Internet
Fiyat Bilgilerine Erişim
Ürün / Hizmet Deneyimi Paylaşımı
Modern ve Çeşitli Ödeme Şekil ve Erişim Noktaları
Rekabet Nedeniyle Hizmet Kalitesi Beklentisi
Müşteri
Özellikleri
Pazar
Pazara Giriş Engelleri Alçaldı
Pasta Aynı, Rakip Çok
Verimlilik Yetmiyor Karlılık Lazım
Rekabet Avantajı / Uzmanlaşma / Odaklılık
İş
Süreçleri
Tedarikçi
Firma
Sabırsız
Seçeneği Çok
Bilgili, Beklentisi Yüksek
Firma
Müşterisi
Yeni İş Modeli
SANAL İŞLETME
Karlılık Önlemleri: Süreç İyileştirme,
Giderleri Kontrol, İzleme (KDS, HR, ErP, TQM)
Sistem Otomasyonu (Satın alma, Faturalama,vs.)
Müşteri Destek Hizmetleri (CC), Kontak Noktaları
Kar Marjlarını Düşürme, Değer Zinciri
Satış-Pazarlama Araçları (Müşteri Değeri, Çapraz
Satış, Kişiye Özel Muamele)
2
0
CRM Teknolojileri
İletişim
Posta
Telefon
Yönlendirme
Uygulama
Teknik
Altyapı
Veri
Yapısı
Fax
e-Posta
Internet
İletişim Ağları
Satış
Müşteri
Pazarlama
Hizmetleri
E-Ticaret
Bilgi
Yönetimi
Diğer
Diğer Uygulamalarla Bağlantılar
Veri Tabanları
Ürün ve Hizmet
Verileri
Müşteri
Verileri
Kurumsal Kaynak
Verileri
2
1
CRM

Strateji
–
–
–
–
–
–
Müşteriyi nasıl tanımlıyoruz?
Kilit Müşteriler Kimler?
Değişik Müşteri grupları için Yatırımları nasıl dağıtmalıyız?
Her Satış kanalımıza nasıl yatırım yapmalıyız?
Karlılığı garantiliyecek hedeflerimiz nelerdir?
Rakipler önemli müşterilerimizi çalarken fark ediyor muyuz?
Çalmalarını nasıl önleriz?
2
CRM

Odaklaşma
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Müşterilerimizi nasıl sınıflarız?
Müşteriler sınıflar arasında nasıl hareket ediyorlar?
En kolay bizi bırakacak müşteriler hangileri?
Kullanmamız gereken iletişim kanalı hangisi?
Kampanyalarımızdan beklediğimiz sonuçlar neler?
Müşterilerimizin istediği ürünler ve özellikler nelerdir?
Müşterilerimizin bizim için gelecekteki değerleri ne?
İyi Müşteriyi nasıl tanımlarız?
Müşteri edinirken yüksek değerde müşterilere mi yöneliyoruz?
2
CRM

Verimli İşletme:
– Kaynaklarımızı değişik müşteri sınıfları arasında nasıl
paylaştırmalıyız?
– Kaynaklarımızı satış kanalları arasında nasıl paylaştuırmalıyız?
– Hangi kanal ve hizmetler daha çok kullanılıyor neden?
– Gerekli hizmet seviyelerine ulaşabiliyor muyuz?
– Hangi kapasitelere gereksinimizi var?
– Sektördeki en iyi örneklerin verdiği dersler neler?
2
CRM

Ölçümler
–
–
–
–
–
–
–
–
Kaç müşterimiz var?
Müşteri kaybı oranı nedir?
Hangi müşteriler sınıf değiştiriyor?
Ürün ve hizmetlerimizden memnuniyet nasıl?
Müşterimizin değeri artıyor mu, azalıyor mu?
Pazarlama stratejilerimizin getirileri hedeflerimizle çakışıyor mu?
Müşterilerimizle kaç kez ilişki kuruyoruz?
Özel müşteriler kaç kez bizimle ilişki kurdu?
2
Müşterek Ürün Ticareti - Collaborative Product
Commerce (CPC)
Tedarikçi
İşbirliği
Tedarik Zinciri
Yönetimi
ERP ile
Prosedür
Uyumu
Ürün Yaşam
Çevrimi
Yönetimi
Tasarım
Ortakları
Müşteri İlişkileri
Yönetimi
Tüketiciler ve
Dağıtım
Kanalları
Müşterek Ürün Yönetimi- Collaborative Product
Commerce (CPC)
• Müşterek Ürün yönetimi Kapsamlı bir girişimdir. Ürün
tasarımından, ürün geliştirmeye, pazara ürünün
tanıtılmasına kadar ürün ile ilgili bütün süreçleri ve
çalışmaları kapsayan iç ve dış çevre ile ortak çalışmayı
gerektiren bir yaklaşımdır. İşletme içerisinde sadece bir
birimin kontrolünde olamayacak kadar kompleks bir
süreçtir. Bu nedenle yönetilmesi ve koordinasyonu
oldukça zordur ve herhangi bir işletme bu süreci
kolaylıkla başaramaz.
• Düşük işletme gideri,ciro artışı, daha yüksek kalite
geliştirme gibi faydaları vardır. En önemli katkısı ise
zamanlılık ve pazardaki ürün ile ilgili yaşam çevriminin ve
Pazardaki gelişmelerin tahmin edilebilirliğinin
arttırılmasıdır.
ERP Gerekli midir? Niçin ERP?
Yönetici,
• İşletmede nelerin olup bittiğini bilmek istiyorsa
• Zamandan tasarruf sağlamak istiyorsa,
• Maliyet kontrolü gerçekleştirmek istiyorsa,
• İşletme sermayesini azaltarak kontrol altında tutmak istiyorsa,
• Son teknolojileri işletme bünyesine katmak istiyorsa,
•Tedarik zincirindeki sorunları en aza indirmek istiyorsa,
•Artan müşteri beklentilerine cevap vermek istiyorsa,
• Rekabet edebilmek ve hayatta kalmak istiyorsa,
ERP gereklidir.
ERP Ürün Seçim Kriterleri
Amaç:
En uygun
ERP paket
programını
seçmek
Fonksiyonellik
5 Stratejik ihtiyaç
Teknoloji
Satıcı
Destek
Maliyet
ERP Seçim Sürecinde Nelere Dikkat Edilmelidir?
• ERP ürününün piyasadaki ünü
• İşletmenin tüm fonksiyonlarına cevap verebilen ve tüm
prosedürleri kapsayabilen modül sayısı
• ‘Kişiselleştirme’ imkanları
• Satış Sonrası Destek(Servis)
• Yatırım Planı ve Bütçe
• Kurulumu yapan firmanın geçmiş deneyimleri
• Son teknolojik gelişmeleri içermesi
ERP kurulumunda başarı
kriterleri
•Proje Yönetimi
•İş Süreçleri Geliştirme/yeniden yapılandırma
•Kullanıcı Eğitimleri
•Teknolojik altyapı
•Değişim Yönetimi
•ERP uygulamasına geçişte üst yönetim desteği
•İletişim
•ERP uygulamasındaki takım çalışması
•ERP Kurulumuna çalışanların dahil edilmesi
•ERP kurulumunda danışman desteği
•ERP uygulamasına geçiş amaçlarının net bir şekilde ortaya konulması
ERP Avantajları
•
•
•
•
•
•
•
•
Kullanım Kolaylığı
Birçok probleme karşı hazır çözümler
İşletme fonksiyonlarının bütününün entegrasyonu
Kişilere bağımlılığın ortadan kalkması
Kurum içi bilgi paylaşımının kolaylığı
Müşteri ve tedarikçi ilişkilerinde kolaylık
Yeni teknolojilere otomatik adaptasyon sağlanması
Test edilmiş bilgilerin/uygulamaların işletmeye
transferi
ERP Dezavantajları
•
•
•
•
•
•
•
•
Başarı işgücünün niteliği ve tecrübesine bağlıdır.,
İşe yeni alınan çalışan iş konusu ile mevcut KKP sistemi arasında
bütünlük sağlayamayabilir.
Bazı sistemlerdeki kişiselleştirmeler, KKP sisteminin yapısını
değiştirebilir, ancak çoğu sistem genelde buna izin vermez.
KKP sistemi tarafından önerilen, sanayi standardındaki bir yeniden
mühendislik işlemi, şirketin rekabet gücü avantajının kaybına yol
açabilir.
KKP sistemi oluşturmak çok pahalı olabilir.
KKP sistemleri genellikle özel iş akışları ve iş alanlarına adapte
edilmesi zor sistemlerdir, bu da şirketlerin çeşitli kayıplarının ana
kaynağıdır.
Sistemi verimsiz ya da iyi kullanamayan bir departman ya da
kullanıcı, diğer departmanları veya kullanıcılarıda olumsuz şekilde
etkileyebilir.
Departmanlar arasındaki hassas iç bilgilerin paylaşılması zorluğu
nedeniyle, yazılımın verimliliği azalabilir.
Piyasadaki ERP Paketleri
• Ücretsiz veya Açık Kaynak Kodlu KKP Yazılımları
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Compiere
OpenBravo
Adempiere
Enterprise Model ERP
ERP5
GNU Enterprise
SQL Ledger
OFBiz
TinyERP
Opentaps
Piyasadaki ERP Paketleri
• Tescilli KKP Yazılımları ve Satıcıları (Dünyada)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
SAP - SAP R/3, mySAP
Oracle - PeopleSoft, Oracle e-Business Suite, JD Edwards EnterpriseOne
INFOR - INFOR ERP LN (yeni versiyon Baan)
Microsoft - Microsoft Dynamics
IFS - IFS Applications
The Sage Group - Sage MAS 500
Lawson Software - Lawson Financials
QAD - MFG/PRO
Exact Software - Macola ERP
ABAS - abas ERP
IAS - IAS - Industrial Application Software, Canias ERP
Epicor - Epicor Enterprise
NetSuite - NetERP
SIV.AG - kVASy4
Piyasadaki ERP Paketleri
• Tescilli KKP Yazılımları ve Satıcıları (Türkiye’de)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
LOGO YAZILIM - LBS
CGI Group - AMS Advantage
DINAMIK COZUM - DCAX
Intentia - Movex
Made2Manage Systems - Enterprise Business System
Ramco Systems - Ramco e.Applications
SunGard
SYSPRO - SYSPRO ERP software
NETSIS
Systems Analysis and Program Development
SAP NEDİR?
• Merkezi Walldorf, Almanya'da bulunan,
Avrupa'nın en büyük yazılım şirketidir
• 1972 yılında IBM’in 5 eski çalışanı tarafından
kurulmuştur.
• SAP, Systems Analysis and Program Development
kısaltmasıdır.
• SAP ayrıca bir sistem uygulama ürününün adıdır.
• Pek çok sistem modülünden oluşmaktadır.
Örneğin ERP (Enterprise Resource Planning)
entegre kaynak planlama sistemidir.
NEDEN SAP?
• Süreçlerin etkin ve verimli
kurulumu/kontrolü
• Yeniliklere, değişime ve büyüme açık ortam
• Maliyetlerin düşürülmesi
• Performansın artırılması
• Kurumsal Ortak Kültür
• Simülasyon Yapabilme Özelliği
• İstemci/Sunucu Mimarisi Kullanımı
• Bütünleşik Sistem
NEDEN SAP ?
ÖNCESİ
SONRASI
Fonksiyonların
desteklenmesi

Süreçlerin
desteklenmesi
Çoklu Sistemler

Merkezi Sistem
Arayüzlü Sistemler

Bütünleşik Sistemler
Erişilemeyen Bilgi

Tam Şeffaflık
NEDEN SAP ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kurumsal Ortak Kültür
Bütünleşik Sistem
Uyarlanabilirlik
Eşzamanlı Finansman, Lojistik ve İnsan
Kaynakları Yönetimi
Süreç ve Bilgi Konsolidasyonu
Uluslararası Standardlara Uyumluluk
Esnek ve Alternatif Uygulamalara
Yatkınlık
Yönlendirici Uyarı Sistemi
Simülasyon Yapabilme Özelliği
İstemci/Sunucu Mimarisi Kullanımı
Parametrik Yapı
Hızlı iletişim
Kuvvetli Log Yönetimi
Kapsamlı Yetkilendirme
FİNANSMA
N
ERP
SİSTEMİ
FİNANS
MODÜLLERİ
EKİPMAN
LOJİSTİK
MODÜLLER
İNSAN
İNSAN
KAYNAKLAR
I
DİĞER SİSTEMLER
KAYNAK
YÖNETİ
Mİ
ENTEGRASYON
SAP ve İŞLETME YÖNETİMİ
Amaç; sistem içi entegrasyonda ve dış sistemlerle entegrasyonda en iyileme
SAP’ın Anahtar Kelimeleri
EKSİKSİZ
TUTARLI
ERİŞEBİLİR
GÜVENİLİR
GÜNCEL
HIZLI
BÜTÜN
PAYLAŞILABİLİR
DOĞRU
YÖNETİM YAKLAŞIMLARI
Şirketin stratejik
politikasında
değişiklikler


Bilgi isteklerindeki
değişiklikler




Doğru, hızlı ,güvenilir
entegre bilgi
Dinamik parametreler
Stratejik kararlarda maliyet
gereksinimi
Uyarı sistemleri

Teknolojik yenilikler
Rekabetçi pazar
baskısı
Müşteri odaklı üretim
Geleneksel maliyet
hesaplama metotlarının
yetersizlikleri



Yönetim Karar Desteği İçin Bilgi
Genel giderlerin uygun
dağıtımı
Aktiviteye dayalı
maliyetlendirme
Malzeme ve maliyet
işlemlerinin paralel
yürümesi
ERP – İŞLETME KAYNAKLARI YÖNETİMİ
ERP
Malzeme Yönetimi
TEMEL OLARAK
SAP ERP’nin İÇERDİĞİ
MODÜLLER
Muhasebe
Maliyet Muhasebesi
Proje Yönetimi
Bakım Onarım
Satış - Dağıtım
İnsan Kaynakları
ERP – MALZEME YÖNETİMİ
Organizasyon yapısı
Şirket Kodu / Üretim Yeri / Depo Yeri / Satınalma Organizasyonu
Ana Veriler
ERP
Temel Kavramlar / Malzeme Ana Verileri / Satıcı Ana Verileri
Satınalma Süreci
Satınalma Talebi / Teklif Talebi – Teklif / Onay Sistemi / Tedarik Kaynağının
Belirlenmesi / Satınalma Siparişi / Çerçeve Sözleşme / Ödeme Koşulları Malzeme Yönetimi
Stok Yönetimi
Muhasebe
Mal Giriş İşlemleri / Malzeme Çıkış İşlemleri / Nakil Hareketleri / Hareketler Sonucu
oluşan muhasebe belgeleri / Konsinye İşlemleri / Fason İşlemleri
Maliyet Muhasebesi
Malzeme İhtiyaç Planlaması
Proje Yönetimi
Rezervasyon Oluşturulması / Planlama İşlemleri / Sonuçların Değerlendirilmesi
Fatura Kontrolü
Fatura Ön Kaydı / KDV’li Fatura Girişi / Sapmalar ve Blokaj Nedenleri
Sayım İşlemleri
Genel Sayım / Sürekli Sayım / Örnekleme Envanteri
Bakım Onarım
Satış - Dağıtım
İnsan Kaynakları
ERP – MUHASEBE
Defteri Kebir
Kayıt / Belge / Hesap / Ana Veriler / Düzenli İşlemler
Müşteriler
ERP
Kayıt / Belge / Hesap / Ana Veriler / Kredi Yönetimi / Stopaj Vergisi / Düzenli İşlemler
Satıcılar
Kayıt / Belge / Hesap / Ana Veriler / Stopaj Vergisi / Düzenli İşlemler
Bankalar
Malzeme Yönetimi
Girdiler / Çıkışlar / Ana Veriler / Düzenli İşlemler / Çek-Senet Muhasebesi / Online Ödeme
Duran Varlıklar
Muhasebe
Maliyet
Muhasebesi
Yapılmakta Olan Yatırımların Aktifleştirilmesi / Transfer Kaydı / Duran Varlık
Ana Verileri
/
Amortisman / Bilanço Yeniden Değerleme / Yıl Sonu Kapanışı
Proje Yönetimi
Özel Defterler
Planlama / Fiili Kayıt / Düzenli İşlemler
Finansal Kiralama Muhasebesi
Bakım Onarım
Satış - Dağıtım
İnsan Kaynakları
Finansal Kiralama Sözleşmesi / Dönemselleştirme / Hata İşleme / Mutabakat
ERP – MALİYET MUHASEBESİ
Masraf Çeşitleri Muhasebesi
Ana Veriler / Planlama / Fiili Kayıtlar / Bilgi Sistemi
ERP
Masraf Yeri Muhasebesi
Ana Veriler / Planlama / Fiili Kayıtlar / Dönem Sonu Kapanışı / Yıl Sonu Kapanışı / Bilgi Sistemi
İç Siparişler
Ana Veriler / Planlama / Bütçeleme / Fiili Kayıtlar / Dönem Sonu Kapanışı / Yıl Sonu Kapanışı / Bilgi Sistemi
Malzeme Yönetimi
Aktivite Temelinde Maliyet Muhasebesi
Ana Veriler / Planlama / Fiili Kayıtlar / Dönem Sonu Kapanışı / Bilgi Sistemi
Ürün Masrafları Kontrolü
Muhasebe
Maliyet Muhasebesi
Ürün Masrafları Planlaması / Masraf Taşıyıcısı Muhasebesi / Fiili Maliyet Hesaplaması / Malzeme Defteri
Karlılık Analizi
Ana Veriler / Planlama / Fiili Kayıtlar / Bilgi Sistemi
Kar Merkezi Muhasebesi
Ana Veriler / Planlama / Fiili Kayıtlar / Bilgi Sistemi
Ortam
Dönem Blokajı / Arşivleme
Proje Yönetimi
Bakım Onarım
Satış - Dağıtım
İnsan Kaynakları
ERP – PROJE YÖNETİMİ
Temel / Ana Veriler
WBS / Ağ Plan / Milestones / İş Yeri / Malzeme / Ekipman
ERP
Proje
Proje / Ağ Plan / WBS / Aktivite / Simülasyon / Versiyon
Maliyet Muhasebesi ve Kontrol
Bütçe / Plan / Fiili Kayıtlar / Dönem Sonu Kapanışı / Yıl Sonu Kapanışı
İlerleme
Teyit / İlerleme Analizi
Kaynaklar
Malzeme Yönetimi
Muhasebe
Maliyet Muhasebesi
Kapasite Planlaması / İş Gücü Planlaması
Malzeme
Rezervasyon / Planlama / MRP / Otomatik Malzeme Hareketleri
Doküman Yönetimi
Proje Yönetimi
Bakım Onarım
Satış - Dağıtım
Proje Metinleri / Ürün Ağaçları / Sınıflandırma / Değişiklik Yönetimi / Doküman
Dağıtımı
/
İnsan
Kaynakları
Şikayetler / Genel Bildirimler
ERP – BAKIM ONARIM
Teknik Nesne Yönetimi
Teknik Birim / Ekipman / Tesis / Seri Numaraları / Malzeme / Ürün Ağacı
Bakım Onarım İşlemleri
Bildirim / Sipariş / Kapasite Planlama / Teyit / Tamamlama / Tarihçe
ERP
Planlı Bakım Onarım
Bakım Planları / Termin Planlaması / Bakım Stratejileri / İş Planları ( Teknik Birim, Ekipman,
Görev Listeleri ) / Değerlendirmeler
Malzeme Yönetimi
Muhasebe
Maliyet Muhasebesi
Proje Yönetimi
Bakım Onarım
Satış - Dağıtım
İnsan Kaynakları
ERP – SATIŞ / DAĞITIM
Ana Veriler
Muhatap / Ürünler / Koşullar / Anlaşmalar / Faturalama Terminleri
Satış Dağıtım Desteği
ERP
Satış Kampanyaları / Satış Etkinlikleri / Potansiyel Analizi /
Satış
Teklif Talebi / Teklif / Sipariş / Teslimat Planı / Sözleşme / Karşılanamayan sprş.işlemleri /
Müşteri siparişi kontrolü
Malzeme Yönetimi
Sevkiyat ve Nakliye
Muhasebe
Gönderilen teslimat / Çekme-Nakil / Ambalajlama / Yükle / Nakliye / Mal çıkış kaydı / Teslimat
alındı teyidi / Faturalama / İletişim
Faturalama
Fatura Listesi-Belgesi / Prim / Gelir Realizasyonu
Kredi Yönetimi
Dış Ticaret / Gümrük
Maliyet Muhasebesi
Proje Yönetimi
Bakım Onarım
Satış - Dağıtım
İnsan Kaynakları
Genel dış ticaret işlemleri / Yasaklar ve sınırlamalar / Yasal Kontrol / Ödeme Garantisi /
Gümrük verileri
ERP – İNSAN KAYNAKLARI
İnsan Kaynakları Yönetimi
Personel Ana Verileri / İşe Yerleştirme / Kariyer Planlaması / Haklar / Ödemeler Yönetimi /
Personel Masrafları Planlaması / Bütçe Yönetimi / Şirket Emeklilik Şeması
İK Zaman Yönetimi
ERP
Vardiya Planlaması / Yönetim / Teşvik Ücreti / Zaman Çizelgesi
Maaş Bordrosu
Eğitim ve Toplantı Yönetimi
Organizasyon Yönetimi
Malzeme Yönetimi
Muhasebe
Maliyet Muhasebesi
Proje Yönetimi
Bakım Onarım
Satış - Dağıtım
İnsan Kaynakları
SAP ERP KAZANIMLAR
Süreçlerin etkin ve verimli kurulumu/kontrolü
Yeniliklere, değişime ve büyüme açık ortam
Maliyetlerin düşürülmesi
Performansın artırılması
Kurumsal Ortak Kültür
Simülasyon Yapabilme Özelliği
İstemci/Sunucu Mimarisi Kullanımı
Bütünleşik Sistem kurulumu sağlanmaktadır.
Dinlediğiniz için
Teşekkürler

similar documents